ANNONSE
Annonse
Nea Radio

Tror på nye gang- og sykkelstier i Stjørdal

Gang- og sykkelstier: Nå når fylkeskommunen signaliserer at de stiller seg positive til at Stjørdal kommune kan få forskuttere utbygging, tror ordfører Ivar Vigdenes at flere gang- og sykkelstier i Elvran og Lånke, kan bli en realitet. Foto: Anne Gundersen

Nå når fylkeskommunen åpner for at Stjørdal kommune kan forskuttere etterlengtede gangstier i Lånke og Elvran, håper ordfører Ivar Vigdenes at dette snart kan bli en realitet.

Nea Radio
Nea Radio

Publisert:

Sist oppdatert: 25.04.2017 kl 17:04

Under et møte med fylkesråden for samferdsel i Nord-Trøndelag i forrige uke, fikk ordfører i Stjørdal, Ivar Vigdenes signaler om at fylkeskommunen nå stiller seg positive til søknader om forskuttering av utbygging av gang- og sykkelstier i kommunen.

– Vi håper derfor at vi får innvilget en slik søknad og at vi dermed kan komme i gang med utbygging i Elvran og Lånke, sier ordfører Ivar Vigdenes.

Saken fortsetter under lydklippet

Ordfører Ivar Vigdenes m.fl om nye gang- og sykkelstier i Elvran og Lånke

To strekk

Det er særlig to strekninger som har et presserende behov for gang- og sykkelsti.

– Den ene er langs FV 705, fra Elvran skole og til boligfeltet Elvalia. Dette er den vi kommer til å prioritere, fordi den vil utløse flest boliger i første omgang. 705 er også Nord-Trøndelags mest trafikkerte fylkesvei, så her er det absolutt behov, mener Vigdenes. Det andre strekket er fra Elvalia til Sætnanfeltet. Det må vi prioritere ned nå, men vi vil ta for oss den biten ved neste rullering av kommuneplanens arealdel. Da vil vi også vurdere Brannåsen for omregulering til boligområde, sier Vigdenes.

Kun renter

Dersom Stjørdal forskutterer for fylkeskommunen under utbyggingen av de nye stiene, vil kommunen til syvende og sist bare måtte betale renteutgiftene for forskutteringen.

– Dersom vi regulerer områder til boligutbygging, vil det også være snakk om å kunne få inn bidrag fra utbyggere og dermed blir de endelige kostnadene for kommunen ytterligere redusert, forklarer Vigdenes.

2019

Prosjektet vil tidligst komme igang i 2019.

– Det tar tid å utrede og å regulere, men det viktigste er at dersom formannskapet slutter seg til dette forslaget, er vi på rett vei. Vi skulle gjerne ha bygget gang- og sykkelstier over hele Stjørdal, men med dette viser vi at vi tar grep og at vi er igang, sier Ivar Vigdenes.

Nøkkelord

ANNONSE