ANNONSE
Annonse
Nea Radio

- Senterpartiet er et parti for kapitalister sine interesser

KAPITALISTER: Kommunestyrerepresentant for SV, Rakel Trondal, mente under mandagens kommunestyremøte at Senterpartiet er et parti for kapitalister sine interesser. Foto: Anne Gundersen

Kommunestyrerepresentant for SV, Rakel Therese S. Trondal, mener Senterpartiet er et parti for kapitalister sine interesser.

Nea Radio
Nea Radio

Publisert:

ANNONSE
Annonse

Mandag kveld ble årets første kommunestyremøte avholdt i Malvik. Møtet ble som tidligere avholdt på Bruket kulturhus.

De siste dagene har flere ytret sin motstand mot utbygging av de 560 nye leilighetene som er planlagt på Vikhammer nedre. Utbyggingen kommer i tillegg den utbyggen som skjer på Vikhammer øvre, hvor det bygges 400 nye boliger.

Kommunestyret vedtok med 25 mot seks stemmer detaljreguleringsplanen for Vikhammer nedre med noen endringer i mindre skala. Dermed er det flertall i kommunestyret for full utbygging av Vikhammer nedre.

- Senterpartiet er et parti for kapitalister sine interesser

SV er blant partiene som er imot utbygging av Vikhammer nedre. Kommunestyrerepresentant for SV, Rakel Trondal, mener bygging av nye boliger bør skje andre steder enn foreslått, ettersom området har noe av den beste matjorda grunnet sin plassering.

- Vi må bygge tettere og høyere på områder som ikke er dyrka jord, eller sårbar natur, sier Trondal til Nea Radio.

Et av partiene som er for å bygge ut Vikhammer nedre er Senterpartiet, som sammen med Arbeiderpartiet sitter i regjering i dag. Trondal lurte underveis i debatten på hva som er poenget med Hurdalsplattformen, hvor det står at det skal være en kritisk gjennomgang av alle nedbyggingsprosjekter. Trondal mente derfor at Hurdalsplattformen er en vits, og at Senterpartiet er et parti for kapitalister.

- Håper folk forstår at senterpartiet ikke er et jordvernsparti, men et parti for kapitalister sine interesser, og lar pengene rå også her, sa Trondal fra talerstolen.

Nea Radio har i etterkant av kommunestyremøtet vært i kontakt med Ketil Sivertsen, kommunestyrerepresentant for Senterpartiet i Malvik.

Ketil Sivertsen er kommunestyrerepresentant for Senterpartiet i Malvik. Foto: Anne Gundersen


- Jeg har ikke et behov for å komme med beskrivelse av andre partier, og det er tydelig at SV har. Som jeg sa i svaret mitt der, så har vi fått til mye bra på jordvern i Malvik, og det er uavhengig av Hurdalsplattformen og jordvernstrategi. Vi har i tidligere kommunestyreperioder satt av over 90 prosent av dyrka marka i Malvik og vernet den, og den skal fortsette å være dyrka mark i 50-års perspektiv minst. (...) Hvis vi ikke hadde vært jordvernere, så hadde vi ikke brydd oss om å gjøre slike grep da, sier Sivertsen til Nea Radio.

Trondal ble søndag kveld spurt rundt om sitt utsagn rettet mot Senterpartiet, og hvorfor hun mener Hurdalsplattformen er en vits.

- Jeg begrunner det for det første det med Hurdalsplattformen, der de sier det skal være en kritisk gjennomgang av neddyrkingsprosjekter, og at jordvern skal være overveldende hensyn i alle arealsaker. Det ser vi tydelig at det ikke blir her. Det skuffer meg med tanke på at det er de samme partiene som sitter og styrer i Malvik som styrer på Stortinget, sier Trondal.

Trondal sier videre at hun mener det alltid er utbyggerens interesser, og bonden som ønsker å gjøre om sin dyrka jord til boliger, som alltid blir vektlagt fra Senterpartiet sin side, og ikke behovet for å verne. Derfor beskylder hun de for å være kapitalister sier hun.

Nøkkelord

ANNONSE