ANNONSE
Annonse
Nea Radio

Kommunal Rapport:

Slik skårer kommunene våre på åpenhet

Selbu kommune er best på åpenhet av kommunene i vår region. Foto: Inga Petrine Grøtte.

Kommunal Rapport og Pressens offentlighetsutvalg har gjennomført en undersøkelse som de publiserer som Åpenhetsbarometeret. Av småkommunene i vår region er det Selbu som er best.

Nea Radio
Nea Radio

Publisert:

Sist oppdatert: 03.10.2021 kl 19:21

ANNONSE
Annonse

Av kommunene i vår region gjør Trondheim det best med 18,5 poeng av 34,5 mulige poeng i undersøkelsen som gir en 101. plass av 356 kommuner som deltok. Dette er en nedgang for Trondheim kommune på 82 plasser siden forrige undersøkelse i 2018.

Best av småkommunene i vår region på 17,0 poeng er Selbu som er den eneste av kommunene vi har sett på som har gått frem siden 2018. 13 plasser er forbedringen for Selbu som havner på plass 122.

Trondheim og Selbu på topps av kommunene i vår regionen. Foto: Skjermbilde.

Stjørdal fikk 16,0 poeng i år og havner på en uformell tredjeplass i vår region med en 153. plass nasjonalt. Dette er en tilbakegang fra en 105. plass i 2018.

For Røros har ikke poengsummen endret seg siden forrige gang med 15 poeng, men de har falt ned 46 plasser siden forrige måling i 2018.

Tydal har falt ned kraftig fra 2018 med 139 plasser ned til en 217. plass. I 2018 hadde de 17,0 poeng men i år fikk de 13,5 poeng.

På siste plass i vår tabell finner vi Holtålen med 13,0 poeng på en 225.plass. 20 plasser ned fra forrige undersøkelse i 2018, men med samme poengsum som den gang.

På landsbasis

De to kommunene som var best var Agder-kommunen Grimstad, og den lille Vestland-kommunen Modalen. Begge kommunene sikret seg 29,5 av 34,5 mulige poeng i undersøkelsen.

Av de 12 kommunene i landet som framstår som de minst åpne i denne undersøkelsen, finner vi fem fra Troms og Finnmark og fire fra Nordland. De fem kommunene som gjør det svakest, er Loppa, Hvaler, Lillehammer, Beiarn og Årdal.

Dette er Åpenhetsbarometeret

En undersøkelse av alle kommuner i landet gjennomført av Kommunal Rapport i samarbeid med Pressens offentlighetsutvalg.
Undersøkelsen består av 23 måleparametere.

341 av 356 kommuner har svart på undersøkelsen. Det gir en svarprosent på over 95.

Dette blir kommunene målt på i undersøkelsen:

- Respons på krav om innsyn i kommunedirektørens arbeidsavtale og godtgjørelsen til ordfører og varaordfører.
- Søkefunksjoner på kommunens postliste.
- Om kommunen legger ut klikkbare fulltekstdokumenter på postlisten.
- Har nettsiden kontaktinformasjon til politikerne?
- Har kommunen sitt byggesaks-system på nett?
- Gir kommunens nettsider informasjon om innsynsretten etter offentlighetsloven?
- Er politikernes saksdokumenter tilgjengelige i fulltekst på nettsiden?
- Er kommunens politikere og ansatte registrert i styrevervsregisteret?
- Hvor lenge er kommunens postlister tilgjengelige på nett?
- Har kommunen retningslinjer som sikrer rask publisering?
- Hvor mange virkedager er det mellom journalføring og publisering av postliste?
- Journalføres organinterne dokumenter i kommunens postliste?
- Flere spørsmål om offentliggjøring av politiske dokumenter.
- Journalføres SMS?
- Er kommunale foretak inkludert i kommunens postliste?
- Fører og publiserer kommunale foretak egen postliste på nett?

Nøkkelord

ANNONSE