Annonse
Nea Radio

Kommunestyremøte i Tydal:

Ser til Røros og Holtålen for samarbeid

Fra et tidligere kommunestyremøte i Tydal Foto: Ola Bjerken

Tydal kommune velger Røros og Holtålen foran Værnesregionen.

Nea Radio
Nea Radio

Publisert:

Sist oppdatert: 20.11.2020 kl 11:33

Annonse

Tydal kommune tok under kommunestyremøte stilling til hvem de vil inngå et samarbeid med i brann og redningstjenesten.

Under formannskapsmøte 16.11, ble det lagt fram et forslag fra Gunnbjørn Berggård.

1. Tydal kommune tiltrer det interkommunale samarbeidet innenfor brann- og redningstjeneste
mellom kommunene Stjørdal, Selbu og Meråker. Tiltredelse skjer fra 01.01.21.

2. Samarbeidet organiseres som et administrativt vertskommesamarbeid etter kommunelovens
§ 20-2 med Stjørdal kommune som vertskommune.

3. Vertskommuneavtale i Værnesregionen godkjennes og legges til grunn for gjennomføring av
samarbeidet.

4. Kostnadsfordelingen tas opp til drøfting.

Forslaget til Berggård ble nedstemt med fire mot en stemmer (Berggård)

Kommunedirektørens innstilling:

1. Tydal kommune tiltrer det interkommunale samarbeidet innenfor brann- og redningstjeneste
mellom kommunene Røros, Holtålen og evt. Os. Tiltredelse skjer fra 01.01.21.

2. Samarbeidet organiseres som et administrativt vertskommesamarbeid etter kommunelovens
§ 20-2 med Røros kommune som vertskommune.

3. Vedlagte vertskommuneavtale godkjennes og legges til grunn for gjennomføring av
samarbeidet.

Under kommunestyremøtet ble kommunedirektørens innstilling enstemmig vedtatt.

Både ordfører Jens Arne Kvello og Ingrid Haarstad (SP) uttrykte begge sitt syn på at et samarbeid med Værnesregionen ville vært ideelt med tanke på at de samarbeide om mye allerede, men på grunn av kostnadene så vil Tydal kommune være best tjent med å inngå et samarbeid med Røros og Holtålen.

Tydal har vært i et samarbeid med Røros før som branntjenesten i Tydal var godt fornøyd med.

Hør intervjuet med Jens Arne Kvello her:

Nøkkelord

Annonse