Annonse
Nea Radio

Sámis by the coast – synliggjøring av sørsamiske kulturlandskap

Politisk rådgiver Maja Kristine Jåma og sametingsråd Silje Karine Muotka.

Sametingsrådet har bevilget kr. 400 000,- til det sørsamiske museet og kultursenteret Saemien Sijte til prosjektet Beavnardahke II - Sámis by the coast.

Nea Radio
Nea Radio

Publisert:

Annonse

Prosjektet har som formål å øke kunnskapen om det samiske kulturlandskapet i kystområdene Södra Norrland og Trøndelagskysten og skal tilgjengeliggjøre kunnskap om sørsamiske kulturmiljøer og historier i området.

Samisk språk og tradisjonell språkbruk skal også synliggjøres. Målet er å gjøre folk bedre kjent med de berørte områdene som samiske kulturmiljøer slik at denne kunnskapen kan tas i betraktning når det kommer til fremtidig utvikling.

- Dette er et spennende prosjekt fordi det søker å likestille kyst- og fjellområdene når det gjelder kunnskap, sier sametingsråd Silje Karine Muotka (NSR).

Sametinget støttet også første del av prosjektet, Beavnardahke I, i 2018. Prosjektet har resultert i nettsiden baalka.se/no der man finner en oversikt over sørsamisk kultur og historie over tid – samiske kulturminner på nett.

I beavnardahke II skal fokuset være på å samle inn og systematisere historien og kulturminnene både til fastboende samer som bodde og/eller bor i kystområdene Södra Norrland og Trøndelag, men også de som i ulik grad flyttet over større områder mellom kyst- og innland.

- Historien til de mer fastboende samene rundt kysten er en mer ukjent historie for samfunnet generelt sett, både regionalt og nasjonalt. Et prosjekt der deres fortelling og kultur og kulturminner blir mer fremtredende vil ha stor samfunnsmessig nytte både for den samiske befolkningen og den øvrige befolkninga, sier Muotka.

En historie som nesten ikke er kjent for publikum i dag, er at det på begynnelsen av 1900-tallet var flere forskjellige samiske grupper i de sørlige delene av Sápmi. I tillegg til reindriftssamene, var det skogssamer og kystsamer som i varierende grad levde av fiske, jakt og fangst, småskala jordbruk, handel og som håndverkere.

- Det er behov for å gjøre den samiske historien og tilstedeværelsen i disse områdene tilgjengelig. Prosjektet vil bidra til økt synliggjøring av det samiske og spre viktig kunnskap om vår felles historie, sier politisk rådgiver Maja Kristine Jåma (NSR).

Nøkkelord

Annonse