ANNONSE
Annonse
Nea Radio

Reindrift

Nytt digitalt merkeregister

Landbruksdirektoratet lanserer nytt digitalt merkeregister for reindrifta. Foto: Tom Gustavsen/Markedsutvalget for reinkjøtt

Landbruksdirektoratet har lansert et nytt merkeregister for reindrifta.

Nea Radio
Nea Radio

Publisert:

Sist oppdatert: 17.09.2022 kl 15:25

ANNONSE
Annonse

- Det etableres nå en digital innsynsløsning til merkeregisteret som er tilpasset mobilbruk som også fungerer uten nett-tilgang. Brukeren kan søke på navn på reineier, snitt i øret samt reinbeiteområde- eller distrikt. Det skriver Landbruks- og matdepartementet i ei pressemelding.

Mearka

– Jeg er svært glad for at vi nå endelig kan lansere det digitale merkeregisteret i reindriften. Registeret er et viktig og etterlengtet arbeidsverktøy for næringen. Innsynsløsningen representerer også en digital utvikling i næringen som viser en næring som er framtidsrettet og innovativ, sier landbruks- og matminister Sandra Borch.

Ny forskrift

Landbruks- og matdepartementet fastsatte i begynnelsen av september ny forskrift om reinmerker som angir hjemmelsgrunnlaget til det nye digitale merkeregisteret. Forskriften har som formål å bevare reindriftens tradisjonelle bruk og utforming av reinmerker, samt tilgjengeliggjøre reinmerker for reindriftsutøvere i den daglige driften, skriver departementet.

Nøkkelord

ANNONSE