ANNONSE
Annonse
Nea Radio

Samenes nasjonaldag og det samiske demokratiet

Sametingets plenumsleder Tom Sottinen Foto: Sametinget

Kronikk av Sametingets plenumsleder Tom Sottinen (Ap).

Nea Radio
Nea Radio

Publisert:

ANNONSE
Annonse6. februar er samenes nasjonaldag, og er en festdag for alle samer i Norge, Sverige, Finland og Russland, til minne om det første samiske landsmøtet i Trondheim i 1917. Nasjonaldagen er en viktig dag for det samiske folk. Det er en dag som bidrar til å styrke vår samhørighet og identitet, og det er en feiring av vår kultur og vår tilstedeværelse. 6. februar er en offisiell flaggdag i Norge, og vi gleder oss til å se det samiske flagget vaie over det ganske land på denne dagen.

Denne dagen er også en fin anledning å reflektere over det samiske demokratiet, som er et ungt demokrati. Vi er et samisk folkestyre med plenum som vårt høyeste organ.

Vi er samenes felles stemme i storsamfunnet, som jobber med de sakene som berører oss. Å bli valgt inn som representant på Sametinget er en ære og et stort ansvar, som forplikter. I denne rollen representerer man folket som har valgt en, ut fra et program og en politikk utformet for det man mener vil være til det beste for det samiske samfunnet.

Demokratiet blir til tider utfordret og kan være skjørt om vi ikke hegner om det. Det seneste eksemplet er presidentvalget i USA, hvor krefter i samfunnet har som agenda å undergrave demokratiske prosesser og valg folket har gjort. Demokrati er noe vi ikke kan ta for gitt, det krever en aktiv innsats av oss alle.

Til høsten skal det velges nye representanter til Sametinget. Dersom du ønsker å stemme ved valget, må du være med i Sametingets valgmanntall. Registrering i valgmanntallet krever en aktiv handling fra deg, og er en frivillig ordning som kun gjelder valg – det er ikke et register over antall samer i Norge.

I 1989, ved valget av det første Sameting, var det registrert 5505 personer i valgmanntallet. I siste offisielle telling i 2019, hadde valgmanntallet økt til 18.103 personer.

Det er grunn til å tro at økningen fortsetter og at det per i dag er over 19.000 personer innmeldt. Det er en gledelig utvikling, som gir de innmeldte muligheter til å påvirke retningen og politikken som føres på Sametinget.

Det aller første Sameting i Norge ble åpnet av Kong Olav for over 30 år siden. Til høsten skal det niende Sameting konstituere seg. På lik linje med feiringen av samenes nasjonaldag, er konstitueringen en festdag. Plenumssalen på Sametinget i Karasjok vil være fylt med koftekledde representanter fra hele Sápmi til en høytidelig seremoni.

Før den tid, ber vi samer over hele landet om å være med på å forme fremtidens samepolitikk ved å melde seg inn i valgmanntallet via Sametingets nettsider – og kanskje selv melde seg til tjeneste for å representere det samiske folk på den politiske arenaen.
Samenes nasjonaldag er en feiring av vårt folk og vår kultur. Vi hyller de som har gått opp stiene før oss, og applauderer optimismen og pågangsmotet Sápmi har i arbeidet for en lettere vei for vårt folk.


Gratulerer på samenes nasjonaldag – ollu lihkku beivviin!

ANNONSE