ANNONSE
Annonse
Samisk kunst viser vei

Kronikk av sametingsråd Maja Kristine Jåma:

Samisk kunst viser vei

Publisert: - Oppdatert: 09.06.2022 kl 07:53

I denne kronikken fra sametingsråd Maja Kristine Jåma skriver hun at samisk kunst er i vinden som aldri før, men at den trenger et permanent hjem.

– Lars Monsen gjorde ikke noe galt

Leserinnlegg:

– Lars Monsen gjorde ikke noe galt

Publisert: - Oppdatert: 30.05.2022 kl 19:05

I dette leserinnlegget sier Vibeke Larsen politisk, rådgiver for Nordkalottfolket, at Lars Monsen ikke gjorde noe galt da han påklaget vedtaket fra nasjonalparkstyret og etterlyste mer samarbeidsvilje fra reindriftsnæringen:

Sametingsrådet styrker samiske barnehager, museer og næringer

Revidert budsjett:

Sametingsrådet styrker samiske barnehager, museer og næringer

Publisert: - Oppdatert: 25.05.2022 kl 11:42

Sametingsrådet har i revidert budsjett foreslått å fordele 9,8 millioner kroner, hvor sametingsrådet har prioritert tiltak som vil styrke det samiske samfunnet direkte. De største satsningene er innenfor samiske barnehager, museer og de tradisjonelle samiske næringene.

Reindrifta, nasjonalparkene og Monsen

Debatt:

Reindrifta, nasjonalparkene og Monsen

Publisert: - Oppdatert: 11.05.2022 kl 11:09

I dette leserinnlegget sier sametingsråd Maja Kristine Jåma at negative karakteristikker mot samer på etnisk grunnlag er ikke greit. Heller ikke når de kommer fra en som er same selv.

Ser samehets som et stort samfunnsproblem

Sametinget lanserer handlingsplan:

Ser samehets som et stort samfunnsproblem

Publisert: - Oppdatert: 10.05.2022 kl 09:57

Sametingsrådet anser samehets som et stort samfunnsproblem, og legger nå frem forslag til en egen handlingsplan mot samehets for Sametinget. Lanseringen skjer bare dager etter en episode i Tromsø, der en gjeng samiske jenter ble utsatt for samehets på gata.

Monsen ut mot sørsamene

Fikk avslag på søknad:

Monsen ut mot sørsamene

Publisert: - Oppdatert: 10.05.2022 kl 10:54

Friluftskjendis Lars Monsen fikk avslag av nasjonalparkstyret på søknaden om å kjøre turister med hundespann inn i Femundsmarka nasjonalpark. I sin klage kom Monsen med harde karakteristikker av et samisk medlem av arbeidsutvalget. Nå skal saken avgjøres av Miljødirektoratet.

Oppfyller kommunene kravene?

Forvaltningsområdet for samisk språk:

Oppfyller kommunene kravene?

Publisert: - Oppdatert: 02.05.2022 kl 11:53

I forvaltningsområdet for samisk språk er samisk og norsk likestilte språk. Det gir samiske språkbrukere spesielle rettigheter i møte med offentlige etater i området. Får de det de har krav på?

Mangel på kompetanse i samisk språk

Samisk:

Mangel på kompetanse i samisk språk

Publisert:

Ny rapport viser stor mangel på samisk språkkompetanse i forvaltningskommunene, med unntak av i områder der samisk språk står sterkt og brukes som hverdagsspråk av innbyggerne.

Krisen i reindrifta er en nasjonal helsekatastrofe

Kronikk:

Krisen i reindrifta er en nasjonal helsekatastrofe

Publisert: - Oppdatert: 11.04.2022 kl 13:41

Det er i ferd med å utspille seg en helsekatastrofe i reindrifta. Det skriver sametingspresident Silje Karine Muotka (NSR) og sametingsråd Runar Myrnes Balto (NSR), i denne kronikken for helse- og sosialsaker.

Vil bevilge 30 millioner til reindrifta

Regjeringa:

Vil bevilge 30 millioner til reindrifta

Publisert: - Oppdatert: 11.04.2022 kl 09:00

Regjeringa foreslår 30 millioner kroner ekstra til beitekrisen i reindrifta.

Få søknader om konfliktdempende tiltak

Reindrift:

Få søknader om konfliktdempende tiltak

Publisert: - Oppdatert: 11.04.2022 kl 09:53

- Antall søknader har ikke stått i stil med det innmeldte behovet, selv om både landbruket og reindrifta varsler om behov for konfliktforebyggende tiltak. Det skriver Statsforvalteren i Trøndelag i ei pressemelding.

– Situasjonen i reindrifta er meget alvorlig

Inflasjon gir presset økonomi:

– Situasjonen i reindrifta er meget alvorlig

Publisert: - Oppdatert: 11.03.2022 kl 09:15

En voldsom økning i prisen både på fôr og drivstoff fører til svært presset økonomi i reindriftsnæringen. Sametingspresident Silje Karine Muotka (NSR) er bekymret for reineiere og ber om hastemøte med regjeringen.

Samiske stedsnavn i det flerspråklige landskapet i Norge

NeaDebatt:

Samiske stedsnavn i det flerspråklige landskapet i Norge

Publisert:

Sametingsråd Mikkel Eskil Mikkelsen (NSR) har skrevet en kronikk om samiske stedsnavn i det flerspråklige landskapet i Norge.

 – Den samiske kulturen er en sterk bidragsyter

Markerte samefolkets dag:

– Den samiske kulturen er en sterk bidragsyter

Publisert:

Samefolkets dag ble markert på Doktortjønna med god mat, aktiviteter og taler.

Læhka saemiej åålmegebiejjine!

Samefolkets dag:

Læhka saemiej åålmegebiejjine!

Publisert: - Oppdatert: 06.02.2022 kl 12:01

Aajege, Rørosmuseet, Sørsamisk helsenettverk og Røros kommune inviterer alle til markering av Samenes nasjonaldag helga 5. og 6. februar på Røros.

Tilskudd for å avhjelpe beitekrise

Reindrift:

Tilskudd for å avhjelpe beitekrise

Publisert:

Islag mot bakken og store snømengder gjør at det nå er erklært beitekrise i flere reinbeitedistrikt, men foreløpig ikke i Trøndelag.

Norske Reindriftsamers Landsforbund (NRL) krever mer

Reindriftsavtalen:

Norske Reindriftsamers Landsforbund (NRL) krever mer

Publisert:

Norske Reindriftsamers Landsforbund (NRL) overleverte fredag kravet sitt til staten i forbindelse med forhandlingen om Reindriftsavtalen for 2022/2023.

– Derfor teller vi rein

Statsforvalteren:

– Derfor teller vi rein

Publisert:

For å sikre en bærekraftig utnyttelse av reinbeitene er det satt en grense på hvor mange rein man kan ha på beite. Gjennom tellinger kan man kontrollere at antall rein er innenfor det som er fastsatt.

Alle reineiere må ha et eget reinmerke

Alle reineiere må ha et eget reinmerke

Publisert:

Et reinmerke viser hvem som har eierskapet til reinen. Men før et reinmerke kan tas i bruk, må det godkjennes av en egen merkenemnd.

— Sametinget skal være en tydelig stemme for å forebygge vold mot kvinner

NeaDebatt:

— Sametinget skal være en tydelig stemme for å forebygge vold mot kvinner

Publisert:

I dette leserinnlegget sier sametingsråd Runar Myrnes Balto at Sametinget skal være en tydelig stemme for å forebygge vold mot kvinner.

Trøndelag SV støtter reindriftssamene

NeaDebatt:

Trøndelag SV støtter reindriftssamene

Publisert:

I dette debattinnlegget støtter Trøndelag SV reindriftssamene sine beite- og kulturrettigheter på Storheia i Åfjord og Ørland og Haraheia i Roan.

- Fornorskningsprosessen og konfliktene rundt reindrifta gir negative helsekonsekvenser

Sørsamisk helsekonferanse:

- Fornorskningsprosessen og konfliktene rundt reindrifta gir negative helsekonsekvenser

Publisert:

Kommuneoverlege Anne Lajla Westerfjell Kalstad, som er prosjektleder for Samisk helseteam, sier at det er negative helsekonsekvenser for den samiske befolkningen både av fornorskningsprosessen og de stadige konfliktene rundt reindrifta.

- Har skjedd mye

Samisk språk i en vitaliseringsperiode:

- Har skjedd mye

Publisert:

I evalueringen etter den tredje samiske språkuka er ferdig sier Toni Bergstrøm at det har skjedd mye med samiske språket de siste 10-20 årene, og at det nå er i en vitaliseringsperiode.

– Et budsjett for samiske lokalsamfunn

Sametingsbudsjettet 2022:

– Et budsjett for samiske lokalsamfunn

Publisert:

Når de øremerkede midlene er trukket fra, så har Sametinget bare fått kompensert 8,66 kroner millioner (1,6 prosent)for prisstigningen. Sametingsrådet foreslår imidlertid at alle som får direktestøtte fra Sametinget likevel skal få kompensasjon for prisstigning som er på 2,4 prosent.

- Skuffet over at Sametinget ikke er prioritert

Sametingsråd Runar Myrnes Balto (NSR):

- Skuffet over at Sametinget ikke er prioritert

Publisert:

I dag ble regjeringens tilleggsproposisjon til statsbudsjett for 2022 presentert, men der var det ingen økning til Sametinget.

ANNONSE