ANNONSE
Annonse
Nea Radio

Stor nedgang i passasjertallet ved Røros Lufthavn

Lufthavnsjef Gudbrand Rognes konstaterer stor nedgang i passasjertallet veds Røros Lufthavn. Foto: Nils Kåre Nesvold

Ned 85 prosent i desember.

Nea Radio
Nea Radio

Publisert:

Sist oppdatert: 11.01.2021 kl 20:13

ANNONSE
Annonse

Passasjertallene for desember 2020 er nå klare. Kun 325 passasjerer reiste over Avinors lufthavn på Røros i desember 2020, det er en nedgang på hele 85,7 prosent målt mot samme periode i 2019.

– Det legger Røros dessverre helt i bunn av alle Avinors lufthavner! For året som helhet ligger vi på ca. 8650 passasjerer, en nedgang på om lag 67 prosent, skriver lufthavnsjef Gudbrand Rognes i en pressemelding.

2020 brøt en lang positiv trend

Rognes skriver videre at lufthavna og Widerøe gikk inn i de første månedene av året med trafikkvekst, det toppet mange år med svært positiv utvikling og økt samfunnsnytte for alle som er opptatt av å reise raskt og effektivt med fly.

I mars kom imidlertid Covid-19 effekten inn i flybransjen med full effekt og bunnen falt bokstavelig talt ut av markedet. Flyruta Oslo – Røros er som kjent en anbudsrute, og 1. april 2020 startet det svenske flyselskapet opp på oppdrag fra Samferdselsdepartementet.

Kombinasjonen av Corona og operatørbytte var åpenbart en stor utfordring, noe statistikken også viste.

Vedvarende svak utvikling

– Utover i 2020 vedvarte imidlertid den svake passasjerutviklingen på Rørosruta, og det hele toppet seg i november og desember 2020 da en lå i bunn av alle Avinors lufthavner, både i passasjertall og prosentvis utvikling. Når det gjelder flyfrakt viser det seg imidlertid at det markedet holder seg jevnt over godt, skriver lufthavnsjefen.

Oppdrag

Rognes mener det kan på tilbakemeldinger fra folk flest tyde på at det rår noe forvirring om rollene knyttet til luftfart og flyrute på Røros. Avinor eier lufthavna, og vårt oppdrag er å drive lufthavna sikkert og stabilt på oppdrag fra vår eier Samferdselsdepartementet. I tillegg til ruteflytrafikken betjener vi øvrige flygende kunder, slik som flyfrakt, flyklubb, flyskole og Luftforsvar.

– Samferdselsdepartementet kjøper inn flyruten Oslo – Røros, og er dermed oppdragsgiver for Air Leap som vant anbudet for perioden frem til 31. mars 2024. Air Leap vant oppdraget basert på en anbudsbeskrivelse lagd av det samme departementet og i konkurranse med to andre flyselskap.

Årsaker

Avinors offisielle statistikk viser at Røros ligger i bunn av alle Avinors lufthavner når det gjelder antall reisende. Svært mange i regionen er opptatt av luftfart og stiller ofte spørsmålet, hvorfor?

– Corona-effekten er selvfølgelig en faktor, for Avinors lufthavner i desember var den veldig varierende om en skal se på tallene. Som nevnt er totaleffekten størst på Røros av alle, med 85,7 prosent ned i desember. Det er derfor naturlig å lytte til hva kundene svært så tydelig uttaler som årsak til at de har sluttet å fly, skriver Rognes.

– På bakgrunn av kunders tilbakemelding konstaterer vi at regularitet, pris, manglende mulighet for gjennomgående billetter er de viktigste faktorer - som har bidratt til å gjøre 2020 til et krevende luftfartsår på Røros.

Det virker åpenbart at disse forholdene er de en bør fokusere på, for å gjøre luftfart på Røros «great again». Avinor ønsker å være en god samarbeidspartner ved å levere sikker og stabil drift også i 2021, avslutter lufthavnsjef Gudbrand Rognes.

Nøkkelord

ANNONSE