ANNONSE
Annonse
Nea Radio

- Utdatert og komplisert regelverk

KOMPLISERT: Regelverket er for komplisert, mener Selbu Arbeiderparti (illustrasjonsfoto). Foto: Stian Elverum

Selbu Arbeiderparti mener at dagens regelverk for motorferdsel i utmark er både utdatert og komplisert, spesielt etter at det ble åpnet for rekreasjonsløyper med snøscooter i utmark. 

Nea Radio
Nea Radio

Publisert:

Sist oppdatert: 08.02.2018 kl 11:39

Årsmøtet i Selbu Arbeiderparti mener regelverket for motorferdsel i utmark må forenkles.

- Selbu AP er av den formening at dagens regelverk for motorferdsel i utmark, som omhandler nyttekjøring med snøscooter, er både utdatert og komplisert, dette spesielt etter at det er åpnet for rekreasjonsløyper i utmark.

Regelverket tillater ikke hytteeiere som har brøytet veg nærmere enn 2,5 kilometer fra sin egen hytte å bruke egen snøscooter. Likevel kan ei rekreasjonsløype legges i umiddelbar nærhet, uten at en kan benytte snøscooter den siste biten frem til hytta.

Regelverket rundt nyttekjøring medfører også en voldsom saksbehandlingsmengde for de kommunene dette angår, mener Selbu AP.

Uttalelse

Selbu AP sender denne uttalelsen til årsmøtet i Trøndelag Arbeiderparti:

1. Det blir gitt åpning for nyttekjøring til hytter og fritidseiendommer uansett avstand fra parkeringsplass / brøytet veg. Kjøringen begrenses til en gitt trasé, og kjøring utenfor denne traseen er ikke tillatt.

2. Der det er mulig, skal ubrøytet sommervei benyttes som fartsåre inn til hytta. Dersom det er rekreasjonsløyper på deler av traseen inn til hytta, skal denne også benyttes

3. All ferdsel, som omtalt ovenfor, betinger grunneiers tillatelse.

4. Hver enkelt kommune gis myndighet til eventuelle innskrenkinger i lovverket i hele eller deler av egen kommune.

Nøkkelord

ANNONSE