ANNONSE
Annonse
Nea Radio

Fylkeskommunen tapte igjen

STIGAMÆLAN: Fra anleggsperioden i 2015. Foto: Andreas Reitan

BL Entreprenør vant i tingretten. Nå er Trøndelag fylkeskommunes anke forkastet i Lagmannsretten.

Nea Radio
Nea Radio

Publisert:

ANNONSE
Annonse

Det var i oktober 2015 at Statens vegvesen sa opp kontrakten med BL Entreprenør om byggingen av 1,4 kilometer gang- og sykkelveg med blant annet gatelys og vann- og avløpssystem langs Fv 705 ved Stigamælen i Selbu.

- Årsaken er at vi mener at BL Entreprenør har gjort alvorlige brudd på kontrakten. Når vi som byggherre har gjort dem oppmerksomme på bruddene, er det ikke blitt tatt på alvor og fulgt opp, sa avdelingsdirektør Eva Solvi i Statens vegvesen Sør-Trøndelag.

Solvi ville ikke gå nærmere inn på bruddene "fordi dette er kontraktsmessige opplysninger, men det er snakk om flere alvorlige hendelser som har gjort at vi har måttet heve kontrakten", sa Solvi til Nea Radio.

Kontrakt verdt 21 millioner

Kontrakten var på 21 millioner kroner og ble inngått etter at oppdraget hadde vært lyst ut offentlig. BL Entreprenør leverte det laveste anbudet og fikk jobben. Entreprenøren startet arbeidet i Selbu i august 2015 og skulle etter planen vært ferdig høsten etter.

Sør-Trøndelag fylkeskommune dømt i tingretten

BL Entreprenør saksøkte fylkeskommune og vant fram Sør-Trøndelag tingrett i slutten av januar i år. Her ble Sør-Trøndelag fylkeskommune, som det da het, dømt til å betale BL Entreprenør AS drøyt 5,7 millioner kroner i "vederlag for utførte kontraktsarbeider". Fylkeskommunen ble også dømt til å betale rundt 2,8 millioner kroner som erstatning for tap entreprenøren hadde hatt ved ikke å få gjøre ferdig arbeidene i samsvar med kontrakten.

Anken forkastet

Fylkeskommunen anket dommen, og mandag ble dom avsagt i Frostating lagmannsrett.
Her ble anken forkastet og Trøndelag fylkeskommune dømt til å betale drøyt 2 millioner kroner i saksomkostninger til BL Entreprenør. Fylkeskommunen må også betale utgiftene til fagkyndige meddommere.

INFOMØTE FØR ANLEGGSSTART: Fra venstre Andre Pedersen og Jan Ove Flå fra BL Entreprenør, selbupolitikerne Jon Bakken, Per Røsseth og daværende ordfører Inga Balstad, Ernst Nøkkevangen fra Statens vegvesen. Foto: Andreas Reitan

Nøkkelord

ANNONSE