ANNONSE
Annonse
Sørsamiske budsjettvinnere

Sørsamiske budsjettvinnere

Publisert:

Sametingets plenum har vedtatt Sametingsbudsjettet for 2021.

Sámis by the coast – synliggjøring av sørsamiske kulturlandskap

Sámis by the coast – synliggjøring av sørsamiske kulturlandskap

Publisert:

Sametingsrådet har bevilget kr. 400 000,- til det sørsamiske museet og kultursenteret Saemien Sijte til prosjektet Beavnardahke II - Sámis by the coast.

 Nytt tilbud i kulturskolen i Røros

Duedtie:

Nytt tilbud i kulturskolen i Røros

Publisert:

Røros kjenner på ansvaret det er å ha status som samisk forvaltningskommune, og tilbyr nå kurs i sørsamisk kunst og handverk.

Assjaldahkh – tanker i tiden III

Samisk språkuke 2020:

Assjaldahkh – tanker i tiden III

Publisert:

Hør tredje og siste del av podcasten Assjaldahkh.

Assjaldahkh – tanker i tiden del II

Samisk språkuke 2020:

Assjaldahkh – tanker i tiden del II

Publisert:

Her er del to i podcastserien som elever ved Ajege har laget.

Assjaldahkh – tanker i tiden del I

Samisk språkuke:

Assjaldahkh – tanker i tiden del I

Publisert:

Ny podcastserie med premiere i dag.

Vedtok utviklingsplan for samisk språk og kultur

Røros:

Vedtok utviklingsplan for samisk språk og kultur

Publisert: - Oppdatert: 24.09.2020 kl 23:38

Røros kommune har nå en utviklingsplan for Røros som del av samisk forvaltningsområde for språk og kultur. Det ble klart etter kommunestyrets vedtak i møtet torsdag kveld.

Vil høre dine erfaringer med skolestart

Sametingsrådet:

Vil høre dine erfaringer med skolestart

Publisert:

Hver høst er det oppstart av nytt skoleår med samiskundervisning. Sametingsrådet er i gang med behandlingen av opplæringsloven og ber om innspill. Målet er at samiske elever og foreldres erfaringer blir hørt, sier sametingsrådet.

Raasten rastah avlyses

Raasten rastah avlyses

Publisert:

Lover å komme sterkt tilbake om to år.

– Et nødvendig løft for samisk næringsliv

– Et nødvendig løft for samisk næringsliv

Publisert:

Sametingspresidenten mener revidert statsbudsjett gir samiske bedrifter et viktig pusterom.

Vårens vakreste eventyr

Vårens vakreste eventyr

Publisert: - Oppdatert: 19.04.2020 kl 13:25

Se video: Reinflyttinga er i gang.

20 millioner mer til krisefôr for rein

20 millioner mer til krisefôr for rein

Publisert:

Regjeringa foreslår 20 millioner mer til krisefôr for rein.

Koronatiltak for samisk kultur- og næringsliv

Korona:

Koronatiltak for samisk kultur- og næringsliv

Publisert:

Sametingsrådet vedtok torsdag en rekke tiltak som har fokus på å støtte opp om nærings- og kulturlivet med tiltak, prosjekter og omstilling som kan dempe senskadene av koronakrisen.

Beitekrise for reindrifta

Beitekrise for reindrifta

Publisert:

Beitekrise ble hovedtema i landbruks- og matministerens møte med sametingspresidenten.

Sametinget støtter Samerådet med en halv million kroner til varemerkesatsing

Sametinget støtter Samerådet med en halv million kroner til varemerkesatsing

Publisert:

Sametingsrådet har bevilget kr 500 000 til arbeid med varemerkene Sámi Duodji og Sámi Made.

Sametingsrådet støtter sørsamisk språkkurs på NTNU

Sametingsrådet støtter sørsamisk språkkurs på NTNU

Publisert:

Sametinget har gitt NTNU støtte på 30 000 kroner for å arrangere sørsamisk språkkurs for ansatte og studenter.

Vihkeles bïevnesh koronavijrusen bïjre

Korona:

Vihkeles bïevnesh koronavijrusen bïjre

Publisert:

Raerieh koronan bïjre eejhtegidie, maanide jïh nåejside. Raerieh eejhtegidie darjomi bïjre maanajgujmie ektine jïh guktie maanajgujmie koronan bïjre soptsestidh.

Reindrifta fortsetter

Korona:

Reindrifta fortsetter

Publisert:

Koronaviruset får ingen konsekvenser for de norske reindriftutøvernes bruk av reinbeite i Sverige og langs den norsk-svenske grensa.

Tøffe tider

Tøffe tider

Publisert: - Oppdatert: 14.03.2020 kl 17:09

Tøffe tider, også for hjortevilt og tamrein. Det er nå innført ekstraordinær båndtvang for alle hunder i Os, Røros og Holtålen kommuner.

Hva er egentlig konsultasjoner?

Forslag til endring i sameloven

Hva er egentlig konsultasjoner?

Publisert:

Sametingspresidenten om hvorfor konsultasjoner er viktig for den samiske befolkningen.

Minikurs i sørsamisk

Rørosmartnan

Minikurs i sørsamisk

Publisert: - Oppdatert: 20.02.2020 kl 22:06

Torsdag kunne gjestene i Verket Røros få et lite innblikk i det sørsamiske språket.

Vætna i Smelthytta

Vætna i Smelthytta

Publisert:

Laila Mari Brandsfjell med foredrag om vætna - sørsamisk håndverk - i Smelthytta.

Mov mubpie gærja – ny småbarnsbok

Mov mubpie gærja – ny småbarnsbok

Publisert:

Mov mubpie gærja («Min andre bok») heter den nye boka for småbarn som Gïelem nasted, det samiske språksenteret på Snåsa, nå har gitt ut.

Styrker tilstedeværelse i sørsamisk språkområde

Styrker tilstedeværelse i sørsamisk språkområde

Publisert:

Sametinget lyser ut nyopprettet formidlerstilling i sørsamisk område med arbeidssted Hattfjelldal og åpner med det sitt niende kontorsted.

Hva svarte egentlig statsråden?

Ulv:

Hva svarte egentlig statsråden?

Publisert:

Stortingsrepresentant Nils Kristen Sandtrøen (A) spurte om statsråden vil følge opp sitt ansvar og bidra til det innvilges skadefelling på ulven som har vært i Svahken Sitje reinbeitedistrikt og nå tar rein i Rendalen. Hva svarte egentlig statsråd Bollestad?

ANNONSE