ANNONSE
Annonse
Nea Radio

– Spennende dager i Stortinget for snøscooterinteressene

Foto: Reitwagen.no

Snøscooterklubbenes Fellesråd mener Frp og Sp kommer med gode forslag, men er usikker på Arbeiderpartiet?

Nea Radio
Nea Radio

Publisert:

Sist oppdatert: 10.05.2021 kl 14:01

ANNONSE
Annonse

10. mai 2021 – Denne uken er spennende for alle med interesse for snøscootersaken i Norge. Bengt Rune Strifeldt, Frp og Sandra Borch, SP, har fremmet gode forslag i Stortinget knyttet til snøscootersaken. Dermed støtter de opp om Snøscooterklubbenes Fellesråd, SKFR, som også utfordrer Arbeiderpartiet om å støtte opp om snøscootersaken i Stortinget denne uken.

Det er Energi- og miljøkomiteen som på tirsdag skal diskutere forslagene som er fremmet av Frp og Sp. Deretter blir det debatt og votering i Stortinget om saken torsdag 20. mai.

Viktig dager for snøscootersaken

– Vi håper også at Arbeiderpartiet vil støtte opp om forslagene som er fremmet av Frp og Sp. I alle fall noen av forslagene, sier Erik Kirkvold som er leder av SKFR. Han setter sin lit til at Arbeiderpartiets Espen Barth Eide fra Oslo og Runar Sjåstad fra Finnmark som sitter i Energi- og miljøkomiteen vil støtte opp om forslagene som er fremmet av Frp og Sp i saken.

Bengt Rune Strifeldt, stortingsrepresentant Frp, Finnmark, på snøscooter. Foto: Privat

– Vi har fremmet en rekke gode forslag, sier Bengt Rune Strifeldt i Fremskrittspartiet til SKFR.

Det blir spennende å se om Arbeiderpartiet også kobler seg på våre gode forslag nå i innspurten, sier Sandra Borch i Senterpartiet til Reitwagen.no.

Sandra Borch, stortingsrepresentant Sp, Troms, på snøscooter. Foto: Privat

Reitwagen.no har fokus på nyheter, bakgrunn og kjøreopplevelser til lands og til vanns knyttet til snøscooter, motorsykkel, ATV, vannscooter, båt og biler/classic cars i Norge.

Mange velgere og stor interesse for snøscooter

Snøscooterklubbenes Fellesråd SKFR så dagens lys 6. februar 2013. Nå teller foreningen 45 lokale snøscooterklubber fra Agder i Sør, til Troms og Finnmark i nord. Deriblant har de medlemsklubber i 20 av de 34 kommunene som har etablert løyper etter lovendringen i 2015. Rådet har som formål å være et kontaktnett og en informasjonskanal for snøscooterklubber som driver med turkjøring.

– SKFR, som representerer 45 lokale snøscooterklubber fra hele landet, og har 80.000 følgere på Facebook, sier Erik Kirkvold som leder rådet.

Erik Kirkvold, styreleder i Snøscooterklubbenes Fellesråd, SKFR, i Norge. Foto: Reitwagen.no

Klar i sine råd til Stortinget

– Tilbakemeldinger fra tilsynsmyndigheter til SKFR viser at tilrettelegging for snøscooterkjøring og godt organiserte klubber skaper en forebyggende sjøljustis mot ulovlig kjøring, forteller Erik Kirkvold.

  • I utgangspunktet ønsker vi en revidering av lov om motorferdsel i utmark og vassdrag med sikte på redusert byråkrati knyttet til praktiseringen av loven og at loven i større grad samordnes med plan- og bygningsloven slik at kommunene får økt myndighet, sier han.
  • Endre regelverket for motorisert ferdsel i utmark slik at kommunene kan vedta at ubrøytet vei kan benyttes til rekreasjonskjøring med snøscooter generelt, for enkelte områder/veier, eller som del av et løypenett uten krav om konsekvensutredning etter nasjonal forskrift. For at kjøring skal tillates, må kommunen innhente grunneiernes/veistyrets samtykke.
  • Stortinget ber regjeringen endre regelverket for motorisert ferdsel i utmark slik at mindre terrenginngrep som ikke vil være lett synlige på barmark, slik som fjerning av stein, trær og lignende, kan tillates der det er nødvendig, på samme måte som ved etablering av tur- og eller

fritidsløyper i utmark. Dette er viktig sikkerhetstiltak for å redusere påkjøringsfaren i snøscooterløyper.

  • Sikre hjemmel for at lokale løypelag kan benytte tråkkemaskin og ATV påsatt belter ved opparbeidelse og vedlikehold av rekreasjonsløyper for bruk av snøscooter uten særskilt tillatelse.
  • Forenkle prosessene for opprettelse av snøscooterløyper, gjennom at opprettelsen av løypene skal følge plan- og bygningslovens bestemmelser.
  • Sikre hjemmel for at kommunene selv kan sette tidsavgrensning for kjøreløyve til egen hytte.

Her er det viktig at kommuner sør for Nord-Troms også får regulere kjøring ut av løype på islagt vann for rast og fiske. Det handler om folks sikkerhet at de ikke må campe like ved scooterløypa. Det er like farlig i Telemark og Trøndelag som i Troms og Finnmark. I tillegg har kommuner hatt denne muligheten tidligere, men det ble ikke fanget opp ved lovendringen i 2015.

ANNONSE