Ryperapporten fra fjellstyrene våren 2018

Hvordan blir rypehøsten?

Nea Radio
Nea Radio

Publisert:

Sist oppdatert: 22.05.2018 kl 15:35

Mange småviltjegere følger nøye med på forholdene i fjellet disse dager. Det er nå grunnlaget for høstens jakt legges.

For å få bra med småvilt i fjellet er man avhengig av godt vær, god mattilgang, lite rovdyr og mye smågnagere. Fjelloppsynet i mange statsallmenninger har gitt en kort oppdatering fra sitt område om hvordan småviltjakta i 2017 gikk og sine spådommer for 2018.

Flere fjellstyrer takserer sine terreng i august og setter på bakgrunn av dette dagskvoter, jakttider samt totalt antall kort som skal selges.

– Slik det ser ut nå kan vi spå en fin høst med en del ryper i fjellet. Dette forutsetter gode forhold for kyllinger og voksne fugler i ukene framover, sier rådgvier Torgeir Lande hos Norges Fjellstyresamband.

Aursund fjellstyre

Rypejakta 2017 var forholdsvis normal og det ble skutt 0,72 rype per jegerdag som var litt under gjennomsnittet. Det var lite hare i fjellet, men brukbart i skogen. Fjellstyret har sett noe stamfugl og det forventes et normalår. Fritt kortsalg fra 15.09. Trekning for utenbygds med hund ca 20/8

Ålen og Haltdalen fjellstyre

Sesongen 2017 var positiv med større andel ungfugl av ryper og noe økende bestand. Skjær fugl gjennom deler av sesongen førte til at jegerne så mye fugl selv om resultatet ikke ble det store. Det synes å være færre rev som kan være et resultat av økt jakttrykk på smårovvilt over hele kommunen. Nå på våren synes det å være bra med stamfugl selv om det nok varierer noe mellom områdene. Dersom klekkinga går bra og overlevelsen av kyllingene også blir god så ser det lovende ut for kommende høst. Takseringene vil imidlertid være avgjørende for dagskvote og videre salg av kort etter begrenset periode. Det ser også ut til at smågnagerne har hatt det godt under all den løse snøen i vinter og det er også en del lemen å se.

Fjellstyrene i Midtre Gauldal

Jakta 2017 var brukbar og det var et "normalt" år med stamfugl. Det ble ganske gode forhold for rypekyllingene i 2017, som førte til en fin høstbestand før jakt. Det ser ut til å ha vært bra med stamfugl i vinter og man håper det klaffer med klekking og vær. Det er også bra med smågnagere i fjellet og Fjelloppsynet har også sett noen lemmen i vinter/vår. Fjellstyrene kjører fortsatt stramt med begrenset kortsalg i tidligjakta. Takseringsresultatene i august er avgjørende for salget av sesongkort og dagskort.

Fjellstyrene i Stjørdal

Rypebestanden og ikke minst skogsfuglbestandene hadde en positiv utvikling i 2017. Utover våren kan det se ut som stamfuglsituasjonen er bra for rypa. Det er også observert bra med skogsfugl på leikene nå utover våren. "Vi har tro på en fortsatt økning i 2018 men dette forutsetter en fin juni slik at det blir varme og mat til kyllingene" sier Fjelloppsyn Ivar Rimul. "Avisene skriver at det er lemmenår på gang, men dette har foreløpig ikke sett noe til, vi får bare krysse fingrene og håpe på et bra smågnagerår også", avslutter han.

Harran fjellstyre

Småviltjakta 2017 i Brennmoen statsallmenning viste at det var en liten oppgang i rypebestanden i forhold til de to foregående årene. Tettheten var noe varierende i terrengene med enkelte store, fine kull, mens det tidlig i jakten også ble funnet kull som tydelig bar preg av at det hadde vært omlegging. Det ble observert lite smågnagere i terrengene i løpet av sesongen, samtidig som det observeres en del rovfugl. Både sportegn og observasjoner i terrenget i vinter tyder på at det er brukbart med stamfugl.Utsiktene for småviltjakta 2018 virker lovende. Harran fjellstyre har fortsatt ledige kort og hytter i 2. periode av småviltjakta 2018, fra 20. september, samt ledige kort etter de regulerte periodene av jakta, fra 25. september. Henvendelse om kort kan gjøres på telefon 95137057, evt. e-post: terje.aalberg@nte.no.target="_blank">terje.aalberg@nte.no. a=""> href="mailto:terje.aalberg@nte.no.

Røyrvik fjellstyre

Småviltjakta på Namsvatn statsallmenning har vært noenlunde stabil de siste årene, uten de helt store svingningene som det har vært ellers rundt omkring i landet. Selv om det ble solgt færre jaktkort i 2017 enn i 2016, var jaktuttaket større. Dette avspeilet seg også i tilbakemeldingene fra jegerne. Spesielt ble det gitt tilbakemelding på store fjellrypekull, men at det var lengre mellom de store lirypekullene. "I vinter har det vært observert mye rypeaktivitet, og godt med stamfugl, men det er våren som avgjør hvordan kyllingproduksjonen blir. Det ser imidlertid ut til at vi får en tidlig og mild vår, så det lover godt for kyllingoverlevelsen" sier Fjelloppsyn Helene Grytbakk Lillevold. Røyrvik fjellstyre har i år besluttet å åpne for «først til mølla» på jaktkort i regulert periode. I tillegg vil jaktkort etter regulert periode bli lagt ut på inatur.no, men vil fortsatt selges på Visit Børgefjell (Røyrvik Auto), som tidligere. Det har tidligere ikke blitt utført rypetakseringer på Namsvatn statsallmenning, men det kommer fjellstyret til å starte med til høsten.

Snåsa fjellstyre

Takseringa i Snåsa viste en liten nedgang i rypebestanden i fjor og noe ujevnt med fugl i terrenget. Samtidig ble det observert store kull med mange kyllinger, men også noe sen omlegging. Fangstrapporteringer viste at det ble felt noe færre fugl enn siste år, spesielt utover høsten. Det var også færre jegere etter regulert periode enn året før. "Det er i vinter observert bra med stamfugl i fjellet, men det er ennå tidlig å si noe om årets bestand. Det vil som tidligere foregå taksering i august" uttaler Snåsa fjellstyre.

Nøkkelord

Siste nytt i Nyheter Vis flere

Dagsrapport fra Røde Kors

Dagsrapport fra Røde Kors

Skadefri dag 1. påskedag, tre oppdrag påskeaften.

Skal ha «løkkollekt» på Plattingen

Skal ha «løkkollekt» på Plattingen

Miljøpartiet De Grønne Røros samler inn blomsterløker i Kjerkgata påskeaften og 2. påskedag.

Ber turfolk samle jervskit

Ber turfolk samle jervskit

Tradisjonen tro oppfordrer Rovdata folk på tur til å samle inn jerveskit i påska. Prøver kan plukkes opp i plastposer og leveres til Statens naturoppsyn (SNO) i området ditt.

Stugudal Rundt for 38. gang

Stugudal Rundt for 38. gang

Over 800 deltager tok turen rundt Stugusjøen i det som må sies å være drømmevær i denne drømmepåsken.

Politiet hadde kontroller i scooterløypa

Politiet hadde kontroller i scooterløypa

Ingen ulovlig kjøring verken lørdag eller søndag.

Nødetatene på Røros rykket i natt ut etter melding om slåssing

Nødetatene på Røros rykket i natt ut etter melding om slåssing

En person ble fraktet til legevakta etter å ha fått kraftig juling.

Siste nytt i Røros/Holtålen Vis flere

Gressbrann i Haltdalen

Gressbrann i Haltdalen

Brannmannskaper rykket ut og fikk raskt kontroll på situasjonen.

Skal ha «løkkollekt» på Plattingen

Skal ha «løkkollekt» på Plattingen

Miljøpartiet De Grønne Røros samler inn blomsterløker i Kjerkgata påskeaften og 2. påskedag.

Politiet hadde kontroller i scooterløypa

Politiet hadde kontroller i scooterløypa

Ingen ulovlig kjøring verken lørdag eller søndag.

Nødetatene på Røros rykket i natt ut etter melding om slåssing

Nødetatene på Røros rykket i natt ut etter melding om slåssing

En person ble fraktet til legevakta etter å ha fått kraftig juling.

- Smak på ordet

- Smak på ordet "verdensarv"

- Røros Bergstad er et verdensarvkulturminne. UNESCO ser på det unike trehusmiljøet og arven etter gruvedriften som så viktig at det bør bevares og tas vare på i all overskuelig framtid. Da kaster man ikke gamle historiske vinduer, skriver Bjørn Salvesen (Røros SV) i dette leserinnlegget.

Fiskeeventyret på Haugatjønna

Fiskeeventyret på Haugatjønna

Rundt 560 fiskere deltok på den første dagen av Brekken ILs isfiskefestival på Haugatjønna lørdag.

Siste nytt i Samisk Vis flere

Gauldalsløypa

Gauldalsløypa

Mattis Danielsen kommenterer innlegget til Tore Børresen.

Reindriftsloven endres

Reindriftsloven endres

Regjeringen fremmet onsdag en proposisjon overfor Stortinget om forslag til endringer i reindriftsloven.

Oppdatert info om Gauldalsløypa

Oppdatert info om Gauldalsløypa

Ennå usikkert når løypa blir stengt og hvor omfattende stengingen blir.

Strenging av Gauldalsløypa

Strenging av Gauldalsløypa

Leserbrev fra Tore Børresen (Holtålen AP)

Frykter påskestenging får økonomiske konsekvenser

Frykter påskestenging får økonomiske konsekvenser

Firmaet Kaffe og Fjellopplevelser satser på påsketrafikken langs Gauldalsløypa.

–Tilfeldigheter som gjør at flyttingen skjer i påska

–Tilfeldigheter som gjør at flyttingen skjer i påska

Leder i Gåebrien Sijte, Inge Even Danielsen om hvorfor reinflyttinga i Gauldalen skjer palmehelga.

Siste nytt i Selbu/Tydal Vis flere

Stugudal Rundt for 38. gang

Stugudal Rundt for 38. gang

Over 800 deltager tok turen rundt Stugusjøen i det som må sies å være drømmevær i denne drømmepåsken.

Politiet hadde kontroller i scooterløypa

Politiet hadde kontroller i scooterløypa

Ingen ulovlig kjøring verken lørdag eller søndag.

Skogbrann i Mostadmark

Skogbrann i Mostadmark

Brannen er under kontroll.

Styrt avvikling for SENFO

Styrt avvikling for SENFO

Et svært beskjedent antall av medlemmene møtte opp da Selbu Næringsforum vurderte framtida si.

Påskeåpent hos Selbu Folkebibliotek

Påskeåpent hos Selbu Folkebibliotek

Biblotekar Oddbjørg Øiberg kommer med tips til lesestoff i påska.

Tradisjon tro hos Selbusjøen Hotel og Gjestegård

Tradisjon tro hos Selbusjøen Hotel og Gjestegård

Arild Øien snakker om påskemat, hva slags lyd påskeharen har og ikke minst om den tradisjonsrike pensjonistpåsken Selbusjøen Hotel og Gjestegård arrangerer.

Siste nytt i Stjørdal/Malvik Vis flere

Skogbrann i Mostadmark

Skogbrann i Mostadmark

Brannen er under kontroll.

Styrt avvikling for SENFO

Styrt avvikling for SENFO

Et svært beskjedent antall av medlemmene møtte opp da Selbu Næringsforum vurderte framtida si.

- Billig barnevern kan koste dyrt

- Billig barnevern kan koste dyrt

- Kommersiell barnevernsdrift er svært lønnsomt, viser de private selskapenes overskudd. Men hva skjer med barna når barnevernet styres etter priskonkurranse, forretningshemmeligheter og maks profitt?

AUF-Emilie på AP-landsmøte

AUF-Emilie på AP-landsmøte

Denne helga er Trøndelag AUFs nestleder Emilie Græsli fra Tydal på sitt første Arbeiderparti-landsmøte. Hun har allerede sikret seg taletid!

Meldeplikt til EU? Det går ikke an!

Meldeplikt til EU? Det går ikke an!

- EUs meldepliktdirektiv betyr at kommuner, fylker og nasjonale myndigheter skal sende reguleringer av tjenestevirksomhet til forhåndsgodkjenning hos ESA, EUs forlengede arm. Det er sensur av lokaldemokratiet, skriver Morten Harper, førstekandidat for Stjørdal SV i dette leserbrevet.

Vellykket Luftpistol-NM og seier til Vigdenes

Vellykket Luftpistol-NM og seier til Vigdenes

En uhøytidelig men allikevel viktig revansj for Stjørdalsordføreren under helgas NM i Luftpistol.

Siste nytt i Trøndelag Vis flere

Dagsrapport fra Røde Kors

Dagsrapport fra Røde Kors

Skadefri dag 1. påskedag, tre oppdrag påskeaften.

Ber turfolk samle jervskit

Ber turfolk samle jervskit

Tradisjonen tro oppfordrer Rovdata folk på tur til å samle inn jerveskit i påska. Prøver kan plukkes opp i plastposer og leveres til Statens naturoppsyn (SNO) i området ditt.

Har du tips til saken? Send tips! 72 41 44 00

OPPDATERT: Snøscooterfører skadet i Midtre-Gauldal

Nødetatene på plass.

Pass opp for tyver i påskeferien

Pass opp for tyver i påskeferien

Ferietid er høytid for innbruddstyver. Hvert eneste år øker antall innbrudd i ferietiden, og påska er intet unntak. Det viktigste du kan gjøre er å sikre hjemmet ditt før du reiser, ellers gir du tyvene lett spill.

Dropper kildesortering i påska

Dropper kildesortering i påska

Annenhver nordmann reiser bort i påskeferien. Grønt Punkt Norge er bekymret for at det kan føre til en nedgang i kildesortering, fordi mange glemmer å ta med seg de gode sorteringsvanene på ferie.

To skader i påskefjellet

To skader i påskefjellet

Sør-Trøndelag Røde Kors melder om to skader i påskefjellet onsdag, begge ute i terreng, ingen i alpinanlegg. Hjelpekorpsene i Meldal og Melhus rykket ut på hvert sitt oppdrag.

Siste nytt med #NyheterVis flere

Gressbrann i Haltdalen

Gressbrann i Haltdalen

Brannmannskaper rykket ut og fikk raskt kontroll på situasjonen.

Skal ha «løkkollekt» på Plattingen

Skal ha «løkkollekt» på Plattingen

Miljøpartiet De Grønne Røros samler inn blomsterløker i Kjerkgata påskeaften og 2. påskedag.

Ber turfolk samle jervskit

Ber turfolk samle jervskit

Tradisjonen tro oppfordrer Rovdata folk på tur til å samle inn jerveskit i påska. Prøver kan plukkes opp i plastposer og leveres til Statens naturoppsyn (SNO) i området ditt.

Personvern og datalagring

Lagring og logging av data

Ved å besøke dette nettstedet lagres noen tekniske data om din internettforbindelse og nettleser. Disse data kan kategoriseres som følger:

Informasjonskapsler

Dette nettstedet bruker cookies/"informasjonskapsler" for å forbedre funksjonalitet og brukeropplevelse.

Vis mer

Teknisk info

Når du besøker et nettsted vil webserveren logge noe teknisk info som din IP-adresse, hvilken nettleser du bruker og tidspunktet for hver gang du forespør data fra serveren, altså når du klikker på en intern lenke og laster en ny nettside eller tilhørende data som skrifttyper, bilder, ulike script som kreves for at nettsiden skal fungere.

Disse dataene spares bare en viss tidsperiode for å kunne utføre feilsøking og feilretting i systemene, og deles aldri med avisens ansatte eller tredjepart.

Brukerinformasjon

Vi lagrer noe informasjon om deg som bruker. På dette nettstedet lagres ingen sensitiv informasjon, men enkel kontaktinformasjon som du gir fra deg når du oppretter en brukeronto eller kjøper tjenester i nettavisen vil lagres i våre databaser. Dette er nødvendig for å kunne levere tjenestene til deg. Disse dataene slettes når du sletter din brukerkonto.

Hvem lagrer vi data om?

Vanlige besøkende/lesere:

Hvis du besøker dette nettstedet uten å ha registrert en brukerkonto eller abonnement, lagres følgende data om deg:

Vis mer

Innloggede brukere og abonnenter:

Hvis du velger å opprette en brukerkonto og/eller abonnement på nettavisen, vil også følgende informasjon lagres om deg:

Vis mer

NB: Etter at data er slettet vil de likevel kunne spares i inntil 180 dager i backuper. Backuper lagres med høy sikkerhet og begrenset tilgang, og er nødvendig for å kunne drive feilsøking og ivareta brukerenes og datasystemenet sikkerhet.

Dine rettigheter:

Som bruker av dette nettstedet kan du kontakte avisen for å få dine data utlevert og/eller slettet.

Har du en brukerkonto/abonnement, kan du logge inn i din brukerprofil og laste ned dine lagrede data, samt slette din brukerkonto og tilhørende data når som helst.

Vis mer


Hvis du trykker AVVIS vil ingen informasjonskapsler lagres i din nettleser og ingen data om deg logges i våre databaser. Det betyr også at vi ikke kan vite om du har godkjent eller ikke, slik at du vil se denne advarselen på hver side du besøker. Teknisk informasjon (webserverlogger) vil likevel lagre din IP-adresse og nettleserinformasjon, men dise slettes fortløpende som beskrevet ovenfor.

Vi tar ditt personvern på alvor

Ved å besøke dette nettstedet vil noen data bli lagret. Dette er informasjon som er nødvendig for å kunne tilby tjenesten til deg.

Vi lagrer så lite data vi kan, så kort tid som mulig.

Noe gikk galt! Vennligst forsøk på nytt.

Mer informasjon

Siden lastes nå på nytt...