ANNONSE
Annonse
Vaino trives på Sametingtet

Fra Røros til Karasjok

Vaino trives på Sametingtet

Publisert: - Oppdatert: 13.02.2020 kl 18:48

Men savner familien og damelaget til Brekken il.

Frost II på samisk

Frost II på samisk

Publisert: - Oppdatert: 06.02.2020 kl 11:11

På den samiske nasjonaldagen presenteres tre nye barnebøker på samiske språk. Mange gleder seg til boka fra den nye Disneyfilmen «Frost II».

Femundløpet spesial

Floka

Femundløpet spesial

Publisert: - Oppdatert: 31.01.2020 kl 12:43

Daglig leder i Femundløpet, Jon Anders Kokkvoll, er gjest i Floka Spesial.

Seminaret i Storstuggu er i gang

Sametinget inviterer

Seminaret i Storstuggu er i gang

Publisert:

Sametingspresidenten skal blant annet møte selbuordføreren for å snakke om det mye omtalte utmarksmøtet i Selbu fjor vår.

Støtte til kulturtiltak og samisk litteratur

Støtte til kulturtiltak og samisk litteratur

Publisert:

Sametingsrådet har innvilget 441 000 kroner i støtte til både små og store kulturtiltak, samt 878 000 kroner til utgivelse av samisk litteratur.

Sametingspresidenten til Røros

Sametingspresidenten til Røros

Publisert: - Oppdatert: 28.01.2020 kl 20:18

Sametingspresident Aili Keskitalo inviterer onsdag til seminar på Røros.

Sametinget øker satsinga på primærnæringer

Sametinget øker satsinga på primærnæringer

Publisert:

Sametinget øker satsningen sin på primærnæringer med 4,2 millioner kroner.

Stabile reintall i tamreindrifta

Stabile reintall i tamreindrifta

Publisert:

Ved utgangen av mars i fjor var det rundt 215.000 tamrein i Norge. Omtrent 150.000 dyr beiter i Finnmark reinbeiteområde, mens det var 12–14.000 dyr i hvert av reinbeiteområdene i Troms, Nordland, Nord-Trøndelag, Sør-Trøndelag og tamreinlagene.

Samisk bygningsarv lever videre

Samisk bygningsarv lever videre

Publisert:

I løpet av ni år har Sametinget kartlagt og registrert nærmere 900 automatisk freda samiske bygninger. Nå begynner jobben med å forvalte den samiske bygningsarven for alvor.

Bevilget tilskudd til samiske læremidler

Læremidler:

Bevilget tilskudd til samiske læremidler

Publisert:

Sametingsrådet bevilger over 30 millioner kroner til utvikling av samiske læremidler.

Stipend for lærere

Stipend for lærere

Publisert:

Sametinget gir stipend til videreutdanning av lærere.

Løft for samisk læremiddelproduksjon

Løft for samisk læremiddelproduksjon

Publisert:

I sitt siste plenumsmøte for 2019 vedtok Sametinget sin handlingsplan for samiske læremidler for perioden 2020-2023.

Salvesen spør om samiskundervisninga

Fylkestinget:

Salvesen spør om samiskundervisninga

Publisert:

I fylkestinget neste uke spør Bjørn Salvesen (SV) om undervisningstilbudet i og på samisk.

Støtter samene på Fosen

Støtter samene på Fosen

Publisert:

Norske Samers Riksforbund (NSR) og Åarjel-Saemiej Gïehl støtter reinbeitedistriktene på Fosen.

Fornøyd med at Riksrevisjonen har undersøkt samisk opplæring

Fornøyd med at Riksrevisjonen har undersøkt samisk opplæring

Publisert:

Riksrevisjonen la i går fram en rapport som viser at samiske elever i grunnskolealder får oppfylt sine rettigheter til opplæring i og på samisk, men at det er flere svakheter i opplæringstilbudet.

Praksisplass hos Walt Disney

Praksisplass hos Walt Disney

Publisert:

Samerådet og Sametingene i Norge, Finland og Sverige tilbyr stipend og praksisplass hos Walt Disney Animation Studio sommeren 2020.

Et løft for sørsamisk helsearbeid

Helse:

Et løft for sørsamisk helsearbeid

Publisert:

Sametingsrådet og sametingets posisjon foreslår 100 000 i direkte tilskudd til sørsamisk helsenettverk i budsjettet for 2020.

Et særlig krevende budsjettarbeid

Sametinget:

Et særlig krevende budsjettarbeid

Publisert:

Sametingsrådet har utarbeidet forslag til budsjett for 2020. Sametingsråd Henrik Olsen er skuffet over at de kun har hatt mandat til å gjennomføre kutt. – I år har regjeringen bestemt hvor det skal satses, mens det har vært opp til Sametinget hvor i det samiske samfunnet det skal kuttes, ...

Raasten rastah: Filmh

Samisk filmfestival på Røros

Raasten rastah: Filmh

Publisert:

Festivalen vil være proppfull av samisk- og annen urfolksfilm.

Inviterer til sørsamisk språknettverk på Røros

Gïeleviermie

Inviterer til sørsamisk språknettverk på Røros

Publisert:

Tilbake der det hele startet.

Dyretragedien fortsetter

Reinsdyr påkjørt av toget

Dyretragedien fortsetter

Publisert: - Oppdatert: 30.10.2019 kl 17:03

Flere reinsdyr påkjørt av toget tirsdag morgen

 200.000 kr i støtte til sørsamisk barnehage

Sametingsrådet:

200.000 kr i støtte til sørsamisk barnehage

Publisert:

Sametingsrådet har bevilget 200.000 kroner til Ysterhagan barnehage - Svaalen goevtese i Røros for rekruttering av sørsamisk barnehagekompetanse.

– Dårligste statsbudsjettforslaget hittil

– Dårligste statsbudsjettforslaget hittil

Publisert:

- Det dårligste budsjettet for samiske formål som den borgerlige regjeringen har kommet med på seks år, sier sametingsråd Henrik Olsen.

Walt Disney til Sápmi

Walt Disney til Sápmi

Publisert:

Samisk versjon av Frozen 2 i samarbeidet med Walt Disney Animation Studios. 


Raasten rastah: Filmh

Raasten rastah: Filmh

Publisert: - Oppdatert: 05.09.2019 kl 11:02

Snart klart for samisk filmfestival på Røros.

ANNONSE