Annonse
Nea Radio

Pressemelding:

Samarbeid mellom utdanning og arbeidsliv

Leder for hovedutvalg utdanning, Kari Anita Furunes. Foto: Anette Fossmo

Ønsker økt samarbeid mellom utdanning og arbeidsliv.

Nea Radio
Nea Radio

Publisert:

Annonse

Har du en god ide til samarbeidsprosjekt mellom arbeids- og næringsliv og utdanningssektoren? Fylkeskommunen kan nå støtte prosjektet med opp til 500 000 kroner.

I alt er det satt av tre millioner kroner som skal stimulere til økt kontakt mellom utdanning og arbeids- og næringslivet. Bakgrunnen for tiltaket er den voksende utfordringene med å rekruttere kompetent arbeidskraft i arbeids- og næringslivet.

Det er krav om egenfinansiering på minst 50 prosent, og det kan søkes opp til 500.000 kroner. Det åpnes for prosjekter på alle nivåer i oppvekst- og utdanningssektoren; barnehage, barneskole, ungdomsskole, videregående skole, høyere yrkesfagskole og høyskole/universitet. Søknadsfrist er 1. november.

- Denne type samarbeidsprosjekt gir barn og unge kunnskap om, identifikasjon med og stolthet over lokalt arbeids- og næringsliv. Målet er at de unge skal se muligheter for en framtid og yrkeskarriere i sin hjemkommune og sitt hjemfylke, sier fylkesdirektør for plan og næring, Kirsten Indgjerd Værdal.

Fylkeskommunen ønsker langsiktige satsinger og inviterer lokale partnerskap til å søke utviklingsmidler til samarbeidsprosjekter i egen kommune eller region.

- Vi ønsker nyskapende prosjekter som gir læring både for en selv og andre, sier fylkesdirektør for utdanning Vegard Iversen.

Fylkeskommunen ønsker dialog med søkere om innhold og gjennomføring av prosjektene. Der det er hensiktsmessig deltar fylkeskommunen gjerne i referanse-/styringsgruppe.

Nøkkelord

Annonse