ANNONSE
Annonse
Nea Radio

Skal bygge nye Granåsen Idrettspark

Nye Granåsen Idrettspark: NCC er valgt til å bygge Nye Granåsen Idretsspark. Illustrasjon Foto: Pir II

NCC er valgt til å bygge Granåsen Idrettspark for Trondheim kommune i en samspillsentreprise. Prosjektet inkluderer blant annet ombygging og utbedring av de to eksisterende hoppbakkene, flytting av ny skiskytterarena, bygging av ny skibru, samt tilhørende infrastruktur.

Nea Radio
Nea Radio

Publisert:

Sist oppdatert: 12.06.2020 kl 10:17

ANNONSE
Annonse

I planleggingsfasen vil det bli utarbeidet en målpris for prosjektgjennomføringen. Denne vil være klar i første kvartal 2021. Fase 2, prosjektgjennomføringen skal starte 1. april 2021.

- Vi ser frem til å samarbeide med NCC i utviklingen av del 2 av Granåsen Idrettspark. NCC har dokumentert betydelig kompetanse på grunnarbeid og har med seg underentreprenør med erfaring fra Midtstubakken i Oslo, sier Mona Åsgård, prosjektleder i Trondheim kommune.

- Vi er svært tilfreds med denne avtalen og vi gleder oss til å starte arbeidet i Granåsen. Gjennomføringsmodellen krever høy grad av samhandling med byggherren, våre valgte underentreprenører, rådgivere og NCC personell. Dette har vi solid erfaring med på både bygg og anleggssiden, sier direktør for divisjon Building i NCC Norge, Roger Nygård.

Utvidelse av hoppbakker og ny skiskytterarena

Prosjektet omfatter utvidelse av ovarenn storbakke, nytt ovarenn i normalbakke, utbedring og ombygging av unnarenn i begge bakkene, ny skiskytterarena, ny skibro, nytt dommerbygg, nye trenertribuner, nytt arenabygg med tribuner, ny stolheis, samt sikring av skråninger, drenering og adkomstveier.

NCC ble ut fra en totalvurdering av kompetanse, ressurser i tilbudt prosjektledelse, pris og oppdragsforståelse valg som entreprenør for dette oppdraget.

- Dette blir et flott prosjekt for NCC. Vi har satt sammen et team med ulik erfaring og bakgrunn, som jeg er trygg på vil spille hverandre gode i samarbeid med byggherre og underentreprenører, sier direktør for divisjon Civil i NCC Norge, Per Jonsson.

NCC vil utarbeide nøye risikovurderinger og Sikker-Jobb-Analyser av arbeidet som skal gjennomføres. Særlig fokus vil det være på deler av grunnarbeidet, som vil foregår i bratt skrånende terreng.
Hoppbakkene skal være ferdig før vintersesongen 2022/23, og hele idrettsparken skal være ferdig til overlevering sommeren 2023.

Nøkkelord

ANNONSE