ANNONSE
Annonse
Nea Radio

Stenges for gjennomkjøring

Trafikksikkerhetsutvalget vil prøve å stenge Amneusgjellan for gjennomkjøring. Foto: Anita Sivertsgård

Trafikksikkerhetsutvalget vil stenge veistrekket som i dag er et trafikkfarlig punkt for myke trafikanter. Dette kan øke trafikkbelastningen i andre steder i sentrum.

Nea Radio
Nea Radio

Publisert:

ANNONSE
Annonse

Trafikksikkerhetsutvalget i Røros kommune vil i høst prøve ut å stenge Amneusgjellan (Fjellheimbakken) for gjennomkjøring.

– Trafikksikkerhetsutvalget har i flere år mottatt ønsker om endring av trafikkmønstret i området Amneusgjellan - fylkesvei 30, som følge av at dette er et trafikkfarlig punkt for myke trafikanter. Det er relativt stor trafikk etter gang- og sykkelveien av gående og syklende. Det er vurdert flere løsninger bl. bruovergang, sier leder i trafikksikkerhetsutvalget, Jon Anders Kokkvoll, i ei pressemelding.Trafikksikkerhetsutvalget ønsker nå å prøve ut en løsning der Amneusgjellan stenges for gjennomkjøring. Det betyr at det blir fysisk stengt for kjøretøy å kjøre opp/ned Amneusgjellan til/fra Fv 31 An-Magritsveien.

Trafikkmønsteret vil dermed endre seg hvor man antar at det meste av trafikken vil gå via Fv31 til Bersvendsavollen og Fv 31 Falunveien.- Det er ikke ønskelig at trafikken økes i sentrum av den grunn, når tiltaket blir iverksatt til skolestart 2021, avslutter Kokkvoll med i pressemeldingen.

Nøkkelord

ANNONSE