ANNONSE
Annonse
Nea Radio

Hadde ikke tillatelse:

Skrev ut 62 forenklede forelegg

Anders Sjøtrø distriktsleder UP-distrikt Midt:
- Vi er glad for at dette ble oppdaget, men samtidig lei oss for at denne feilen ble begått. Foto: Jøte Toftaker / NRK.

UP skrev ut 62 forenklede forelegg i den midlertidige 70-sonen i veiarbeidssonen på Brubakken E6-Melhuskrysset i vår. Problemet var at entreprenør ikke hadde søkt Statens Vegvesen om midlertidig skilting av fartsgrensen.

Nea Radio
Nea Radio

Publisert:

- Vi er glad for at dette ble oppdaget, men samtidig lei oss for at denne feilen ble begått. Heldigvis så var det ingen som mistet førerkortet i disse kontrollene, da det ville vært betydelig verre. Dette har vært en påminnelse og en lærepenge for oss om viktigheten av å sjekke skiltvedtak før kontroll iverksettes. En sjekk vil innebære å få vedtaket oversendt eller fysisk overlevert før kontroll kan gjennomføres, sier Anders Sjøtrø distriktsleder UP-distrikt Midt i en pressemelding.

Etter klager fra entreprenør om manglende respekt for midlertidig fartsgrense i veiarbeidssonen på Brubakken E6-Melhuskrysset, gjennomførte UP fire laserkontroller på følgende datoer i februar og mars: 13/2, 18/2, 24/2 og 6/3-21. I disse kontrollene ble det til sammen utstedt 62 forenklede forelegg for hastighet i midlertidig 70-sone.

En av de som fikk tilbud om forenklet forelegg nektet å vedta forelegget, og saken ble dermed anmeldt. I forbindelse med domstolsbehandlingen så avdekket aktor at entreprenør ikke hadde søkt Statens vegvesen om midlertidig skilting av fartsgrensen før 29.mars 2021.

Skiltvedtaket fra Statens vegvesen var gitt gyldighet i tidsperioden 12.april – 31.12.2021.

Det forelå derfor ikke gyldig vedtak på fartsgrenseskiltene da disse laserkontrollene ble gjennomført. Med bakgrunn i loggene fra kontrollene så er alle 62 førere tilskrevet fra påtalemyndigheten og melding er sendt Statens innkrevingssentral for tilbakebetaling av bøtene. Bøtene blir opphevet med hjemmel i vegtrafikkloven §31b.

Nøkkelord

ANNONSE