Nea Radio

Stokkfjellet med Kjetilbu - august 2021 Foto: Kjetil Rolseth

Stokkfjellet vindkraftverk:

Snart en realitet

I løpet av august måned vil de første turbinene i Stokkfjellet vindkraftverk komme i drift. Fotograf og hytteeier, Kjetil Rolseth, er nærmeste nabo til vindparken og ser ikke fram til oppstarten.

Nea Radio
Nea Radio

Publisert:

Sist oppdatert: 02.09.2021 kl 21:31

Fra kjøkkenvinduet ser hytteeier ved Stokkfjellet vindkraftverk, Kjetil Rolseth, elleve turbiner, og 492 meter fra hytta står den nærmeste vindturbinen. Forrige uke hadde han besøk av tidligere kommuneoverlege; nå fastlege og spesialist i allmennmedisin, Steven Crozier, som er svært interessert i hvilke helseeffekter støy fra vindturbiner kan ha på mennesker og omgivelser. Han foretok «null-målinger» før oppstart av vindkraftverket; noe som ikke er gjort i Norge tidligere.»

Stokkfjellet Vindkraftverk

Vindkraftverket, som ligger i Selbu, dekker et planområde på 5,8 km2. Konsesjon ble gitt i 2014, og endelig tillatelse ble gitt av Olje- og energidepartementet i september 2017. Konsesjonsgitt ytelse er på 90 MW og årsproduksjonen vil bli på 311 GWh, i følge Trønderenergi. Det blir totalt 21 turbiner med en navhøyde på 112 meter, rotordiameter på 136 meter og det er anslått at vindkraftverket vil produsere strøm til 20 700 husholdninger i løpet av et år.

Annonse

«Kjetilbu" - mitt fristed og paradis

Det er ordene hytteeier Kjetil Rolseth bruker når han beskriver sitt hytteparadis; i alle fall frem til nå. Hytta ble påbegynt i 1976 og har blitt flittig brukt av Rolseth de siste 40 årene, selv om han har bodd noen mil unna Selbu.

– Å få komme hit ut i ensomheten; å sortere arbeidsoppgaver og tanker, har vært et møst for min del, tilkjennegir Rolseth.

Fra trammen kan vi se Julsethtjenna som foruten svalende bad kan by på ørret til middagsbordet. Rolseth forteller om et unikt dyreliv i området og med egne øyne har han fått sett de fire store rovdyrene vi har; - i området her. Han har vært så heldig å få være i nærheten av bjørn tre ganger, sett ulv to ganger, i tillegg til å ha vekt opp en sovende gaupe og fotografert en jerv på hiet. Også mårhund, som er en uønska art i Norge, har han sett ved to anledninger. Rolseth er tydelig på at den konsekvensrapporten som ble lagd verken viser mangfoldet i dyreriket eller omfanget av botaniske vekster.

Ikke alle kamper kan vinnes

Rolseth kan fortelle at han har fått informasjon av Trønderenergi underveis, i tillegg til at han har sett på Norges Vassdrag og Energiverk sine sider for å tilegne seg konsekvensanalyser, som han mener er svært mangelfulle.

– Det blir vel snakk om et være eller ikke være vil jeg tru når gigaturbinene med navhøyde på 112 meter, og en periferidiameter på de tre turbinbladene på 136 meter med hastigheter på over 300 kilometer i timen, til tider, så vil vi få en lyd som jeg gruer for, og det vil være det verste, sier en lavmælt hytteeier.

Har du fått tilbud om en annen hytte i denne prosessen?

– Nei, jeg spurte om vi ikke kunne løse inn hytta her og da ble jeg tilbudt 500.000,- noe som er et skambud i forhold til verdien denne hytta har i dag uten at disse turbinene står der dem står der de er i dag.

Støy, skyggekast og visuelle virkninger

Kommunikasjonsrådgiver i Olje- og energidepartementet, Ingrid Lønrusten Rogstad, kan fortelle at: «Støy, skyggekast og visuelle virkninger utredes for alle vindkraftverk og at det er grenseverdier for støy og maksimalt antall timer med skyggekast boliger kan eksponeres for. I forbindelse med stortingsmeldingen om vindkraft på land, som ble lagt frem i fjor, er det bestemt at det i fremtiden skal legges større vekt på nabovirkninger. Blant annet skal det innføres minimums buffersoner mellom vindturbiner og boliger, som skal legges til grunn uavhengig av støynivåene.

Hvordan virker støy fra vindturbiner på oss mennesker og naturen rundt?

Hvordan turbinstøyen påvirker helsa vår er et spørsmål tidligere kommuneoverlege; fastlege og spesialist i allmennmedisin Steven Crozier svært interessert i å få flere svar på. Han var i mange år kritisk til at infrastøy fra vindturbiner hadde en negativ helseeffekt, men etter å ha sett dokumentarer fra andre land endret han mening. Han har dermed engasjert seg i kampen mot bygging sv vindturbiner på Frøya og Haramsøya. Noe som også medførte i en dom for sivil ulydighet da han sammen med en gruppe demonstranter sperret veien for transporten sv vindturbiner til vindkraftområdet på Frøya. Selv mener fastlegen at han handla i nødrett og anket dommen.

Crozier har fulgt forskning og studier på området tett for å tilegne seg mer kunnskap om hvordan støy fra vindturbiner kan ha ulike helseeffekter på mennesker og omgivelser. I forrige uke gjennomførte han «nullpunkt-målinger» ved Stokkfjellet vindkraftverk, før turbinene settes i drift; noe som ikke er gjort i Norge tidligere.»

Crozier viser til at en studie fra North Carolina har konkludert med at vindturbiner kunne ha en negativ effekt på mennesker.

– Det går i hovedsak på søvnforstyrrelser og dårlig nattesøvn; og det det bringer med seg, forteller Steven Crozier.

Framtida

Kjetil Rolseth er bekymra for hvordan framtida i hytteparadiset blir; noe Steven Crozier har stor forståelse for.

Du gjennomførte målinger her, hva tenker du kan komme ut av det?

– Det blir interessant å se fordi vindretningen som blåste da, sør-sørøst, viser at soverommet fungerer som en resonanskasse. Men vi vet jo ikke hvordan det blir her før det blir satt i drift.

Crozier uttrykker også sin beundring for Rolseth som ikke har takket ja til såkalt privat støyavtale.

– Det er pr.definisjon brudd på norsk lov; forurensningsloven tillater ikke slike private avtaler i forkant av en slik forurensningssituasjon. Det er kun når det oppstår en situasjon i etterkant at en kan sette inn avbøtende tiltak og der er ikke økonomisk kompensasjon en del, avslutter en engasjert Steven Crozier.

Stokkfjellet vindkraftverk
Her kan du se video fra Stokkfjellet vindkraftverk og Kjetilbu. Foto: Kjetil Rolseth

Stokkfjellet vindkraftverk - Hytteier Kjetil Rolseth
Her kan du høre intervjuet med hytteier Kjetil Rolseth:

Stokkfjellet vindkraftverk - Tidligerer kommuneoverlege, fastlege og spesialist i allmennmedisin, Steven Crozier
Her kan du høre intervjuet med tidligere kommuneoverlege, fastlege og spesialist i allmennmedisin, Steven Crozier:

Stokkfjellet vindkraftverk - Samtale mellom Kjetil Rolseth og Steven Crozier:
Hva med framtida? Hør samtalen mellom Kjetil Rolseth og Steven Crozier her: