ANNONSE
Annonse
Nea Radio

– Nok er nok

Nok nå: Senterpartiet sier nei til flere konsesjoner for vindkraftutbygging i Trøndelag. Det er MDG glade for. På bildet: MDGs Tommy Reinås (t.v) og fylkesvaraordfører Tomas Iver Hallem (SP) Foto: Anne Gundersen

NVE mener at tre nye områder har potensiale for vindkraftutbygging i Trøndelag. Tomas Iver Hallem (SP) mener at grensen er nådd.

Nea Radio
Nea Radio

Publisert:

ANNONSE
Annonse

Trøndelag fylkes varaordfører, Tomas Iver Hallem, hadde flertallet i fylkesutvalget med seg da han i går sa nei til videre utdeling av konsesjoner for vindkraftutbygging.

– Regjeringen har bedt NVE utrede mulighetene for videre utbygging av vindkraft i Norge. Av de 13 områdene man mener har potensiale, ligger tre i Trøndelag. For oss i Senterpartiet blir dette å gå for langt.

Saken fortsetter under lydklippet

Foto: Anne Gundersen

Kraftoverskudd

Dette er områder som kommer i tillegg til områdene som allerede er under utbygging.

– Vi mener at den samla belastningen på Trøndersk natur nå er stor nok. Når det gjelder disse nye områdene må andre verdier vinne fram, mener Hallem.

– Vi har kraftoverskudd i Midt-Norge så vi ser ingen grunn til å legge tilrette for at utenlandske aktører skal kunne bygge ut norsk natur, for at vi deretter eksporterer strømmen ut av Norge. Disse landene må ta ansvar for sin egen energiforsyning.

Rasering

Vindkraftavgjørelsen er musikk i ørene til MDGs Tommy Reinås.

– Det er gledelig at et stort politisk flertall i fylket har kommet fram til det samme som det vi har stått for i alle år, nemlig hensynet til naturarven, artsmangfoldet og urbefolkningen, sier Reinås.

– Vi må spørre oss selv om vi som storsamfunn ikke har gjort nok mot den samiske befolkningen. Og om vi svarer bekreftende på det, så må vi ta konsekvensene og slutte med det. Det kan se ut som om storsamfunnets iver etter å rasere livsgrunnlaget for den samiske befolkningen aldri tar slutt. De tre områdene det her er snakk om, er alle reinbeiteområder og en utbygging vil gå hardt utover livsgrunnlaget til urbefolkningen, sier han.

Klimakrise

Reinås ønsker å fremme forslag i fylkestinget om å erklære klimakrise i fylket. Nylig ble en slik kriseerklæring vedtatt i Stjørdal kommune.

– Her skiller Senterpartiet og MDG lag, sier Tomas Iver Hallem.

– Det viktigste er at vi alle sammen jobber mot å snu utviklingen. Dette bør gjøres planmessig og styres fra stat og administrasjon og med innbyggerne på laget, mener han.

– Det å lage skremsel er unødvendig. Dette skal vi klare ved å jobbe godt og effektivt sammen.

Nøkkelord

ANNONSE