ANNONSE
Annonse
Nea Radio

Røros kommune tidenes høyeste skår:

– Sannsynligvis Norges beste kommune

En fornøyd kommunedirektør Kjersti Forbord Jensås etter tidenes beste resultat i Kommunekompasset. Foto: Iver Waldahl Lillegjære.

Røros kommune har fått tidenes høyeste skår i Kommunekompasset, med 593 av 800 mulige poeng.

Nea Radio
Nea Radio

Publisert:

Sist oppdatert: 01.03.2022 kl 14:17

ANNONSE
Annonse

– Sannsynligvis Norges beste kommune. Hadde vi delt ut prisen for Norges Kvalitetskommune i 2021 så hadde Røros sannsynligvis vunnet denne prisen. Røros kommune har klart det kunststykket det er å kombinere fremragende forvaltningspraksis på alle områder med en sterk og solid organisasjonskultur som favner hele organisasjonen - både politisk og administrativ. Dette er rett og slett imponerende og ikke noe man ser så ofte i norske kommuner, sier Håvard Moe, seniorrådgiver i KS-Konsulent.

– Resultatet er svært motiverende for medarbeidere, ledere og politikere! Dette forteller oss at måten vi har jobbet med kvalitets- og utviklingsarbeid fra vi stod på Robeklista i 2014 fram til i dag har vært helt riktig for å utvikle og endre organisasjonen, sier kommunedirektør Kjersti Forbord Jensås.

Hvorfor kommunekompasset

Røros kommune kom på ROBEK i 2014. De så at det var viktig å få etablert en felles virkelighetsforståelse, og det var i den sammenhengen verktøyet Kommunekompasset ble vurdert og tatt i bruk.

– For å komme ut av ROBEK var det viktig å få kontroll på kommunens økonomi og samtidig få bedre styring og evne til utvikling og endring av organisasjonen og måten kommunen ble drevet på. Vi besluttet å gjennomføre en evaluering av forvaltningspraksisen i kommunen ved hjelp av Kommunekompasset som metode og verktøy, sier kommunedirektør Jensås.

Evalueringen er del av det kontinuerlige arbeidet med organisasjonsutvikling. I år er tredje gangen Røros kommune gjennomfører en slik evaluering. Hensikten er å identifisere hvilke områder Røros har en god forvaltningspraksis i dag, og hvilke områder det bør være rom for forbedringer. Rapporten viser hvordan Røros kommune skårer på de ulike fokusområdene som Kommunekompasset evaluerer. Den sammenligner også Røros kommune med øvrige norske og svenske kommuner som har benyttet denne metodikken.

God utvikling i alle områder for Røros kommune de siste årene. Foto: Skjermbilde fra pressemeldingen.


Røros har fått tidenes høyeste skår

- Den reisen som Røros har tatt i utviklingen av forvaltningspraksisen fra 254 poeng i 2014 til 593 poeng i 2022 er fantastisk imponerende og fortjener å stå som et lysende eksempel på hva en kommune kan oppnå gjennom et langsiktig og systematisk utviklingsarbeid!, sier Moe i KS-Konsulent.

Resultatene i Røros er nå svært gode og kommunen skårer totalt 593 poeng av 800 mulige poeng. Poengsummen er høyest blant de 58 norske kommunene (av 356 norske kommuner) som har benyttet Kommunekompasset en eller flere ganger siden 2010.

En «normalskår» i Kommunekompasset for en norsk kommune som jobber normalt godt med utviklingsarbeid ligger i intervallet 320–360 poeng. Under dette har man en svak forvaltningspraksis, og over dette havner man stort sett bare hvis man har satt som mål og er bevisst på å utvikle egen forvaltningspraksis.

– For oss har kommunekompasset vært et avgjørende verktøy for å utvikle gode arbeidsmetoder, systemer, rutiner og arbeidsprosesser. Nå har vi et godt grunnlag for å jobbe videre med utvikling og innovasjon i organisasjonen vår, sier Jensås videre.

Hør intervjuet med Jensås her:

Nøkkelord

ANNONSE