ANNONSE
Annonse
Nea Radio

Tøffere ungdomsmiljø i Stjørdal:

Stadig mer rus og kriminalitet

Tøff virkelighet: Rapporten som ble lagt fram for kommunestyret i Stjørdal torsdag. – Rystende lesning, mener SVs Anja Ristad. Foto: Anne Gundersen

En fersk rapport viser at flere og yngre ungdommer faller utenfor.

Nea Radio
Nea Radio

Publisert:

ANNONSE
Annonse

Under kommunestyremøtet i Stjørdal torsdag, ble det lagt fram en rapport som viser at ungdomsmiljøet i kommuen blir stadig tøffere. Flere faller utenfor og ungdommene dette gjelder blir også yngre.

– Rapporten gir et bilde som viser at mange unge opplever det som tøft, sier utvalgsleder kultur og levekår, Siv Sætran (SP).

– Vi ser at vi må blir flinkere til å jobbe på tvers av enhetene. Og enda mer konkret, vi må bli flinkere til å ta med oss innspillene som kommer fra ungdommene selv inn i arbeidet med budsjetter og økonomiplan.

Rapporten kommer samtidig med at det jobbes med rådmannens forslag til budsjett. Dette forslaget viser en rekke kutt i tiltak for unge.

– Vi inne i en prossess der vi ser nøye på dette. Området står i sterkt fokus og vi er alle enige i at Stjørdal kommune skal være trygg og god å bo i for alle.

Saken fortsetter under lydklippet

På bildet: Siv Sætran (Sp)

– Dette med at kommunen skal være trygg å god å bo i, det er noe som blir nevnt av alle politikere som uttaler seg i denne saken. Blir dette tomme og oppbrukte ord?

– Jo, men samtidig er det en del funn i denne rapporten som viser at vi kan ta tak i ting på en måte som ikke koster penger og det er jeg opptatt av. For eksempel er det viktig at ungdommene vet hvor de skal henvende seg om de trenger hjelp. I tillegg er det som jeg nevnte viktig at enhetene blir flinkere til å jobbe sammen. Og så har vi dette med sosiale media. Dette er en arena som kan være med på å gjøre livet vanskelig for barn og unge, men vi må ikke glemme at vi også kan bruke denne arenaen for å nå ut til ungdom med det budskapet vi ønsker å formidle, sier Siv Sætran.

Stjørdal er en narkokommune.

-Utsagn i rapporten

Gruppeleder i SV, Anja Ristad, er svært bekymret over utviklingen.

– Dette er skremmende lesning og noe vi må ta på største alvor, mener hun og sier at det er en utvikling hun også ser i hverdagen i sitt yrke som lærer.

– Det er trist å se hvor mange ungdommer som føler utenforskap og som tyr til rus fordi de ikke takler livene sine. Hun mener at tilbudet til dem som ikke driver med sport er for dårlig og sier seg enig med Sætran i at enhetene må jobbe bedre sammen.

– Samtidig må vi styrke lavterskeltilbud som ungdomskontakten og familieteamet og andre gode tiltak. I tillegg til en dyster statistikk inneholder rapporten en rekke gode forslag fra dem som har vært involvert og disse må vi ta med oss videre

Nøkkelord

ANNONSE