ANNONSE
Annonse

Selbuordføreren skjønner om folk tar saken i egne hender

BJØRN: Denne sauen er tatt av bjørn. Både jur og bryst er borte, typisk for bjørn. Foto: Ola Morten Græsli

- Blir ikke beitenæringa tatt på alvor snart, tror jeg enkelte gårdbrukere gir opp og/eller tar saken i egne hender, sier Ole Morten Balstad ordfører i Selbu.

Nea Radio
Nea Radio

Publisert:

ANNONSE
Annonse

Ordfører i Selbu, Ole Morten Balstad reagerer når han hører at sauebønder nå må hente ned sauer fra beite tidligere enn planlagt fordi de er redde for ytterligere sauetap.

Selbuordføreren er en av de 46 av 47 trønderske ordførerne som har signert et opprop der de ber statsministeren om å ta beitenæring og lokalbefolkning på alvor.

- Skjer ikke det noe snart, tror jeg enkelte gårdbrukere snart gir opp og/eller tar saken i egne hender, sier Balstad.

Her kan du lese oppropet fra ordførerne

På vegne av 46 av 47 kommuner i Trøndelag oppfordres Statsministeren på det sterkeste om å engasjere seg i den eskalerende utfordringen Trøndelag står ovenfor, og sørge for at Stortingets rovdyrforlik følges opp slik det er vedtatt! På bakgrunn av erfaringer vi har gjort oss i sommer, er det påkrevet med en gjennomgang av apparatet som er satt til å følge opp forliket i praksis.

I sommer har trykket på beitenæringa vært enormt i store deler av Trøndelag. Bjørn og andre rovdyr har fått herje i store deler av fylket vårt, og gjort stor skade.

Vi lever i en verden med økende befolkning og økende behov for mat. Vi mener at de naturgitte ressursene som kan anvendes til matproduksjon, i hele landet, må nyttes til nettopp dette av hensyn til både selvforsyning, matsikkerhet og verden forøvrig. Dagens etterlevelse av rovdyrforliket bygger ned mulighetene for dette, og reduserer vår egen selvforsyningsgrad!

Til tross for ferske kadaver og andre spor i områder som er prioriterte beiteområder, jf. rovdyrforliket og rovviltnemndas forvaltningsplan for region 6, har vi opplevd avslag på søknader om felling. Dette er i strid med den todelte målsettingen for rovviltpolitikken som er vedtatt i Stortinget og forvaltningsplan for rovvilt i region 6.

Soneinndelingen er et bærende prinsipp i rovviltforliket, og den nasjonale rovdyrpolitikken. I prioriterte beiteområder skal beitedyr prioriteres foran rovdyr. Nå må landets nasjonale politiske ledelse sørge for at Miljødirektoratet og Fylkesmannen er tydeligere i soneforvaltningen, og aktive for å unngå rovdyr i de prioriterte beiteområdene. Dette innebærer at terskelen for å gi skadefelling i prioriterte beiteområder skal være svært lav. Skadefelling må i større grad gis forebyggende når det er potensial for skader på sau og rein. Når tillatelse til skadefelling er gitt, er det myndighetenes ansvar å avlive dette dyret raskt. Forvaltning betyr ikke bare å bevare, men også å ta ut de dyrene som er bestemt skal avlives. Dette må gjøres så raskt som mulig av folk som har kunnskap om dette. I den grad det mangler kunnskap må det initieres en utprøving, slik at vi kan finne de mest effektive metodene for uttak.

En forsvarlig rovdyrpolitikk tilsier at bjørn som beveger seg inn på et beiteprioritert område tas ut før skade oppstår. Forvaltningen har ansvaret for bjørnen også når den kommer utenfor forvaltningsområdet, og dette ansvaret håndheves!

Avslutningsvis, i lys av de siste dagers diskusjoner om eventuell utvidelse av yngleområdet for bjørn i Midt-Norge vil vi presisere at det er svært viktig at vi har en regional forvaltning, da det er menneskene som bor og lever i regionene som kjenner den enkelte regions situasjon best.

På vegne av kommunene i Trøndelag oppfordres Statsministeren på det sterkeste om å engasjere seg i den eskalerende utfordringen Trøndelag står ovenfor, og sørge for at Stortingets vedtatte rovdyrforlik følges opp på kort sikt, men også med sikte på neste års beitesesong!

Agdenes kommune v/ ordfører Oddvar Indergård

Bjugn kommune v/ ordfører Ogne Undertun

Flatanger kommune v/ ordfører Olav Jørgen Bjørkås

Fosnes kommune v/ ordfører Trygve J. Sandvik

Frosta kommune v/ ordfører Trine Haug

Frøya kommune v/ ordfører Berit Flåmo

Grong kommune v/ ordfører Skjalg Åkerøy

Hemne kommune v/ ordfører Odd Jarle Svanem

Hitra kommune v/ ordfører Ole Haugen

Holtålen kommune v/ ordfører Jan Håvard Refsethås

Høylandet kommune v/ ordfører Hege Nordheim-Viken

Inderøy kommune v/ ordfører Ida Stuberg

Indre Fosen kommune v/ ordfører Steinar Saghaug

Klæbu kommune v/ ordfører Kirsti Tømmervold

Leka kommune v/ ordfører Per Helge Johansen

Levanger kommune v/ ordfører Robert Svarva

Lierne kommune v/ ordfører Bente Estil

Malvik kommune v/ ordfører Ingrid Aune

Meldal kommune v/ ordfører Are Hilstad

Melhus kommune v/ ordfører Gunnar Krogstad

Meråker kommune v/ ordfører Kari Anita Furunes

Midtre Gauldal kommune v/ ordfører Sivert Moen

Namdalseid kommune v/ ordfører Steinar Lyngstad

Namsskogan kommune v/ ordfører Stian Brekkvassmo

Namsos kommune v/ ordfører Arnhild Holstad

Nærøy kommune v/ ordfører Steinar Aspli

Oppdal kommune v/ ordfører Kirsti Welander

Orkdal kommune v/ ordfører Oddbjørn Bang

Osen kommune v/ ordfører John Einar Høvik

Overhalla kommune v/ ordfører Per Olav Tyldum

Rennebu kommune v/ ordfører Ola Øie

Roan kommune v/ ordfører Einar Eian

Røros kommune v/ ordfører Hans Vintervold

Røyrvik kommune v/ ordfører Hans Oskar Devik

Selbu kommune v/ ordfører Ole Morten Balstad

Skaun kommune v/ ordfører Jon P. Husby

Snillfjord kommune v/ ordfører John Lernes

Snåsa kommune v/ ordfører Tone Våg

Steinkjer kommune v/ ordfører Bjørn Arild Gram

Stjørdal kommune v/ ordfører Ivar Vigdenes

Tydal kommune v/ ordfører Ole Bjarne Østby

Verdal kommune v/ ordfører Bjørn Iversen

Verran kommune v/ ordfører Anders Lindstrøm

Vikna kommune v/ ordfører Amund Hellesø

Ørland kommune v/ ordfører Tom Myrvold

Åfjord kommune v/ ordfører Vibeke Stjern

Skriver ikke under på opprop

Trondheim kommune v/ ordfører Rita Ottervik har ikke ønsket å skrive under på oppropet.

Siste nytt i Nyheter Vis flere

Litauisk vogntog står fast i Tydal - Bilberger på vei

Litauisk vogntog står fast i Tydal - Bilberger på vei

Har delvis sperret fylkesvei 705 siden onsdag ettermiddag - Ingen tar sjansen på å hjelpe.

Stjørdal AP klar med styret

Stjørdal AP klar med styret

I går kveld ble det avgjort at Sissel Helene Bakken blir sittende som leder i Stjørdal Arbeiderparti.

Kaffegjesten: Martin Eriksson

Kaffegjesten: Martin Eriksson

Kaffegjesten i Nea Radio denne uka er Martin Eriksson.

Store endringer i melkeproduksjonen i Trøndelag

Store endringer i melkeproduksjonen i Trøndelag

Melkeproduksjonen reduseres i kyst- og bynære kommuner – og øker ellers i fylket. I Stjørdal er melkeproduksjonen halvert siden 1998.

Håkon Einarsve fra	Stjørdal ny AUF-leder

Håkon Einarsve fra Stjørdal ny AUF-leder

Håkon Einarsve fra Stjørdal ble i helga valgt til ny leder i Trøndelag AUF. Emilie Græsli fra Tydal ble valgt til 1. nestleder og Helene Wean fra Hommelvik ble 2. nestleder. Trøndelag AUF er det største fylkeslaget i Norges største ungdomsorganisasjon.

Naturvernforbundet bekymret

Naturvernforbundet bekymret

Naturvernforbundet er bekymret for konsekvensene av nasjonal ramme for vindkraft på land.

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
ANNONSE