Nea Radio

Nea Radio

Ryperapporten 2018

Rørosordfører Hans Vintervold på "rypejakt" i Midt-Norsk Jaktsimulator. . FOTO: Per Magne Moan Foto: Per Magne Moan

Fjellstyrene melder om større rypebestand enn på mange år.

Nea Radio
Nea Radio

Publisert:

Sist oppdatert: 28.08.2018 kl 12:07

Det ser bra ut for rypejegerne i Sør-Norge. Fjellstyrene er nå i hovedsak ferdige med sine takseringer. RypeRapporten fra fjellstyrene viser at rypa har hatt en fin vår og sommer. Hundre rype-par i vår har i enkelte områder blitt til nesten 1000 ryper. Dette er gode nyheter for mange som for få år siden fryktet for rypebestanden i norske fjell.

Den tørre varme sommeren gjorde ingen skade

Det har i år vært knyttet stor spenning til hvordan ryper og skogsfugl har taklet den varme og tørre sommeren i Sør-Norge.

– Resultatene fra årets taksering viser en økning i både produksjon og tetthet nesten over alt hos fjellstyrene, sier Torgeir Lande i Norges Fjellstyresamband.

Fra et middels år mange steder i 2017 ser det ut til å bli veldig bra i 2018. Oppgangen man hadde fra 2016 til 2017 har i mange områder gitt et godt grunnlag for årets produksjon. Man må anta at både antall rovdyr, smågnagere og klima har spilt på lag mer rypa i år, i tillegg til en fornuftig forvaltning av jakta tidligere.

– De gode takseringsresultatene for rype i statsallmenningene er virkelig godt nytt for oss jegere, sier Espen Farstad i Norges Jeger- og Fiskerforbund.

– Det er mange som gleder seg til igjen å se resultatene av et godt produksjonsår, og muligheten for å ta med seg noen ryper hjem etter årets jakt. Samtidig ser vi at fjellstyrene setter fornuftige kvoter som ivaretar rypebestanden, og det er positivt. Det tegner til å bli en fin jakthøst, avslutter han.

Neadalen

På Selbu fjellstyres jaktfelt i Roltdalen statsallmenning har man bra produksjon, den ligger i år på 6,6 i forhold til 2017 da den var på 7. Tettheten er også omtrent på samme nivå som i 2017 - altså viser taksten at det er ligger på omtrent samme nivå som 2017. Dagsbegrensningene er satt til tre ryper pr dag (li -og fjellrype teller sammen). Småviltjakten avsluttes den 31. oktober 2018.

Fjellstyrene i Stjørdal gjennomførte lirypetakst i samarbeid med SJFF i perioden 8-16 august under gode forhold. Resultatene viser en økning i tetthet fra 12,3 i 2017 til 26,5 liryper pr. km2 i 2018. Produksjonen økte til 4,4 kyll/par fra 3,8 kyll/par i 2017. Det mest gledelige er at stamfuglsituasjonen har økt fra 4,4 i 2017 til 8,3 voksenfugl pr. km2 i år. Stamfuglsituasjonen betegnes derfor som god. Det er også observert bra med skogsfugl, så fjellstyrene i Stjørdal tror det blir en bra høst for småviltjegerne og vil under kommende møte behandle reguleringen av årets jakt.

Snåsa og Namsskogan

Etter en nedgang i bestanden i Snåsa i fjor har man i år hatt en oppgang både i antall observerte fugl pr. km2 og i kyllingproduksjon. Med unntak av fjoråret viser estimatene nå en jevn stigning i tettheten siden 2013, mens kyllingproduksjonen har vært noe mer svingende. Ut fra begrensningene som er brukt ved lavere bestander tidligere år, og fellingsstatistikk fra disse år, økes dagskvoten i år med to liryper/jeger/dag. Dagskvoten for vinterjakt foreslås å holdes uforandret. Årets kvote hos Snåsa fjellstyre blir 4 ryper/jeger/dag fra 15.09.18 og tom. 23.12.18, og 1 rype/jeger/dag fra 01.01.19 og ut februar 2019. Det innføres en dagskvote på 2 skogsfugl/jeger/dag.

Årets rypetaksering i Namsskogan viser en fin økning i rype pr km2 fra 8,6, i 2017 til 15,8 i 2018. Kyllingproduksjonen pr par er 4,8. Økningen er som forventet ut ifra de tendensene man så høsten 2017 og vinteren 2018. Det er fremdeles stor variasjon mellom terrengene, men tettheten ligger gjennomgående på et høyere nivå nå enn de siste årene. I tillegg vet vi at årets kyllinger er store og velutviklede, noe som er positivt med tanke på den framtidige stamfuglbestanden. Også skogsfuglene ser ut til å ha hatt god hekkesuksess, da det er registrert store kull og store kyllinger hos både jerpe, orrfugl og storfugl. Det forventes samlet sett en økning i dagskvotene på hønsefugl i Namsskogan i år, og reguleringer av jakt og kvoter vil fastsettes på fjellstyremøte 29. august 2018.

I Lierne viser takseringene en fin oppgang, og det ligger an til et fantastisk rypeår. Oppgangen kan tyde på at aktiv forvaltning med begrensninger på rypejakta og intensiv predatorkontroll gjennom prosjektet jaktilierne.no har virket. Jaktilierne.no har utført snøsportakseringer av rødrev over flere år, og resultatene tyder på at rødrevbestanden nå er på sitt laveste på lenge. Imidlertid er det fortsatt lite/ingen smågnagere å se i fjellet. Selv om det generelt er bra med ryper, er det fortsatt noen områder med lite stamfugl. Fjellstyret vil derfor vurdere forvaltningsmessig fornuftige kvoter for bl.a. å bedre de svakeste områdene. Kvoter m.m. blir bestemt i fjellstyremøte den 30.8 og annonsert på inatur, fjellstyrets hjemmeside og facebook.

Åfjorden

Hos Åfjord fjellstyre viser takseringsresultatene 11 ryper per km2 og en kyllingproduksjon på 2,3. Kyllingproduksjonen er lav og kan kanskje skyldes 60-80 mm nedbør i døgnet i dagene rundt klekking. Det er også en del små kyllinger som tyder på omlegg. Fjellstyret forvalter småvilt etter egen vedtatt forvaltningsplan. Det innstilles på at forhåndssolgte gis en ukekvote på 8 ryper. Dette kan bli endret på neste fjellstyremøte. Videre vurdering med eventuelt kortsalg i oktober vil man se på etter underveisevaluering etter jaktas første 2 uker. Det vil uansett bli jaktkort å få kjøpt på skogsfugl og hare, som det ser ut til å ha gått riktig så godt med.

Holtålen

Linjetakseringene hos Ålen og Haltdalen fjellstyre er avsluttet og det er registrert en klar økning i bestanden i forhold til foregående år. Rypejegerne kan få en fin høstjakt. Fjellstyrene skal ha fellesmøte den 5. september. Det vil da bli fastsatt nærmere detaljer omkring jaktutøvelsen og lengden på jaktsesongen.

Nøkkelord

Siste nytt i Nyheter Vis flere

Ny kommunalsjef

Ny kommunalsjef

Elisabeth Wikan Heidtmann fra Os er ansatt som ny kommunalsjef i Røros kommune.

Nesten helt fornøyd med avtalen

Nesten helt fornøyd med avtalen

Tirsdag ble den nye byvekstavtalen signert og staten bidrar med åtte milliarder for å få ned bilbruken inn mot Trondheim. Ordfører i Malvik, Ingrid Aune, er nesten helt fornøyd.

Sommerstengte trafikkstasjoner

Sommerstengte trafikkstasjoner

Trafikkstasjonene i Levanger, Stjørdal, Steinkjer, Orkdal, Namsos, Brekstad, Oppdal, Molde, Kristiansund, Sunndalsøra og Ørsta vil være stengt i en eller flere uker i sommer.

Landlig Velvære konkurs

Landlig Velvære konkurs

Selbubedriften Landlig Velvære er slått konkurs etter et tøft økonomisk år.

Ingen klimakrise i Selbu

Ingen klimakrise i Selbu

Kommunestyret i Selbu vil ikke bruke ordet "krise", men innser at klimautfordringene i dag er av en slik karakter at det krever en innsats på alle plan i samfunnet, også det kommunale.

Selbu vil klare seg selv

Selbu vil klare seg selv

Selbu kommune sier opp vertskommuneavtalen med Værnesregionen om distriktsmedisinsk senter og om forvaltningskontor.

Siste nytt i Røros/Holtålen Vis flere

Ny kommunalsjef

Ny kommunalsjef

Elisabeth Wikan Heidtmann fra Os er ansatt som ny kommunalsjef i Røros kommune.

– Størrelsen på mamma og pappas lommebok skal ikke være avgjørende for om du kan være med på noe på kveldstid!

– Størrelsen på mamma og pappas lommebok skal ikke være avgjørende for om du kan være med på noe på kveldstid!

Leserbrev fra Røros Arbeiderparti.

Widerøe tapte anbudet

Widerøe tapte anbudet

Nå skal Air Leap betjene Rørosruta.

Forfattere fra Ålen hedres

Forfattere fra Ålen hedres

Får Fagjuryprisen for boka om Anders Haugen.

Jubler for lokalpolitikerne

Jubler for lokalpolitikerne

Biblioteksjefen jubler - Politikerne i Røros vil bygge nytt bibliotek på Nilsenhjørnet.

Imponerte i Tromsø

Imponerte i Tromsø

Jan Nyrønning fra Team Hardhaus fortsetter å imponere

Siste nytt i Samisk Vis flere

Frykter alternative fakta og samehets

Frykter alternative fakta og samehets

Leder May Britt Lagesen i Samisk Råd i Trøndelag tar sterk avstand fra dagens grunneiermøte i Selbu, som hun frykter vil bidra til alternative fakta og samehets.

Nei til obligatorisk individmerking

Nei til obligatorisk individmerking

Senterpartiet sier nei til obligatorisk individmerking av rein.

Tilskudd til sørsamisk

Tilskudd til sørsamisk

Røros kommune får 300.000 kroner i støtte til etablering av sørsamisk nyhetsside på nett.

Bergstadstipendet til Laila Mari Brandsfjell

Bergstadstipendet til Laila Mari Brandsfjell

I dag bestemte formannskapet i Røros kommune at årets Bergstadstipend går til Laila Mari Brandsfjell.

Reindrifta frykter rovdyrtap

Reindrifta frykter rovdyrtap

Sametingsrådet er bekymret for de store rovdyrtapene som reindriftsnæringen igjen står overfor. Sametingsråd Berit Marie Eira mener at situasjonen er uholdbar og ber staten om å prioritere beitenæringene.

Samisk litteratur til verdens største bokmesse

Samisk litteratur til verdens største bokmesse

Sametingsrådet gir 200.000 kroner i støtte til den samiske forlegger- og avisforeningen SÁLAS for deltakelse i anerkjente Frankfurter Buchmesse.


Siste nytt i Selbu/Tydal Vis flere

Landlig Velvære konkurs

Landlig Velvære konkurs

Selbubedriften Landlig Velvære er slått konkurs etter et tøft økonomisk år.

Ingen klimakrise i Selbu

Ingen klimakrise i Selbu

Kommunestyret i Selbu vil ikke bruke ordet "krise", men innser at klimautfordringene i dag er av en slik karakter at det krever en innsats på alle plan i samfunnet, også det kommunale.

Selbu vil klare seg selv

Selbu vil klare seg selv

Selbu kommune sier opp vertskommuneavtalen med Værnesregionen om distriktsmedisinsk senter og om forvaltningskontor.

Kommunestyremøte i Selbu

Opptak fra

Kommunestyremøte i Selbu

Her kan du både se og høre kveldens kommunestyremøte i Selbu på web-TV

Stor økning for Selbumartnan

Stor økning for Selbumartnan

Antallet utstillere har økt med 20 prosent fra i fjor til i år.

Selbu Jeger og Fisk satser på ungdommen

Selbu Jeger og Fisk satser på ungdommen

Fiskeutvalget i foreningen satser på fiske - og ungdom. Da bar det ut til Frøya!

Siste nytt i Stjørdal/Malvik Vis flere

Nesten helt fornøyd med avtalen

Nesten helt fornøyd med avtalen

Tirsdag ble den nye byvekstavtalen signert og staten bidrar med åtte milliarder for å få ned bilbruken inn mot Trondheim. Ordfører i Malvik, Ingrid Aune, er nesten helt fornøyd.

Sankthans-suksess i Storvika

Sankthans-suksess i Storvika

Mange tok turen til stranda da Storvika inviterte til Sankthansfeiring søndag 23.juni. – Jeg håper jo det skal bidra til at vi får en ordentlig Sankthansfeiring igjen, sier Irina Guzman Hjertø.

Enorm respons på Hundekiosken

Enorm respons på Hundekiosken

Ingress: Gjengen på Storvika strandkiosk ønsker å bringe storhetstiden tilbake, og hundekiosken er en av flere ideer de har for at Storvika skal bli et bedre sted.

Malt har vært på besøk!

Malt har vært på besøk!

Stjørdalsbandet Malt har vært på besøk, hør intervjuet og musikk fra den nye plata Fri her.

Grisens velferd er tema i Fredagsfloka

Grisens velferd er tema i Fredagsfloka

Grisebonde Jens Nikolai Jenssen og sauebonde Julianne Vatnbakk er gjester i Fredagsfloka. Tema er dyrehold i Norge.

Imponert på snarvisitt

Imponert på snarvisitt

En rikholdig event-meny imponerte Trygve Slagsvold Vedum da han var på snarvisitt i Stjørdal fredag.

Siste nytt i Trøndelag Vis flere

– Hyppigere avganger på Rørosbanen

– Hyppigere avganger på Rørosbanen

Leserbrev fra Trøndelag Høyre.

Loppet i gang

Loppet i gang

Det var et overskyet Trondheim som sende ut de første løperne i St. Olavsloppet like før klokken 7 onsdag morgen.

Sommerstengte trafikkstasjoner

Sommerstengte trafikkstasjoner

Trafikkstasjonene i Levanger, Stjørdal, Steinkjer, Orkdal, Namsos, Brekstad, Oppdal, Molde, Kristiansund, Sunndalsøra og Ørsta vil være stengt i en eller flere uker i sommer.

Widerøe tapte anbudet

Widerøe tapte anbudet

Nå skal Air Leap betjene Rørosruta.

Leiebil i utlandet kan bli mareritt

Leiebil i utlandet kan bli mareritt

Å leie bil i utlandet er ofte en prøvelse når det kommer til forsikringer. Få har oversikt over hva deres egen reiseforsikring dekker.

Ny handlingsplan styrker forvaltningen av verneområdene

Ny handlingsplan styrker forvaltningen av verneområdene

De norske verneområdene skal sikre langsiktig bevaring av viktig natur. Likevel er verneverdiene truet i mer enn en av fire norske områder. Regjeringen legger derfor fram en ny handlingsplan for verneområdene våre.

Siste med #NyheterVis flere

Ny kommunalsjef

Ny kommunalsjef

Elisabeth Wikan Heidtmann fra Os er ansatt som ny kommunalsjef i Røros kommune.

Nesten helt fornøyd med avtalen

Nesten helt fornøyd med avtalen

Tirsdag ble den nye byvekstavtalen signert og staten bidrar med åtte milliarder for å få ned bilbruken inn mot Trondheim. Ordfører i Malvik, Ingrid Aune, er nesten helt fornøyd.

Sommerstengte trafikkstasjoner

Sommerstengte trafikkstasjoner

Trafikkstasjonene i Levanger, Stjørdal, Steinkjer, Orkdal, Namsos, Brekstad, Oppdal, Molde, Kristiansund, Sunndalsøra og Ørsta vil være stengt i en eller flere uker i sommer.

Personvern og datalagring

Lagring og logging av data

Ved å besøke dette nettstedet lagres noen tekniske data om din internettforbindelse og nettleser. Disse data kan kategoriseres som følger:

Informasjonskapsler

Dette nettstedet bruker cookies/"informasjonskapsler" for å forbedre funksjonalitet og brukeropplevelse.

Vis mer

Teknisk info

Når du besøker et nettsted vil webserveren logge noe teknisk info som din IP-adresse, hvilken nettleser du bruker og tidspunktet for hver gang du forespør data fra serveren, altså når du klikker på en intern lenke og laster en ny nettside eller tilhørende data som skrifttyper, bilder, ulike script som kreves for at nettsiden skal fungere.

Disse dataene spares bare en viss tidsperiode for å kunne utføre feilsøking og feilretting i systemene, og deles aldri med avisens ansatte eller tredjepart.

Brukerinformasjon

Vi lagrer noe informasjon om deg som bruker. På dette nettstedet lagres ingen sensitiv informasjon, men enkel kontaktinformasjon som du gir fra deg når du oppretter en brukeronto eller kjøper tjenester i nettavisen vil lagres i våre databaser. Dette er nødvendig for å kunne levere tjenestene til deg. Disse dataene slettes når du sletter din brukerkonto.

Hvem lagrer vi data om?

Vanlige besøkende/lesere:

Hvis du besøker dette nettstedet uten å ha registrert en brukerkonto eller abonnement, lagres følgende data om deg:

Vis mer

Innloggede brukere og abonnenter:

Hvis du velger å opprette en brukerkonto og/eller abonnement på nettavisen, vil også følgende informasjon lagres om deg:

Vis mer

NB: Etter at data er slettet vil de likevel kunne spares i inntil 180 dager i backuper. Backuper lagres med høy sikkerhet og begrenset tilgang, og er nødvendig for å kunne drive feilsøking og ivareta brukerenes og datasystemenet sikkerhet.

Dine rettigheter:

Som bruker av dette nettstedet kan du kontakte avisen for å få dine data utlevert og/eller slettet.

Har du en brukerkonto/abonnement, kan du logge inn i din brukerprofil og laste ned dine lagrede data, samt slette din brukerkonto og tilhørende data når som helst.

Vis mer


Hvis du trykker AVVIS vil ingen informasjonskapsler lagres i din nettleser og ingen data om deg logges i våre databaser. Det betyr også at vi ikke kan vite om du har godkjent eller ikke, slik at du vil se denne advarselen på hver side du besøker. Teknisk informasjon (webserverlogger) vil likevel lagre din IP-adresse og nettleserinformasjon, men dise slettes fortløpende som beskrevet ovenfor.

Vi tar ditt personvern på alvor

Ved å besøke dette nettstedet vil noen data bli lagret. Dette er informasjon som er nødvendig for å kunne tilby tjenesten til deg.

Vi lagrer så lite data vi kan, så kort tid som mulig.

Noe gikk galt! Vennligst forsøk på nytt.

Mer informasjon

Siden lastes nå på nytt...