ANNONSE
Annonse
Nea Radio

MDG før valget:

Selnes og Reinås på topp

Nominerte: Tommy Reinås og Monika Selnæs er innstilt på toppen for henholdsvis Nord- og Sør-Trøndelag før stortingsvalget. Foto: Trøndelag MDG

Nora Selnæs (22) og Tommy Reinås (48) innstilles som MDG Trøndelags toppduo til stortingsvalget neste år

Nea Radio
Nea Radio

Publisert:

ANNONSE
Annonse

Nora Selnæs (22) og Tommy Reinås (48) innstilles som toppkandidater for henholdsvis Sør-Trøndelag og Nord-Trøndelag til stortingsvalget for Miljøpartiet De Grønne. Selnæs innstilles også på topp dersom nominasjonsmøtet lander på en felles liste for de to valgdistriktene, mens Reinås foreslås til andreplassen.

- Vi er takknemlige for den tilliten vi har fått av nominasjonskomiteen så langt. Nå gleder vi oss til å drive valgkamp sammen med resten av listekandidatene og fylkeslaget, sier Selnæs og Reinås.

Ranheimsjenta kan dermed regne med å være den desidert yngste toppkandidaten i fylket, også historisk. - Det er vi unge som taper mest på dagens massive oljeutvinning og klimaendringene, siden det er vi som må leve lengst med konsekvensene. Klimastreikerne må få en plass ved bordet og reell innflytelse over norsk klimapolitikk, sier Selnæs.

Selnæs er samtidig tydelig på at hun skal være en representant for alle generasjoner.

- Grønn politikk er den viktigste saken for alle generasjoner, unge som gamle, nå og for framtiden.

Leder i nominasjonskomiteen, Ivar Henry Larsen, sier at Selnæs har kommet som en storm inn i MDG. - Nora viser omsorg for sin generasjon, og klarer å formidle dagens utfordringer i et nytt framtidsperspektiv, i solidaritet og internasjonal forståelse, sier Larsen.

Selnæs, som studerer utviklingsstudier ved Universitetet i Oslo, trekker fram solidaritet som en viktig kampsak i valget neste år. - Den grønne solidariteten inkluderer ikke bare andre mennesker, men også framtidige generasjoner, dyr og natur. Det perspektivet er unikt i norsk politikk. Global solidaritet er helt avgjørende for at vi skal nå klimamålene, sier hun.

Reinås, som er småbarnsfar, forteller at han er bekymret over sine barns framtid på en klode i ubalanse.

- Jeg er som trebarnsfar bekymret over en framtid for mine barn, en fremtid med klima og naturkrise. Vi som er dagens vokse må rydde opp i problemene, og jobben med å få til et klimanøytral samfunn, men også et naturnøytralt samfunn må startes i dag. Vi har ingen tid å miste, forteller Reinås

Reinås har vært heltidspolitiker siden 2015, som gruppeleder og fylkestingsrepresentant for MDG. Stjørdalingen har bemerket seg i lokalpolitikken med sitt store engasjement i saker om oppdrett, vindkraft og distrikts- og matpolitikk.

Larsen sier at Reinås med sin politiske erfaring vil være uredd, og ha en klar stemme, i kontroversielle saker i miljødebatten. - Han er drevet fram av sitt ønske om å ta vare på natur og det biologiske mangfoldet, i tillegg til likeverd og rettferdig fordeling.

- Trøndelag har alle forutsetninger for å lede an i utviklingen av lavutslippsteknologi, grønne arbeidsplasser og bærekraftig landbruk. Vi skal kutte utslippene uten at det går på bekostning av natur og miljø, og vi skal jobbe for flere sysselsatte innen et stadig grønnere trøndersk landbruk, sier Reinås.

Toppduoen er klar for å bringe den grønne bølgen til Trøndelag.

- Regjeringens grå politikk rammer fylket vårt hardt. Vi må verne om matjorda og bøndene, satse på tog framfor forurensende motorveier, bli verdensledende på havvind og sikre grønne lokalsamfunn i både by og bygd så folk enkelt kan leve miljøvennlig.

Larsen sier det er en stolt nominasjonskomite som har kommet frem til en innstilling som viser bredden i Trøndelag regionen. - MDG tar nye steg hver dag i det politiske bildet. Med denne listen tar vi stormskritt, som vil skape en bølge av ung energi og etablert visdom. Denne bølgen vil skylle innover mot hovedstaden og inn i stortingsbygget.

Hvorvidt MDG Trøndelag skal stille med to eller en liste avgjøres på et medlemsmøte 27. oktober. Stortingslistene vedtas på nominasjonsmøtet 31. oktober.

Nøkkelord

ANNONSE