ANNONSE
Annonse
Nea Radio

Positiv pandemieffekt:

Stor nedgang i forsikringsbranner

Til tross for nedgang i 2020 er det fortsatt slik at de fleste branner, inkludert branntilløp, i norske hjem starter på komfyren. Foto: NTB/Frende Forsikring

I koronaåret 2020 gikk antallet branner i norske hjem ned med 12 prosent. - De fleste skyldes fortsatt menneskelig svikt, sier brannekspert.

Nea Radio
Nea Radio

Publisert:

ANNONSE
Annonse

Tallene kommer fra Finans Norge og viser en nedgang fra drøyt 31 000 branner i 2019, til 27 409 i 2020. Erstatningene etter husbrann falt også med 11,5 prosent, men endte likevel på over 2,5 milliarder kroner.

- Nedgangen i skader på hus og innbo etter brann er virkelig gledelig. Å oppleve husbrann er enormt traumatiserende. En ting er den åpenbare livsfaren, men brått står du uten et sted å bo, uten tingene dine og med en stor jobb foran deg, sier brannekspert Øystein Øren i Frende. Han synes det er godt å vite at færre har opplevd dette under pandemien, som for mange har vært en påkjenning i seg selv.

En positiv pandemieffekt

Forsikringsselskapet er spente på utviklingen videre i 2021. Som så mye annet for tiden, tror de at korona kan forklare en del av endringene.

- Vi spør oss om trenden fortsetter når flere blir vaksinerte og kan leve mer fritt. Nedgangen i branner hos oss og utrykninger for brannvesenet har nok mye å gjøre med at vi har vært mye hjemme, og dermed har kunnet avverge eventuelle branntilløp, sier Øystein Øren.

Færre oppdrag for brannvesenet

Statistikken fra Bergen brannvesen viser at antall utrykninger falt til 5469 oppdrag i 2020, mot 6172 i 2019.

- Nedgangen i antall oppdrag kan med all sannsynlighet spores til koronasituasjonen. Innbyggerne har vært mer hjemme, og det har vært generelt mindre aktivitet i trafikk, arbeids-, reise- og uteliv. Dette er noe som ikke bare gjelder Bergen, men hele landet, sier informasjonsleder Trine Sivertsen Sommerlade.

Nedgangen tilskrives også færre biler på veiene.

- Der ser vi virkelig en nedgang. Færre biler på veiene ser ut til å gi en tydelig reduksjon i antall trafikkulykker, noe som tilsvarer en nedgang på 20 prosent fra året før, sier Sommerlade.

Det brenner fortsatt på kjøkkenet

Antallet branntilløp på komfyren gikk ned med hele 20 prosent i 2020 sammenlignet med året før. Tørrkoking var den største årsaken til utrykningene.

- Vi må likevel ikke glemme at 2020-tallet er på noenlunde samme nivå som i 2018, sier Trine Sivertsen Sommerlade i Bergen brannvesen.

Også tallet på såkalte unødige automatbranner, automatiske alarmer som av ulike årsaker er utløst uten at det er brann, har hatt en betydelig nedgang i 2020.

- Vi rykker uansett ut for å sjekke ut hva som har skjedd. Nå gjenstår det å se om denne trenden fortsetter også etter at samfunnet forhåpentligvis åpner igjen i løpet av året, sier Sommerlade.

Sløvhet er ofte brannårsaken

Tall fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) viser at brann- og redningsvesenet rykket ut til 1653 branner og branntilløp i 2020. Også det tallet er lavere i 2020 enn året før.

- Disse tallene gir likevel et snitt på mellom fire og fem branner og tilløp hver eneste dag i Norge. Det understreker hvor viktig det er å være oppmerksom og følge med. Du skal aldri gå fra mat på komfyren eller forlate huset uten å være sikker på at alt er slukket, sier Øystein Øren.

Det er fortsatt slik at de fleste branner, inkludert branntilløp, i norske hjem starter på komfyren.

- Det er menneskelig svikt, ikke teknisk feil som er årsaken til de aller fleste brannene, sier brannekspert Øystein Øren i Frende.

Nøkkelord

ANNONSE