ANNONSE
Annonse
- Har skjedd mye

Samisk språk i en vitaliseringsperiode:

- Har skjedd mye

Publisert:

I evalueringen etter den tredje samiske språkuka er ferdig sier Toni Bergstrøm at det har skjedd mye med samiske språket de siste 10-20 årene, og at det nå er i en vitaliseringsperiode.

– Et budsjett for samiske lokalsamfunn

Sametingsbudsjettet 2022:

– Et budsjett for samiske lokalsamfunn

Publisert:

Når de øremerkede midlene er trukket fra, så har Sametinget bare fått kompensert 8,66 kroner millioner (1,6 prosent)for prisstigningen. Sametingsrådet foreslår imidlertid at alle som får direktestøtte fra Sametinget likevel skal få kompensasjon for prisstigning som er på 2,4 prosent.

- Skuffet over at Sametinget ikke er prioritert

Sametingsråd Runar Myrnes Balto (NSR):

- Skuffet over at Sametinget ikke er prioritert

Publisert:

I dag ble regjeringens tilleggsproposisjon til statsbudsjett for 2022 presentert, men der var det ingen økning til Sametinget.

Historisk dokument endelig hjemme

Historisk dokument endelig hjemme

Publisert:

Etter 270 år har samenes viktigste dokument, Lappekodisillen, kommet hjem til Sápmi.

Sørsamisk kulturpris til Bierna Leine Bientie og Cecilia Persson

Raasten rastah:

Sørsamisk kulturpris til Bierna Leine Bientie og Cecilia Persson

Publisert:

Hvert år deles sørsamisk kulturpris ut til noen som har hatt stor betydning for sørsamisk kultur. Årets pris gikk til Bierna Leine Bientie og Cecilia Persson – to personer som på hver sin måte, og på hver sine arenaer har bidratt som kulturbærere og formidlere av kultur, språk og ...

Bredt og omfattende program

Tiende Raasten rastah:

Bredt og omfattende program

Publisert:

Da er det endelig klart for den tiende utgaven av Raasten rastah. Programmet har aldri vært så bredt og omfattende sier styreleder Toini Bergstrøm og programsjef Ida Ljungberg.

- Kjempejobb i sørsamisk valgkrets

Sametingsvalget:

- Kjempejobb i sørsamisk valgkrets

Publisert:

Sametingspresident-kandidat Silje Karine Muotka ser ut til å få med seg en stor NSR-delegasjon. - Jeg er veldig fornøyd og spesielt imponert over Sørsamisk valgkrets, sier hun til Nea Radio.

Meget godt valg for NSR

Sametingsvalget:

Meget godt valg for NSR

Publisert: - Oppdatert: 14.09.2021 kl 18:37

- Vi ønsker et samlende og stabilt samarbeid på Sametinget, sier NSRs presidentkandidat SIlje Karine Muotka.

Sørsamisk pedagogisk materiell til barnehager

Sørsamisk pedagogisk materiell til barnehager

Publisert:

Sametingsrådet har bevilget kroner 1 540 000 til Aajege saemien giele ja maahtoejarnge i Røros kommune for å utvikle pedagogisk materiell på sørsamisk. De skal utvikle en sørsamisk sansepakke med utgangspunkt i de 8 årstider.

På tide med Duolingo på samiske språk!

På tide med Duolingo på samiske språk!

Publisert:

Innlegg fra Gunn-Anita Jacobsen, fjerdekandidat i Nordre Valgkrets for Norske Samers Riksforbund (NSR).

Feil i Sametingets valgmanntall

Feil i Sametingets valgmanntall

Publisert:

Etter at det ble oppdaget feil i valgmannstallet til sametingsvalget jobbes det nå om å få ryddet oppi dette.

Ny språkområdeordning endelig ute på høring

Ny språkområdeordning endelig ute på høring

Publisert:

Fredag ble endringer i samelovens språkregler sendt på høring.

Trønderske vindkraft-motstandere deltok under

EnergiRikekonferansen:

Trønderske vindkraft-motstandere deltok under "rapport-overlevering" til Statsministeren

Publisert: - Oppdatert: 12.08.2021 kl 14:42

EnergiRikekonferansen ble holdt for 20.gang i Haugesund 10. og 11.august. Konferansen har fått status som nasjonal arena for kunnskapsutveksling, kommunikasjon og meningsutveksling og næringslivet betegner den som en av årets viktigste møteplasser

Snart en realitet

Stokkfjellet vindkraftverk:

Snart en realitet

Publisert: - Oppdatert: 02.09.2021 kl 21:31

I løpet av august måned vil de første turbinene i Stokkfjellet vindkraftverk komme i drift. Fotograf og hytteeier, Kjetil Rolseth, er nærmeste nabo til vindparken og ser ikke fram til oppstarten.

Konsultasjonsplikten er lovfestet

Konsultasjonsplikten er lovfestet

Publisert:

Torsdag behandlet Stortinget forslaget om å lovfeste konsultasjonsplikten for alle myndighetsnivåer. Saken får nå sin slutt etter nesten 10 år med konsultasjoner om lovforslaget. Sametingspresident Aili Keskitalo (NSR) mener at vedtaket vil bety mye ikke bare for Sametinget, men også for ...

Bevilget tilskudd til samiske språkprosjekter

Bevilget tilskudd til samiske språkprosjekter

Publisert:

Sametingsrådet har bevilget 900 000 kroner til sørsamiske språkprosjekter.

Nye prioriteringer i Sametingets tilskuddsordning for reindrift

Nye prioriteringer i Sametingets tilskuddsordning for reindrift

Publisert:

Nå kan man søke tilskudd fra Sametinget til blant annet investeringer, prosjekter som styrker kunnskap i familiebasert reindrift og tiltak som bidrar til dokumentasjon av rein drept av rovvilt.

– Det har vært en helt fantastisk reise

Samisk mat på kjøkkenet:

– Det har vært en helt fantastisk reise

Publisert:

En gang i uka får alle beboere ved sykehjemmene og brukere av hjemmetjenesten i Røros kommune servert samisk tradisjonsmat.

Vi trenger et krafttak for å styrke samisk språk

Debatt:

Vi trenger et krafttak for å styrke samisk språk

Publisert:

Toppkandidat for Norske Samers Riksforbund i den sørsamiske valgkretsen, Maja Kristine Jåma tar i dette leserinnlegge til orde for at man må ta et krafttak for å sikre flere samlingsbaserte og digitaliserte utdanningstilbud blant annet for å styrke samisk språk.

Enighet om Reindriftsavtalen

Enighet om Reindriftsavtalen

Publisert:

Staten ved Landbruks- og matdepartementet og Norske reindriftsamers landsforbund (NRL) er nå enige om Reindriftsavtalen 2021/2022. Avtalen har en ramme på 164,5 millioner kroner, en økning på 15 millioner kroner fra inneværende avtale.

Nye ambassadører for likestilling og mangfold

Musikk:

Nye ambassadører for likestilling og mangfold

Publisert:

Artistene Mari Boine, Samsaya og Aurora er utnevnt til norske ambassadører for Keychange, en kampanje for økt balanse i musikkbransjen.

Lahkoe saemiej åålmege-biejjine

Gratulerer med dagen:

Lahkoe saemiej åålmege-biejjine

Publisert:

Røros SV med med hilsen på samenes nasjonaldag.

Samenes nasjonaldag og det samiske demokratiet

Samenes nasjonaldag og det samiske demokratiet

Publisert:

Kronikk av Sametingets plenumsleder Tom Sottinen (Ap).

– Samisk bruk er aller beste vern!

– Samisk bruk er aller beste vern!

Publisert: - Oppdatert: 28.01.2021 kl 10:46

Naturen vår bygges ned i store og irreversible arealinngrep der samiske rettighetshavere og samisk natur- og ressursbruk settes til side uansett hvor mye prosess og saksutredning som skjer i forkant av slike beslutninger, heter det i dette leserinnlegget.

Godt nyttår

Godt nyttår

Publisert: - Oppdatert: 31.12.2020 kl 21:40

Nea Radio ønsker lesere, lyttere, venner og alle andre et riktig godt nytt år.

ANNONSE