Annonse
Nea Radio

Kulturarvkonferansen:

Stolt etter ros fra klima og miljøvernministeren

Simen Bjørgen, direktør i Kulturminnefondet. Foto: Nils Kåre Nesvold

Klima -og miljøvernminister Sveinung Rotevatn kom med ros til Røros på Kulturarvkonferansen. Det er direktør i Kulturminnefondet Simen Bjørgen stolt av.

Nea Radio
Nea Radio

Publisert:

Annonse

Sist helg ble Kulturarvkonferansen arrangert av Kulturvernforbundet i samarbeid med Riksantikvaren. Konferansen som ble holdt i Oslo, ble åpnet av klima -og miljøvernminister Sveinung Rotevatn og Riksantikvar Hanna Geiran.

Roste Kulturminnefondet

Under talen sin trakk Statsråden fram Kulturminnefondet.

- Han ga uttrykk for at han var imponert over bredden av prosjekter som er satt i gang ved hjelp av støtte fra Kulturminnefondet. Rotevatn påpekte at det handler om alt fra faste kulturminner til fartøyvern, rullende materiell, sikring, formidling og kursing. Rotevatn synes at både individuelt og samlet er dette viktige bidrag for å ta vare på kulturarven, sier Simen Bjørgen som er direktør i Kulturminnefondet.

Godt samarbeid viktig

- Rotevatn syntes det var veldig spennende å se hvordan tilskuddene støtter frivillige lag og organisasjoner, sier Simen Bjørgen.

- Han viste i denne sammenheng til at godt samarbeid og dialog mellom forvaltningen, eiere og frivillige er viktig for å sikre bruk, vedlikehold og skjøtsel, men også samhold og utvikling, sier Bjørgen.

- Dette betyr at det vi gjør blir lagt merke til på en positiv måte, og at folk og politikere er fornøyd med arbeidet som utføres her på Røros sier en stolt Simen Bjørgen i Kulturminnefondet.