Annonse
Nea Radio

SV fikk medhold i kommunestyret:

Stjørdal får ny rasismeplan

Anja Ristad er leder for Stjørdal SV. Foto: Anne Gundersen

Kommunedirektøren har fått bestillingen på skrivebordet.

Nea Radio
Nea Radio

Publisert:

Annonse

– Dette ser vi som en stor seier, sier leder i Stjørdal SV, Anja Ristad.

Hun viser til at planen kommunen har for å håndtere rasisme ble forfattet i 1999.

– Det er lenge siden og samfunnet er svært endret siden den gang.

– I tillegg er det slik at de som utarbeidet denne planen er etnisk norske voksne, og det er helt klart en svikt ved det planverket vi har i dag.

Som lærer har hun selv ofte savnet en manual som beskriver hvordan en skal håndtere situasjoner som oppstår nærmest daglig i skolen.

– Nå håper jeg at vi kan utvikle et verktøy for løse denne type hendelser på en best mulig måte. Dette vil være til hjelp for både lærere, ansatte i kommunen og andre voksenpersoner som har et direkte ansvar her.

Ristad mener at de som er best rustet til å si noe om rasisme i Stjørdal, er mennesker som opplever det på kroppen.

– Sammen med en gruppe ungdommer er jeg involvert i Antirasisme Stjørdal. Disse ungdommene forteller om nærmest daglige hendelser og har ofte gode løsninger på hvordan lærere og andre bør møte denne typen konflikter. Derfor blir det naturlig for meg at disse får komme med innspill og at disse innspillene tas alvorlig.

Antirasisme Stjørdal er i ferd med å utvikle en serie foredrag som skal holdes i skolen.

– Vi regner med å være klare på nyåret og jeg vil tro at disse foredragene kan være viktige i dette arbeidet.

Ristad forventer at kommunedirektøren ser nødvendigheten av å utvikle en rasismeplan i Stjørdal.

– Det innebærer å sette i gang arbeidet så raskt som mulig og at tidsfristen som er satt til våren 2021 blir holdt.

Hør intervjuet med Anja Ristad i avspilleren under:

Nøkkelord

Annonse