ANNONSE
Annonse
Nea Radio

Stor arbeidshelg på jernbanen

Foto: Vy

Flere tog innstilles.

Nea Radio
Nea Radio

Publisert:

ANNONSE
Annonse

Bane NOR skal jobbe på flere steder på Trønderbanen, Dovrebanen og Rørosbanen i helgen for å forbedre standarden på denne delen av norsk jernbane.

Vanlige rutetog innstilles helt eller delvis i til helgen, men Vy tog setter opp alternativ transport for alle delvis og helt innstilte tog for å få kundene sine frem.

Det vil gå arbeidsmaskiner på sporene helgen gjennom, så det er fortsatt forbudt og forbundet med fare å gå ved eller i sporet.

På nye Leangen stasjon skal det bygges midlertidig signalanlegg. Det permanente anlegget vil komme på plass under den senere bruddhelgen på Nordlandsbanen. Dette er en operasjon som startes nå i helgen, men som vil kreve 14 dager å fullføre. Togene blir muntlig ledet over Leangen av Bane NORs togekspeditører i perioden.

Lenger sør på Trønderbanen skal det byttes an sporveksel samt legge inn en ny på Ler krysningsspor. Her skjer det flere jernbanetekniske operasjoner.

På Heimdal stasjon skal kontaktledningsanlegget justeres samtidig som man tar den årlige kontrollen mellom Heimdal og Selsbakk. Mellom Selsbakk og Stavne skal det skiftes ut flere små deler i jernbanenettet.
På Trondheim S skal det byttes sviller i spor 1 og spor 2. Dette vil ta ti timer lørdag og søndag.

Rørosbanen også i fokus

Rørosbanen utnytter helgen til å legge inn en ny bru ved Glåmos, to stikkrenner blir oppgradert – og så blir det skogrydding på strekningen mellom Støren og Kotsøy. Sør for Røros skal det også arbeides på tre stikkrenner.

Fullt kjør på Dovrebanen sør

Også lenger sør enn Trøndelag jobbes det for fullt. I nesten i hele Gudbrandsdalen vil det være aktiviteter for å få en jernbane som har bedre komfort for togpassasjerene og også en bedre kjøredag for togene.

Det settes opp alternativ transport for både de delvis og helt innstilte togene på alle strekningene.

Vy skriver i en pressemelding at de gjør spesielt oppmerksom på at bussene vil gå tidligere enn togenes normale avgangstid.

– Vi oppfordrer våre kunder til å gå inn på vy.no og Vys app for detaljert informasjon, sier markeds- og kommunikasjonssjef Hilde Lyng i Vy. Hun viser til følgende aksjoner:

Lørdag 14. september:
Togene på DB innstilles Trondheim-Oslo, alternativ transport kjøres.
Togene på Rørosbanen innstilles Trondheim-Røros og Løten-Hamar, alternativ transport kjøres.
Togene på Trønderbanen innstilles Lundamo/Melhus skysstasjon – Lademoen, alternativ transport kjøres.
Togene på Meråkerbanen innstilles Heimdal-Vikhammer, alternativ transport kjøres.
 
Søndag 15. september:
Togene på DB innstilles Trondheim-Oslo, alternativ transport kjøres.
Togene på Rørosbanen innstilles Trondheim-Røros og Løten-Hamar, alternativ transport kjøres.
Togene på Trønderbanen innstilles Lundamo/Melhus skysstasjon – Lademoen, alternativ transport kjøres.
Togene på Meråkerbanen innstilles Heimdal-Vikhammer, alternativ transport kjøres.
 
Mandag 16. september:
Togene på DB innstilles Dombås-Oslo, alternativ transport kjøres.
Tog 2340 innstilles Dombås-Lillehammer.    Alternativ transport kjøres.
Tog 2343 innstilles Lillehammer-Dombås.    Alternativ transport kjøres.
 
Tog 407 innstilles Oppdal-Trondheim S, alternativ transport kjøres.
 
Togene 410,411 på Rørosbanen innstilles Trondheim-Røros, alternativ transport kjøres.
Togene på Trønderbanen innstilles Lundamo/Melhus skysstasjon – Lademoen frem til kl. 08.10/08.30 (Første tog fra Tnd S er 427, første tog fra Melhus er 429. Første tog fra Trondheim S og sørover er tog 424 kl. 08.35), alternativ transport kjøres.
Tog 1771 på Meråkerbanen innstilles Heimdal-Vikhammer, alternativ transport kjøres.
 
Tirsdag 17. september:
Togene på DB innstilles Dombås-Oslo, alternativ transport kjøres.
Tog 2340 innstilles Dombås-Lillehammer.    Alternativ transport kjøres.
Tog 2343 innstilles Lillehammer-Dombås.    Alternativ transport kjøres.

Nøkkelord

ANNONSE