Annonse
Nea Radio

Sesongarbeid og dagpenger i landbruket

Foto: Berit Kleven

Dagpengemottakere skal tjene på å jobbe i landbruket.

Nea Radio
Nea Radio

Publisert:

Annonse

Det skal nå bli mer gunstig å kombinere dagpenger og sesongarbeid i landbruket. Det skriver Landbruks- og matdepartementet i en pressemelding.

Landbruket er en samfunnskritisk næring og de trenger arbeidskraft. Hensikten med de nye reglene er at det skal være mer attraktivt å jobbe i landbruket om du er permittert eller arbeidsledig. Ordningen medfører at de som er dagpengemottakere fortsatt skal tjene på å ta seg en jobb i landbruket.

Dette er en midlertidig ordning og gjelder dagpengemottakere som arbeider i skogbruk, jordbruk og gartneri. Dette er ett av tiltakene som skal løse problemet med manglende arbeidskraft i landbruket.

Dette kommer i tillegg til endringene i utlendingsforskriften som gir sesongarbeidstakere som er i Norge adgang til å søke om forlenget oppholdstillatelse, og i bortvisningsforskriften som gir arbeidstakere fra EØS-land som skal påbegynne et arbeidsforhold i kritiske næringer mulighet til å reise inn til Norge.

Nøkkelord