Annonse
Nea Radio

Selbu Husflid legges ned

Selbu Husflid i Neaporten. Foto: Selbu Husflid

1. oktober er det slutt for husfliden i Selbu etter 27 år, ingen har heller meldt seg som interessert i å overta bedriften.

Nea Radio
Nea Radio

Publisert:

Annonse

Det er styret i Selbu Husflid AS som nå har besluttet å legge ned butikksalget på Neaporten innen utgangen av september 2019. Bedriften ble etablert i 1992 etter at Selbuhus AS overtok boet etter konkursen i Selbu Husflidssentral AS. Virksomheten har nå vært drevet i 27 år.

Stor betydning for Selbu

- Med utgangspunkt i den betydningen bedriften har hatt for Selbu gjennom lange tider, har ikke dette vært noen enkel avgjørelse. Men dagens driftsmodell har ikke vist seg å være bærekraftig de senere år. Selv om mange har vært trofast og støtte opp om Husfliden, så har ikke det vært nok. Dessverre har man en betydelig handelslekkasje, spesielt gjennom netthandel som gjør det krevende å få lønnsomhet i en slik virksomhet.

Ingen andre vil overta

En mulig nedleggelse av virksomheten ble allerede annonsert for 6 mnd siden, dette i håp om at andre lokale interesser kunne føre driften videre. Dessverre har det ikke meldt seg noen interesserte, styret har også hatt runder med eksterne løsninger uten å lykkes med det, sier styreleder Mikal Langseth.

Styret sier til Nea Radio at de er av den oppfatning at Selbu bør ha en arena for Selbuvotten og et trekkplaster som ivaretar bygdas rike strikketradisjoner. En samlende arena for bygdas strikketradisjon der strikkeutstilling, utsalg og andre aktiviteter forenes er absolutt en mulighet i så henseende, men styret ser ikke at dagens virksomhet har tilstrekkelig med muskler i så måte.

Skulle det være noen andre som ser muligheter for å drive Husfliden videre, er det fortsatt ikke for sent, men da må henvendelsen skje rimelig raskt. Hvis ikke vil avvikling med utsalg av varelager skje i september.

- Styret ønsker samtidig å rette en stor takk til alle kunder som har vært lojale og støttet opp om oss igjennom alle disse årene, avslutter Langseth.

Nøkkelord