ANNONSE
Annonse
Nea Radio

Gjeldene fra skoleåret 2022/2023:

Selbu innfører femdagersuke

Innfører femdagers: Det ble en lang debatt når Selbu skulle avgjøre om 1. til 4. trinn skal ha fire- eller femdagers uke på skolen. På bildet: Svein Ove Dyrdal (AP) (tv), Per Avelsgård (SP) og Mari Hanem (SV). Foto: Anne Gundersen

Etter en lang debatt ble det klart at kommunestyret går for femdagersuke for småskolen i Selbu.

Nea Radio
Nea Radio

Publisert:

Sist oppdatert: 02.11.2021 kl 01:26

Til nå har Selbu vært en av stadig færre kommuner som har holdt på firedagersuke for elevene fra 1. til 4. trinn. Debatten om hvorvidt det skal innføres full skoleuke for elevene har rast i sosiale medier og partene har vært steile.

Da vedtaket om femdagersuke omsider ble fattet, var det i påsyn av engasjerte foreldre som hadde funnet veien til kommunestyresalens tilskuergalleri. De ønsket å bevare at ungene får annenhver onsdag fri.

I Selbu er det nemlig bare rundt 10 prosent av foreldre som benytter seg av SFO-tilbudet til sine barn. Fra talerstolen ble det også nevnt at det lave tallet fører til at unger som går på SFO, i enkelte tilfeller opplever å bli mobbet av elevene som ikke går på skolefritidsordningen.

Til slutt stemte likevel 11 representanter for å bevare ordningen, mens 14 stemte for å innføre fem hele skoledager hver uke.

Det var Svein Ove Dyrdal (AP) som først fremmet forslaget om endringen i formannskapet. Han mente debatten i kommunestyresalen var god.

– Nå er vedtaket fattet, og da lever vi godt med det. Fra talerstolen la han vekt på at i tillegg til å virke sosialt utjevnende for elevene, vil full uke med heldagsskole også ha et likestillingsperspektiv.

– Vi skal ikke gå inn og bestemme hva slags stillingsbrøk foreldre skal ha. Men vi vet at det å ta fri to dager i måneden - muligens flere om en har mer en ett barn. - vil bety at en av partene, dersom en er to foreldre, må gå ned i stillingsprosent. Mye tyder på at det oftest er mor som gjør dette. Og om en skal jobbe for en sterkere heltidskultur i kommunen, kan det å innføre femdagersuke for barna bidra til dette,

Blant argumentene for å bevare ordningen slik det er i dag, var blant annet det pusterommet ungene får ved å ha en fridag annenhver uke. Også mer tid med barna, ble nevnt som en grunn til å holde på firedagersuka, samt det at mange unger har lang vei til skolen og at dette kommer på toppen av en lang skoledag.

Per Avelsgård (SP) ønsket å videreføre dagens ordning.

– Dette har vært en god ordning som har fungert godt gjennom mange år, mener han.

– Så vidt jeg kan se er det også ordningen det store flertallet av foreldrene i kommunen ønsket å beholde, sier han.

– Jeg tror foreldrene er de som er best egnet til å vurdere hva som er best for barna.

Han vedgår at enkelte familier kan ha behov for to heltidslønninger.

– Derfor fremmet vi forslag om å gjøre SFO mer fleksibel og også om å gjøre noe med prisene for onsdagene.

Mari Hanem fra SV, forteller at det kan gå hard for seg når enkelte saker luftes i det offentlige rom i Selbu.

– Det finnes enkelte tema som vekker et engasjement som fører til et tungt debattklima, sier hun og hevder videre at det er en privelligert gruppe som

Det er en privilegert gruppe som kan ytre sine meninger høyt og tydelig, mens andre tier i frykt for hva det kan føre til å uttrykke meninger som trosser flertallet. rope høyt.

– Jeg har blitt kontaktet av flere som gir utrykk for dette, både i denne og andre saker og jeg har også opplevd det selv, sier Hanem, som stemte for femdagersuke.

Hør intervjuet i avspilleren under:

Nøkkelord

ANNONSE