Annonse
Nea Radio

Foreslår å erklære klima og miljøkrise

Haster: Tommy Reinås i MDG mener at Stjørdal kommune må erklære klima- og miljøkrise. Foto: Anne Gundersen

Krever tiltak i Stjørdal kommune etter at FNs naturrapport ble kjent.

Nea Radio
Nea Radio

Publisert:

Annonse

Alle kommuner må gjennomføre tiltak som virker for å nå Parisavtalens målsetting om 40 % kutt i klimautslipp innen 2030. Vi har nå kun 11 år på oss. Det gjøres ikke i nærheten av nok for å oppnå reelle klimakutt i kommunen vår. MDG foreslår nå at Stjørdal kommune må erklære klima og miljøkrise. Vi må erkjenne at krisen er et faktum, og vi må gjennomføre tiltakene som tilsier at vi faktisk er i en krise. Derfor vil Miljøpartiet De Grønne foreslå at Stjørdal kommunestyre skal gjøre som det britiske parlamentet nettopp har gjort, og erklære at vi befinner oss i en unntakstilstand som følge av klimaendringene og tapet av artsmangfold.

Skal vi mobilisere bredt for å unngå en økologisk kollaps, er første steg å anerkjenne at vi står overfor en eksistensiell krise. Klima og miljøpolitikken på alle nivåer i samfunnet har altfor lenge blitt behandlet som noe vi kan ordne til slutt med de ressursene vi har til overs, og uten at det går utover målet om økonomisk vekst og økt materielt forbruk. Alvoret i situasjonen tilsier nå et sterkere fokus og mer effektive tiltak for å kutte utslipp

Saken fortsetter under lydklippet

Tommy Reinås (MDG) om FN-rapporten
Foto: Anne Gundersen

FNs klimapanel har slått fast at de globale utslippene må halveres innen 2030 hvis vi skal nå 1,5 graders målet. Det betyr at rike land som Norge må kutte langt mer enn 50 %, og at byene må ligge i front. Når byer som Tromsø, Stavanger og Bergen har vedtatt å kutte 80-100 % av sine utslipp innen 2030, hva skal Stjørdal nå sette seg som målsetting, da kunnskapsgrunnlaget har understreket alvoret.

Britenes vedtak kommer etter at selvstyremyndighetene i Skottland og Wales har gjort lignende vedtak. Dette er en reaksjon på kravene fra klimastreikende ungdom og bevegelsen Extinction Rebellion. De krever at styresmaktene verden over erkjenner at global oppvarming, ødeleggelsen av biosfæren og masseutryddelsen av arter er vår tids største utfordringer.

Vi tror stjørdalingene oppriktig ønsker å leve i en kommune som gjør sitt for å skape ei trygg framtid. Vi lever best når vi vet at vi er gode mot miljøet og andre mennesker. Nå har vi muligheten til å vise at vår velstand ikke skal gå ut over dem som kommer etter oss.

Idag bygger vi ned vår felles naturarv, forurenser luft, vann og sjø. Når vi ødelegger naturen, ødelegger vi for oss selv. Derfor er det viktig at all politikk blir grønnere også her i Stjørdal. Stjørdal må skal redusere sine klimautslipp, gjør luft og fjord der du bor ren og gjøre ditt nærmiljø grønnere, samt stoppe tapet av artsmangfoldet.

Fordelen med grønn politikk er at vår barn kan ha gode liv i en verden som er i økologisk balanse. Vi er avhengig av intakte økosystemer som sivilisasjon, uten natur - intet grunnlag for velferd eller gode liv. Stjørdal må ta det 21 århundrets viktigste kamper på alvor, og vise setter klima og miljøhensyn fremfor alle andre hensyn. Vi har ingen tid å miste.

Forslag til vedtak

Stjørdal kommune erklærer at vi nå lever i en klima og miljøkrise, og at vi må ha konkrete planer for hvor mye utslippskutt vi skal gjøre, og hvordan vi skal gjøre dette, år for år fremover.

Stjørdal kommunestyre ber rådmannen legge fram en plan for utslippskutt for de nærmeste 3 årene innen utgangen av 2019

Administrasjonen bes legge opp til faste kvartalsvise møter mellom administrativ og politisk ledelse, relevante utvalgsledere og fagrådgivere hvor de diskuterer miljø og klima.

Kommunen må iverksette kommunikasjons- og handlingskampanjer rettet mot innbyggerne for å veilede i overgangen til lavutslippssamfunnet. Alvorlighetsgraden må komme tydelig frem. Kommunen må hente faglig ekspertise for å utforme denne informasjonen. Administrasjonen bes om å lage et solid budsjett, finansieringsplan og en plan for dette arbeidet.

Stjørdal kommune må kartlegge artsmangfoldet i egen kommune, og lage en plan for hvordan man skal sørge for at tapet av artsmangfold ikke skjer i egen kommune. Planen legges fram for kommunestyre innen utgangen av 2019.

Nøkkelord

Annonse