ANNONSE
Annonse
Nea Radio

Sametinget øker satsinga på primærnæringer

Sametingsråd Silje Karine Muotka: Foto: Åse M.P. Pulk/Sámediggi

Sametinget øker satsningen sin på primærnæringer med 4,2 millioner kroner.

Nea Radio
Nea Radio

Publisert:

ANNONSE
Annonse

– Vi har økt budsjettet fra 7,5 til 11,7 millioner. Vi har også løftet maksimumsstøtten fra kr 300 000 til kr 500 000 til investeringer og prosjekter, sier en fornøyd sametingsråd Silje K. Muotka.

Både jordbruk, reindrift og fiske er viktige for bosettingen og det samiske språket i samiske områder.

– Dette gjør vi for å sikre bedre finansieringsvilkår for disse samiske næringene. Et annet forhold er at dette løftet er nødvendig for å kunne følge med kostnadsutviklingen i samfunnet. Vi ser at kostnadene øker fra år til år, mens inntektene ikke gjør det, sier Muotka.

– Vi vil i juni måned vurdere om vi skal utvide prioriteringene innen primærnæringene i revidert budsjett, sier Muotka.
Innen jordbruk viderefører Sametinget støtte til utbygging av bruk som er i drift, og det betyr at Sametinget kan gi tilskudd til ombygginger og tilbygg.

Innen marine næringer viderefører Sametinget den samme satsning på det tradisjonelle fisket og mottaksanlegg i fiske.

– Men vi ser at det skjer interessante ting på andre arter enn fisk, som utnyttelse av tang og tare. Det er en nisje som har et stort potensiale i våre fjordområder, sier Muotka.

I denne økningen inngår også en påplussing til reindriftslovutvalget fra 0,5 millioner kroner til 1,8 millioner kroner.
– Dette arbeidet vil være viktig for den framtidige reindriftspolitikken, sier Muotka.

ANNONSE