ANNONSE
Annonse
Nea Radio

Tuset bro i Flora:

Stenges mandag formiddag

Tuset bru stenges mandag formiddag. Foto: Trøndelag fylkeskommune

Tuset bru ved fv 705 i Selbu kommune blir stengt mandag 19. oktober i tidsrommet 0830-1200.

Nea Radio
Nea Radio

Publisert:

ANNONSE
Annonse

Gjennom bruenes levetid gjennomfører Trøndelag fylkeskommune regelmessig forskjellige typer inspeksjoner for å sikre at bruene er i forsvarlig stand. Den viktigste typen inspeksjon kalles hovedinspeksjon, som normalt utføres på alle bruer hvert femte år. Tuset bru har i år behov for en slik hovedinspeksjon. Inspeksjonene danner grunnlaget for eventuelle reparasjoner.

- Under en hovedinspeksjon gjør vi det vi kaller en nær visuell kontroll av hele brua for å kontrollere at alle bruas elementer fyller sin funksjon. For å komme godt nok til alle elementene på brua er vi nødt til å benytte en underbrulift. Siden brua er for smal for at annen trafikk kan passere liften under arbeidet, blir vi nødt til å stenge brua noen timer for å få inspisert konstruksjonene på en forsvarlig måte, sier bruinspektør Peter Skjerstad i Trøndelag fylkeskommune.

I perioden brua er stengt, er det ikke mulig for kjøretøy å passere. Gående og syklende kan passere. Tuset bru ligger ca. 23,5 kilometer sør for Selbu sentrum.

ANNONSE