ANNONSE
Annonse
Nea Radio

Værnesregionen:

Selbu fortsatt med, men ikke for enhver pris

FORBEHOLD: Svein Ove Dyrdal (Ap) foreslo på vegne av Ap og Høyre/KrF å ta forbehold om samarbeidsavtalen i Værnesregionen. Foto: Andreas Reitan

Selbu vil forbeholde seg retten til å si opp deler av samarbeidsavtalen hvis kommunen finner det mest hensiktsmessig.

Nea Radio
Nea Radio

Publisert:

ANNONSE
Annonse

Kommunestyret i Selbu diskuterte mandag kveld den overordna samarbeidsavtalen i Værnesregionen.

Dagens interkommunale avtale mellom Værnes-kommunene omfatter samarbeid på mange områder, blant annet IKT, lønn, regnskap, innkjøp, barnevern, PPT, Nav, samfunnsmedisin/kommuneoverlege, legevakt, responssenter samt brann og redning.

Selbu kommune har tidligere vedtatt å se nærmere på blant annet barnevern.

Kommunestyret sluttet seg mandag kveld til den nye overordna samarbeidsavtalen, men tok forbehold om å si opp deler av avtalen.

- Selbu kommune vil til enhver tid forbeholde seg retten til å si opp deler av vertskommunesamarbeidet som i dag eksisterer hvis kommunen finner dette mest hensiktsmessig for å sikre innbyggerne et mest mulig effektivt og kvalitativt godt tjenestetilbud, heter det i det enstemmige vedtaket fra kommunestyret i Selbu.

Tilleggsforslaget ble fremmet av Svein Ove Dyrdal (Ap)på vegne av Ap og Høyre/KrF.

Kommunestyret i Selbu vedtok ny overordna samarbeidsavtale med Værnesregionen, men er fortsatt kritisk til kvaliteten ved noen av tjenestene.Svein Ove Dyrdal (Ap) la fram et tilleggsforslag på vegne av Ap og Høyre/KrF. Forslaget ble enstemmig vedtatt.

ANNONSE