ANNONSE
Annonse
Nea Radio

Tydal AP med budsjettinnspill:

Bolyst og næringsutvikling foran 100millionersbygg

Lars Græsli fra Tydal Arbeiderparti. Foto: Andreas Reitan

Tydal har behov for utvidet satsing på næringsutvikling og fokus på bosetting. Dette må prege de tiltakene som prioriteres i budsjettet.

Nea Radio
Nea Radio

Publisert:

Innlegget er et leserinnlegg og viser meningene til innleggsforfatter:

Kommunen har bedre økonomiske rammer for neste år. Vi håper på konkrete diskusjoner om viktige prioriteringer i kommunestyret.

Næring:

Konsesjonsavgiftene bør i sin helhet gå til næringsfondet, dvs utviklings- og tilretteleggingstiltak osv. Det skal ikke brukes midler fra fondet til drift. Vi mener også at en vesentlig del av økte inntekter fra konsesjonskraft bør brukes til utviklingstiltak. Samlet vil dette gi et grunnlag for større satsinger.

Konkrete tiltak rettet mot barn og barnefamilier:

SFO: Vi foreslår gratis SFO. Dette er et tiltak rettet mot barn og barnefamilier. Det er anbefalt i sentrale utredninger som et tiltak som vil virke positivt for bosetting.

Måltid for skole og barnehage: Vi vurderer å foreslå gratis måltid for barn i barnehage og skole.

Barnehage: Ingen økning i satsene, eventuelt også en reduksjon.

Sommeråpent i barnehagen

Organisasjonen Tydal kommune

Arbeidsgiveransvar: Det bør foretas en fullstendig kartlegging av personal- og rekrutteringssituasjonen i kommunen.

Teknisk: Det foretas en samlet analyse av drift og organisering innenfor teknisk sektor.

Det bør tas en gjennomgang på tema hele stillinger innen helse og omsorg.

Helse og omsorg

Kommunestyret ber formannskapet invitere til samtaler med Selbu kommune om samarbeid innenfor helse og omsorg. Vi mener dette forslaget er enda mer aktuelt nå.

Vi kommer til å gjenta kravet om styring og plan for prosjekt helse- og administrasjonsbygg. Det er absolutt påkrevet hvis dette arbeidet skal ha tillit i videreføringen. Prioritering av bygg opp mot satsing på utvikling og bosetting må settes på dagsorden!

Lars Græsli
Tydal Arbeiderparti

Nøkkelord

ANNONSE