ANNONSE
Annonse
Nea Radio

Kommunestyret snur:

Kutt i skoleskyssen for Sveberg behandles på nytt

Snur: Kommunestyret i Malvik vil behandle saken om skoleskyssordning for elever på Sveberg på nytt. Foto: Arkiv

505 innbyggere skrev under. Da vedtok kommunestyret i Malvik å behandle saken om kutt i skoleskyssen på Sveberg på nytt.

Nea Radio
Nea Radio

Publisert:

ANNONSE
Annonse

Rådmannen avviste først innbyggerforslaget der kravet var å bevare skoleskyssordningen for elever ved Sveberg skole. Begrunnelsen var at saken har blitt behandlet tidligere under budsjettprosessen knyttet til handlings- og økonomiplanen i kommunen.

I forslaget ønsket innbyggerne at ordfører og kommunestyre tok en ny vurdering. Bakgrunnen var det de mente var en ufullstendig saksutredning før vedtaket ble fattet.

Hele 505 innbyggere hadde skrevet under på oppropet.

Når kommunestyret mottar et innbyggerforslag, skal det ta stilling til om innbyggerforslaget er innenfor kravene som stilles til et innbyggerforslag i henhold til kommunelovens bestemmelser. I dette tilfellet var kravene oppfylt.

Høyre og Arbeiderpartiet gikk sammen om å forfatte forslaget som til slutt fikk medhold av flertallet:

Innbyggerinitiativet - «skoleskyss mellom Sveberg og Hommelvik ungdomsskole» tas til behandling snarest, hvor økonomiske og eventuelt andre konsekvenser er utredet.

– Vi i Arbeiderpartiet mener alle innbyggerforslag skal bli tatt på alvor da disse er viktige for lokaldemokratiet, sier Arbeiderpartiets Helene Wean.

– Vi synes derfor at rådmannens begrunnelse for å avvise ikke er god nok. Vi vil ha et grundigere saksframlegg som belyser alle sider av saken, slik at vi kan ta avgjørelser på de riktige premissene.

Høyres Eva Lundemo la også vekt på viktigheten av innbyggernes engasjement i lokalpolitikken.

– Først av alt, honnør til engasjerte innbyggere. Som folkevalg er det viktig å lytte til innbyggerne. I dag skulle vi bestemme om saken har vært tilstrekkelig behandlet tidligere, eller ikke. Omkamper er det ingen som liker, men dette er ingen omkamp da dette kun har vært en del av budsjettprosessen. Altså ikke det jeg vil kalle en reel behandling. Jeg er derfor glad for at også flertallet var enige og saken skal dermed behandles politisk.

Nøkkelord

ANNONSE