ANNONSE
Annonse
Nea Radio

Fylkestinget:

Salvesen spør om samiskundervisninga

SPØR: Bjørn Salvesen (SV) stiller spørsmål om samiskundervisninga når fylkestinget møtes i neste uke. Foto: Per Magner Moan

I fylkestinget neste uke spør Bjørn Salvesen (SV) om undervisningstilbudet i og på samisk.

Nea Radio
Nea Radio

Publisert:

ANNONSE
Annonse

Bakgrunnen for spørsmålet er Riksrevisjonens gjennomgang av samiske elevers rett til god opplæring i og på samisk.

Rapporten fra Riksrevisjonen viste at tilbudet om opplæring er ikke godt nok kjent utenfor samiske kjerneområder og at det er mangel på samiske læremidler, særlig digitale, som svekker opplæringstilbudet.

Det pekes også på svakheter i organisering og gjennomføring av fjernundervisning som fører til store ulikheter i tilbudet, at knapphet på samiske lærere er et vedvarende problem og at virkemidlene er mange og små, og spredt på mange aktører.

Spørsmål Salvesen stiller er:

I hvilken grad er disse utfordringene gjeldene på de videregående skolene i Trøndelag?
Og hvilket tiltak vil fylkeskommunen sette i verk for å møte de utfordringene som er i vårt fylke?

ANNONSE