ANNONSE
Annonse
Nea Radio

Starter Stjørdal KrFU

Nytt av året: Stjørdal får sitt eget KrFU. På bildet: Aslak Kjebekk. Foto: Laffen Jensen

Stjørdal KrF har registrert at det er interesse for å starte et lag for Stjørdal KrF`s ungdom (KrFU), og er veldig glade for at vi kommer i gang med dette nå.

Nea Radio
Nea Radio

Publisert:

ANNONSE
Annonse

Stjørdal KrF har registrert at det er interesse for å starte et lag for Stjørdal KrF`s ungdom

(KrFU), og er veldig glade for at vi kommer i gang med dette nå. I løpet av inneværende

skoleår, er det tenkt å starte opp ungdomslaget Stjørdal KrFU.

Står på i valgkampen

Stjørdalingen Aslak Kjebekk er lokallagsleder for Hå KrFU, og er travelt opptatt med

valgkampen i Rogaland. Planen til Aslak er å flytte tilbake til Stjørdal i løpet av neste år. Vi

spurte Aslak om han kunne si litt om hva KrFU er, og hvorfor vi skal starte opp med dette i

Stjørdal:

KrFU er viktig for at ungdommer kan få være med å gjøre en forskjell i Norge. Blir man med i

KrFU får man muligheten til å være med på mange sosiale arrangementer, konferanser og

leirer. Det er mange som tror at KrF og KrFU er kun bestående av kristne, og at man må

være kristen for å være med. Sannheten er at KrFU er som alle andre ungdomsparti, man

trenger nødvendigvis ikke å være kristne. KrFU er et ungdomsparti basert på kristne verdier,

ikke et kristent parti. Ved å etablere et lokallag i Stjørdal tror jeg at flere kan virkelig

engasjere seg i politikken, og være med på å gjøre en forskjell.

Fremtidens politikere

Fakta om KrFU

- Kristelig Folkeparti Ungdom er et politisk ungdomsparti og en sideorganisasjon til Kristelig

Folkeparti. KrFU er for aldersgruppen 13 til 33 år. Medlemskap i KrFU gir fulle rettigheter

som medlem i KrF og KrFU.

-I Stjørdal KrF er det i dag 6 medlemmer som er i alderen fra 22 til 33 år, og til sammen 86

medlemmer totalt.

-Stjørdal KrF stiller med 18 kandidater på årets valgliste til kommunestyrevalget og 3 fra

Stjørdal stiller på Trøndelag KrF`s liste til fylkestingsvalget.

- Lokallagsleder i Stjørdal KrF er Laffen Jensen

-Stjørdal KrF fikk 365 stemmer ved forrige kommunestyrevalg (2015)

-Stjørdal KrFU vil ha en fast plass i styret for KrF.

Stjørdal KrF's kommunestyrerepresentant, Annette Tollefsen Jensen, sier følgende om

initiativet: Kjempebra at Stjørdalsungdommer ønsker å starte et KrFU i Stjørdal. Dette er

generasjonens som skal overta styre og stell - og vi har sett hvordan unge i vår, har

engasjert seg i miljøspørsmål. Vi har også sett at ungdom i KrF var engasjert i diskusjonen

KrF hadde internt om vi skulle velge "rødt eller blått" i vinter. Jeg vet at ungdom som

engasjerer seg, og ønsker å ta viktige avgjørelser i samfunnet, er fremtidens politiker - derfor

er det viktig at de allerede nå får ta del i dette gjennom KrFU. Vi gleder oss over at

ungdommen i KrF engasjerer seg, og vil gjøre en politisk innsats her i Stjørdal.

Nøkkelord

ANNONSE