ANNONSE
Annonse
Nea Radio

Sparer 1,5 millioner:

Stjørdal i norgestoppen på grønne lån

Grønne lån gir store besparelser for Stjørdal kommune. Foto: Illustrasjon: Stjørdal kommune

Grønne lån gir årlige besparelser på 1.5 millioner kroner for Stjørdal kommune, og de tre store prosjektene som har fått innvilget disse lånene har i tillegg spart miljøet for 275 tonn CO2-ekvivalenter.

Nea Radio
Nea Radio

Publisert:

ANNONSE
Annonse

– Stjørdals kommuneplan sier at vi skal være en foregangskommune innen klima- og miljøtiltak, og «miljøvennlig» er en av kommunens fire kjerneverdier. Som et ledd i dette arbeidet har vi de siste årene vært en pådriver for å få gjennomført prosjekter med en grønn profil. Den norske stats kommunale bank (KNB) tilbyr grønne lån med lavere rente til investeringer som løser framtidens klima- og miljøutfordringer i dag, sier Roar Størset, kommunalsjef økonomi og finans i Stjørdal kommune i en pressemelding.

Dette gir kommunen store, årlige besparelser i form av både lavere renter og strømkostnad. Helsehuset, Fosslia omsorgssenter, og Hegra barneskole er lånefinansierte prosjekter som har fått innvilget grønne lån.

– Beregninger viser at lavere strømutgifter og gunstigere renter alene gir besparelser på 1.5 millioner kroner. I tillegg sparer vi miljøet for 275 tonn CO2-ekvivalenter. Gjennomsnittet for norske kommuner ligger på 167 tonn CO2-ekvivalenter. Ett tonn Co2-ekvivalenter tilsvarer for eksempel produksjon av 40 kg storfekjøtt, eller 250 kg plast, sier Størset videre.

Tall fra KNB viser at Stjørdal kommune i volum benytter ordningen med grønne lån 315 % mer enn gjennomsnittet blant norske kommuner.

Nøkkelord

ANNONSE