Annonse
Nea Radio

– Startlån er god kommuneøkonomi

Må tenke nytt: Stjørdal SVs Anja Ristad mener at Stjørdal kommune praktiserer for strenge regler for tildeling av startlån og kommer med en interpellasjon til kommunestyret torsdag. Ordfører i Malvik, Ingrid Aune, forteller om en helt annen politikk i nabokommunen. Foto: Anne Gundersen

Ingrid Aune deler erfaringene fra Malvik med Stjørdal SVs Anja Ristad før interpellasjonen i kommunestyret torsdag.

Nea Radio
Nea Radio

Publisert:

Annonse

Torsdag ber leder i Stjørdal SV, Anja Ristad, kommunestyret om å løsne på det hun kaller rigide regler for tildeling av startlån.

– Det er stor forskjell fra kommune til kommune på hva som skal til for å få et slikt lån, sier Ristad.

– Jeg blir stadig kontaktet av mennesker som opplever å få avslag på tross av at de både har fast jobb og ordnet økonomi. Dette vil jeg be kommunestyret se nærmere på.

Saken forsetter under lydklippet

Anja Ristad og Ingrid Aune om startlån
Foto: Anne Gundersen

Fornuftig kommuneøkonomi

Startlån er et samarbeid mellom Husbanken og kommunene og skal hjelpe folk inn i boligmarkedet. Det finnes ingen nasjonale retningslinjer for hvordan kommunene skal praktisere ordningen.

Ordfører i Malvik, Ingrid Aune, bekrefter at der praktiserer de tildelingen av startlån på en helt annen måte.

– For oss er det viktig å hjelpe folk inn i boligmarkedet. Dette gjelder for eksempel ungdom og innvandrere men også andre som av forskjellige årsaker har vanskelig for å få boliglån i bank. Hun sier videre at i tillegg til dette, er det fornuftig kommuneøkonomi i denne ordningen.

– Det å bygge og drifte kommunale boliger er dyrt. Vi ser at folk betaler tilbake lånene og har hatt svært lite tap i forbindelse med dette. Så i tillegg til å ha en sosialt viktig funksjon, er det den mest økonomiske løsningen for oss som kommune.

Tilbakeholdende

– Men det jeg vet er at vi er langt mer tilbakeholdende i Stjørdal enn i både Malvik og Trondheim og dette vil jeg gjerne at vi skal gjøre noe med, sier Ristad, som syntes det er inspirerende å høre hvordan nabokommunen tenker.

– Når jeg hører at innbyggere som søker om kommunal bolig i Malvik blir kontaktet av kommunen med tilbud om å bli vurdert for startlån, da blir det enda tydeligere at her har vi i Stjørdal en vei å gå, mener hun.

Nøkkelord