ANNONSE
Annonse
Nea Radio

Kommunereformen:

Senterpartiet vil la sammenslåtte kommuner som ønsker det, deles opp igjen

I sitt partiprogram vil Senterpartiet, dersom det er sterke nok krefter som ønsker det, la kommuner bryte ut av de nye sammenslåtte storkommunene.

Nea Radio
Nea Radio

Publisert:

ANNONSE
Annonse

I forslaget til nytt partiprogram for Senterpartiet kommer det frem at kommuner som har slått seg sammen med andre - skal kunne bryte ut av storkommunen, dersom det er flertall for det.

– Vi opplever stadig spørsmål om dette, ikke fra kommune, men gra enkeltpersoner og grupperinger, sier stortingsrepresentant Heidi Greni.

Hun sier at også sammenslåtte fylker skal kunne skilles igjen, dersom det er sterke nok krefter som ønsker det.

– Det vi har sagt er at der det kommer et innbyggerinitiativ der det er st stort ønske om det (red anm: å bryte ut av storkommunen), så vil vi åpne for det, om det er et flertall i den gamle kommunen som ønsker det, sier hun.

Ingen stordriftsfordeler

Problemene ved de nye storkommunene mener Greni er problemer med å levere like gode tjenester til innbyggerne som før sammenslåingen.

– Det blir en reduksjon i tjenestetilbudet, Det var jo en undersøkelse i Klassekampen i forrige uke der storparten av de sammenslåtte kommunene hadde en dårligere økonomi og måtte gå til nedskjæringer på skole, barnehage og omsorg. Det viser jo at det regjeringa trodde skulle være en effektiviseringsgevinst og bedre tjenester, tvert imot har ført til at stordriftsulempene har ført til at man må skjære ned på tjenester.

Greni sier at dette skyldes at kommuneøkonomien i det store og hele er veldig presset og at sentralisering innad i de nye kommunene fører til nedlegging av sykehjem og skoler.

– Alle kommuner sliter med dette, enten de er sammenslått eller ikke. Den gevinsten man ble forespeilet i sammenslåtte kommuner, er på ingen måte realiserbar fordi det ikke er noe å spare i mange tilfeller.

Gjort før

Som et eksempel trekker Greni trekker fram to kommuner som er slått sammen uten at de grenser mot hverandre.

– Dersom man må kjøre gjennom en tredje kommune for å komme fra den ene delen til den andre, så er det klart du ikke klarer å ta ut en effektiviseringsgevinst, verken på hjemmesykepleien eller andre tjenester, sier hun.

Greni sier slike prosesser ikke er noe nytt, og viser til Tolga og Os kommuner i Østerdalen som har vært tvangssammenslått to ganger og skilt lag to ganger.

Hør radioinnslaget med Heidi Greni her:

ANNONSE