ANNONSE
Annonse
Nea Radio

Kringkastingsrådet:

Snorre Valen ny leder i Kringkastingsrådet

SNORRE VALEN er oppnevnt som ny leder for Kringkastingsrådet. Foto: Klara Skovro Thoresen / NRK

Snorre Valen er oppnevnt som leder av Kringkastingsrådet for perioden 2022-2025.

Nea Radio
Nea Radio

Publisert:

ANNONSE
Annonse

- Valens mediefaglige kompetanse, samt tidligere erfaring som både musiker og politiker gjør meg trygg på at han vil lede rådet på en god måte. Rådet er nå sikret en leder jeg tror vil bidra med interessante perspektiver og gode analyser, noe som er viktig i rådets arbeid med å vurdere NRKs tilbud, sier kultur- og likestillingsminister Anette Trettebergstuen i ei pressemelding.

- Ved oppnevning av medlemmer for perioden 2022-2025 har det vært viktig for regjeringen at både leder og nestleder har mediefaglig kompetanse og erfaring. Regjeringen har også prioritert at det oppnevnes yngre medlemmer med sterke stemmer som kan bidra til synliggjøring av rådet i offentligheten, sier Trettebergstuen.

Etter oppnevninga blir det nye rådet:

Leder: Snorre Serigstad Valen, Trondheim (ny)
Varamedlem: Bård Borch Brøndlund Michalsen, Harstad (ny)
Nestleder: Vilde Schanke Sundet, Oslo (ny)
Varamedlem: Hilde Kristin Dahlstrøm, Lillesand (ny)
Medlem: Luqman Wadood, Stavanger (ny)
Varamedlem: Steffen Tomt, Oslo (ny)
Medlem: Sumaya Jirde Ali, (ny)
Varamedlem: Cora Alexa Døving, Oslo (ny)

Rådgivende organ

Kringkastingsrådet er et rådgivende organ for Norsk rikskringkasting (NRK). Rådet skal drøfte og uttale seg om hovedlinjene for programvirksomheten i NRK. Rådet skal fungere som publikums forlengede arm inn i NRK, og skal sikre en offentlig behandling av klager knyttet til NRKs virksomhet. Kringkastingsrådet skal derfor være bredt sammensatt og representere befolkningen. Rådet skal derfor settes sammen av personer i ulike aldersgrupper og fra alle landsdeler. Rådet skal i tillegg ha mediefaglig kompetanse og erfaring.
Ti av medlemmene oppnevnes av Stortinget hvorav ett medlem er lederen for Samisk Programråd. Fire av medlemmene oppnevnes av Kongen i statsråd.

Stortinget oppnevnte følgende medlemmer i desember 2021:
Medlem: Tove Karoline Knutsen
Varamedlem: Ingalill Olsen
Medlem: Martin Henriksen
Varamedlem: Abdullah Alsabeehg
Medlem: Stine Renate Håheim
Varamedlem: Harald Furre
Medlem: Trude Drevland
Varamedlem: Kent Gudmundsen
Medlem: Gunn Cecilie Ringdal
Varamedlem: Gunnar Kvassheim
Medlem: Jan Bøhler
Varamedlem: Ida Stuberg
Medlem: Anne Toril Eriksen Balto
Varamedlem: Nora Celine Warholm Essahli
Medlem: Anders Anundsen
Varamedlem: Jøran Kallmyr
Medlem: Akhtar Chaudhry
Varamedlem: Guri Idsø Viken

I tillegg til disse, vil den som til enhver tid er leder for Samisk Programråd være medlem i rådet. Nestleder i Samiske Programråd vil være personlig varamedlem for lederen. Det er Sametinget som oppnevner Samisk Programråd.

ANNONSE