Ryperapporten 2018

Rørosordfører Hans Vintervold på "rypejakt" i Midt-Norsk Jaktsimulator. . FOTO: Per Magne Moan Foto: Per Magne Moan

Fjellstyrene melder om større rypebestand enn på mange år.

Nea Radio
Nea Radio

Publisert:

Sist oppdatert: 28.08.2018 kl 12:07

Det ser bra ut for rypejegerne i Sør-Norge. Fjellstyrene er nå i hovedsak ferdige med sine takseringer. RypeRapporten fra fjellstyrene viser at rypa har hatt en fin vår og sommer. Hundre rype-par i vår har i enkelte områder blitt til nesten 1000 ryper. Dette er gode nyheter for mange som for få år siden fryktet for rypebestanden i norske fjell.

Den tørre varme sommeren gjorde ingen skade

Det har i år vært knyttet stor spenning til hvordan ryper og skogsfugl har taklet den varme og tørre sommeren i Sør-Norge.

– Resultatene fra årets taksering viser en økning i både produksjon og tetthet nesten over alt hos fjellstyrene, sier Torgeir Lande i Norges Fjellstyresamband.

Fra et middels år mange steder i 2017 ser det ut til å bli veldig bra i 2018. Oppgangen man hadde fra 2016 til 2017 har i mange områder gitt et godt grunnlag for årets produksjon. Man må anta at både antall rovdyr, smågnagere og klima har spilt på lag mer rypa i år, i tillegg til en fornuftig forvaltning av jakta tidligere.

– De gode takseringsresultatene for rype i statsallmenningene er virkelig godt nytt for oss jegere, sier Espen Farstad i Norges Jeger- og Fiskerforbund.

– Det er mange som gleder seg til igjen å se resultatene av et godt produksjonsår, og muligheten for å ta med seg noen ryper hjem etter årets jakt. Samtidig ser vi at fjellstyrene setter fornuftige kvoter som ivaretar rypebestanden, og det er positivt. Det tegner til å bli en fin jakthøst, avslutter han.

Neadalen

På Selbu fjellstyres jaktfelt i Roltdalen statsallmenning har man bra produksjon, den ligger i år på 6,6 i forhold til 2017 da den var på 7. Tettheten er også omtrent på samme nivå som i 2017 - altså viser taksten at det er ligger på omtrent samme nivå som 2017. Dagsbegrensningene er satt til tre ryper pr dag (li -og fjellrype teller sammen). Småviltjakten avsluttes den 31. oktober 2018.

Fjellstyrene i Stjørdal gjennomførte lirypetakst i samarbeid med SJFF i perioden 8-16 august under gode forhold. Resultatene viser en økning i tetthet fra 12,3 i 2017 til 26,5 liryper pr. km2 i 2018. Produksjonen økte til 4,4 kyll/par fra 3,8 kyll/par i 2017. Det mest gledelige er at stamfuglsituasjonen har økt fra 4,4 i 2017 til 8,3 voksenfugl pr. km2 i år. Stamfuglsituasjonen betegnes derfor som god. Det er også observert bra med skogsfugl, så fjellstyrene i Stjørdal tror det blir en bra høst for småviltjegerne og vil under kommende møte behandle reguleringen av årets jakt.

Snåsa og Namsskogan

Etter en nedgang i bestanden i Snåsa i fjor har man i år hatt en oppgang både i antall observerte fugl pr. km2 og i kyllingproduksjon. Med unntak av fjoråret viser estimatene nå en jevn stigning i tettheten siden 2013, mens kyllingproduksjonen har vært noe mer svingende. Ut fra begrensningene som er brukt ved lavere bestander tidligere år, og fellingsstatistikk fra disse år, økes dagskvoten i år med to liryper/jeger/dag. Dagskvoten for vinterjakt foreslås å holdes uforandret. Årets kvote hos Snåsa fjellstyre blir 4 ryper/jeger/dag fra 15.09.18 og tom. 23.12.18, og 1 rype/jeger/dag fra 01.01.19 og ut februar 2019. Det innføres en dagskvote på 2 skogsfugl/jeger/dag.

Årets rypetaksering i Namsskogan viser en fin økning i rype pr km2 fra 8,6, i 2017 til 15,8 i 2018. Kyllingproduksjonen pr par er 4,8. Økningen er som forventet ut ifra de tendensene man så høsten 2017 og vinteren 2018. Det er fremdeles stor variasjon mellom terrengene, men tettheten ligger gjennomgående på et høyere nivå nå enn de siste årene. I tillegg vet vi at årets kyllinger er store og velutviklede, noe som er positivt med tanke på den framtidige stamfuglbestanden. Også skogsfuglene ser ut til å ha hatt god hekkesuksess, da det er registrert store kull og store kyllinger hos både jerpe, orrfugl og storfugl. Det forventes samlet sett en økning i dagskvotene på hønsefugl i Namsskogan i år, og reguleringer av jakt og kvoter vil fastsettes på fjellstyremøte 29. august 2018.

I Lierne viser takseringene en fin oppgang, og det ligger an til et fantastisk rypeår. Oppgangen kan tyde på at aktiv forvaltning med begrensninger på rypejakta og intensiv predatorkontroll gjennom prosjektet jaktilierne.no har virket. Jaktilierne.no har utført snøsportakseringer av rødrev over flere år, og resultatene tyder på at rødrevbestanden nå er på sitt laveste på lenge. Imidlertid er det fortsatt lite/ingen smågnagere å se i fjellet. Selv om det generelt er bra med ryper, er det fortsatt noen områder med lite stamfugl. Fjellstyret vil derfor vurdere forvaltningsmessig fornuftige kvoter for bl.a. å bedre de svakeste områdene. Kvoter m.m. blir bestemt i fjellstyremøte den 30.8 og annonsert på inatur, fjellstyrets hjemmeside og facebook.

Åfjorden

Hos Åfjord fjellstyre viser takseringsresultatene 11 ryper per km2 og en kyllingproduksjon på 2,3. Kyllingproduksjonen er lav og kan kanskje skyldes 60-80 mm nedbør i døgnet i dagene rundt klekking. Det er også en del små kyllinger som tyder på omlegg. Fjellstyret forvalter småvilt etter egen vedtatt forvaltningsplan. Det innstilles på at forhåndssolgte gis en ukekvote på 8 ryper. Dette kan bli endret på neste fjellstyremøte. Videre vurdering med eventuelt kortsalg i oktober vil man se på etter underveisevaluering etter jaktas første 2 uker. Det vil uansett bli jaktkort å få kjøpt på skogsfugl og hare, som det ser ut til å ha gått riktig så godt med.

Holtålen

Linjetakseringene hos Ålen og Haltdalen fjellstyre er avsluttet og det er registrert en klar økning i bestanden i forhold til foregående år. Rypejegerne kan få en fin høstjakt. Fjellstyrene skal ha fellesmøte den 5. september. Det vil da bli fastsatt nærmere detaljer omkring jaktutøvelsen og lengden på jaktsesongen.

Nøkkelord

Siste nytt i Nyheter Vis flere

Dagsrapport fra Røde Kors

Dagsrapport fra Røde Kors

Skadefri dag 1. påskedag, tre oppdrag påskeaften.

Skal ha «løkkollekt» på Plattingen

Skal ha «løkkollekt» på Plattingen

Miljøpartiet De Grønne Røros samler inn blomsterløker i Kjerkgata påskeaften og 2. påskedag.

Ber turfolk samle jervskit

Ber turfolk samle jervskit

Tradisjonen tro oppfordrer Rovdata folk på tur til å samle inn jerveskit i påska. Prøver kan plukkes opp i plastposer og leveres til Statens naturoppsyn (SNO) i området ditt.

Stugudal Rundt for 38. gang

Stugudal Rundt for 38. gang

Over 800 deltager tok turen rundt Stugusjøen i det som må sies å være drømmevær i denne drømmepåsken.

Politiet hadde kontroller i scooterløypa

Politiet hadde kontroller i scooterløypa

Ingen ulovlig kjøring verken lørdag eller søndag.

Nødetatene på Røros rykket i natt ut etter melding om slåssing

Nødetatene på Røros rykket i natt ut etter melding om slåssing

En person ble fraktet til legevakta etter å ha fått kraftig juling.

Siste nytt i Røros/Holtålen Vis flere

Gressbrann i Haltdalen

Gressbrann i Haltdalen

Brannmannskaper rykket ut og fikk raskt kontroll på situasjonen.

Skal ha «løkkollekt» på Plattingen

Skal ha «løkkollekt» på Plattingen

Miljøpartiet De Grønne Røros samler inn blomsterløker i Kjerkgata påskeaften og 2. påskedag.

Politiet hadde kontroller i scooterløypa

Politiet hadde kontroller i scooterløypa

Ingen ulovlig kjøring verken lørdag eller søndag.

Nødetatene på Røros rykket i natt ut etter melding om slåssing

Nødetatene på Røros rykket i natt ut etter melding om slåssing

En person ble fraktet til legevakta etter å ha fått kraftig juling.

- Smak på ordet

- Smak på ordet "verdensarv"

- Røros Bergstad er et verdensarvkulturminne. UNESCO ser på det unike trehusmiljøet og arven etter gruvedriften som så viktig at det bør bevares og tas vare på i all overskuelig framtid. Da kaster man ikke gamle historiske vinduer, skriver Bjørn Salvesen (Røros SV) i dette leserinnlegget.

Fiskeeventyret på Haugatjønna

Fiskeeventyret på Haugatjønna

Rundt 560 fiskere deltok på den første dagen av Brekken ILs isfiskefestival på Haugatjønna lørdag.

Siste nytt i Samisk Vis flere

Gauldalsløypa

Gauldalsløypa

Mattis Danielsen kommenterer innlegget til Tore Børresen.

Reindriftsloven endres

Reindriftsloven endres

Regjeringen fremmet onsdag en proposisjon overfor Stortinget om forslag til endringer i reindriftsloven.

Oppdatert info om Gauldalsløypa

Oppdatert info om Gauldalsløypa

Ennå usikkert når løypa blir stengt og hvor omfattende stengingen blir.

Strenging av Gauldalsløypa

Strenging av Gauldalsløypa

Leserbrev fra Tore Børresen (Holtålen AP)

Frykter påskestenging får økonomiske konsekvenser

Frykter påskestenging får økonomiske konsekvenser

Firmaet Kaffe og Fjellopplevelser satser på påsketrafikken langs Gauldalsløypa.

–Tilfeldigheter som gjør at flyttingen skjer i påska

–Tilfeldigheter som gjør at flyttingen skjer i påska

Leder i Gåebrien Sijte, Inge Even Danielsen om hvorfor reinflyttinga i Gauldalen skjer palmehelga.

Siste nytt i Selbu/Tydal Vis flere

Stugudal Rundt for 38. gang

Stugudal Rundt for 38. gang

Over 800 deltager tok turen rundt Stugusjøen i det som må sies å være drømmevær i denne drømmepåsken.

Politiet hadde kontroller i scooterløypa

Politiet hadde kontroller i scooterløypa

Ingen ulovlig kjøring verken lørdag eller søndag.

Skogbrann i Mostadmark

Skogbrann i Mostadmark

Brannen er under kontroll.

Styrt avvikling for SENFO

Styrt avvikling for SENFO

Et svært beskjedent antall av medlemmene møtte opp da Selbu Næringsforum vurderte framtida si.

Påskeåpent hos Selbu Folkebibliotek

Påskeåpent hos Selbu Folkebibliotek

Biblotekar Oddbjørg Øiberg kommer med tips til lesestoff i påska.

Tradisjon tro hos Selbusjøen Hotel og Gjestegård

Tradisjon tro hos Selbusjøen Hotel og Gjestegård

Arild Øien snakker om påskemat, hva slags lyd påskeharen har og ikke minst om den tradisjonsrike pensjonistpåsken Selbusjøen Hotel og Gjestegård arrangerer.

Siste nytt i Stjørdal/Malvik Vis flere

Skogbrann i Mostadmark

Skogbrann i Mostadmark

Brannen er under kontroll.

Styrt avvikling for SENFO

Styrt avvikling for SENFO

Et svært beskjedent antall av medlemmene møtte opp da Selbu Næringsforum vurderte framtida si.

- Billig barnevern kan koste dyrt

- Billig barnevern kan koste dyrt

- Kommersiell barnevernsdrift er svært lønnsomt, viser de private selskapenes overskudd. Men hva skjer med barna når barnevernet styres etter priskonkurranse, forretningshemmeligheter og maks profitt?

AUF-Emilie på AP-landsmøte

AUF-Emilie på AP-landsmøte

Denne helga er Trøndelag AUFs nestleder Emilie Græsli fra Tydal på sitt første Arbeiderparti-landsmøte. Hun har allerede sikret seg taletid!

Meldeplikt til EU? Det går ikke an!

Meldeplikt til EU? Det går ikke an!

- EUs meldepliktdirektiv betyr at kommuner, fylker og nasjonale myndigheter skal sende reguleringer av tjenestevirksomhet til forhåndsgodkjenning hos ESA, EUs forlengede arm. Det er sensur av lokaldemokratiet, skriver Morten Harper, førstekandidat for Stjørdal SV i dette leserbrevet.

Vellykket Luftpistol-NM og seier til Vigdenes

Vellykket Luftpistol-NM og seier til Vigdenes

En uhøytidelig men allikevel viktig revansj for Stjørdalsordføreren under helgas NM i Luftpistol.

Siste nytt i Trøndelag Vis flere

Dagsrapport fra Røde Kors

Dagsrapport fra Røde Kors

Skadefri dag 1. påskedag, tre oppdrag påskeaften.

Ber turfolk samle jervskit

Ber turfolk samle jervskit

Tradisjonen tro oppfordrer Rovdata folk på tur til å samle inn jerveskit i påska. Prøver kan plukkes opp i plastposer og leveres til Statens naturoppsyn (SNO) i området ditt.

Har du tips til saken? Send tips! 72 41 44 00

OPPDATERT: Snøscooterfører skadet i Midtre-Gauldal

Nødetatene på plass.

Pass opp for tyver i påskeferien

Pass opp for tyver i påskeferien

Ferietid er høytid for innbruddstyver. Hvert eneste år øker antall innbrudd i ferietiden, og påska er intet unntak. Det viktigste du kan gjøre er å sikre hjemmet ditt før du reiser, ellers gir du tyvene lett spill.

Dropper kildesortering i påska

Dropper kildesortering i påska

Annenhver nordmann reiser bort i påskeferien. Grønt Punkt Norge er bekymret for at det kan føre til en nedgang i kildesortering, fordi mange glemmer å ta med seg de gode sorteringsvanene på ferie.

To skader i påskefjellet

To skader i påskefjellet

Sør-Trøndelag Røde Kors melder om to skader i påskefjellet onsdag, begge ute i terreng, ingen i alpinanlegg. Hjelpekorpsene i Meldal og Melhus rykket ut på hvert sitt oppdrag.

Siste nytt med #NyheterVis flere

Gressbrann i Haltdalen

Gressbrann i Haltdalen

Brannmannskaper rykket ut og fikk raskt kontroll på situasjonen.

Skal ha «løkkollekt» på Plattingen

Skal ha «løkkollekt» på Plattingen

Miljøpartiet De Grønne Røros samler inn blomsterløker i Kjerkgata påskeaften og 2. påskedag.

Ber turfolk samle jervskit

Ber turfolk samle jervskit

Tradisjonen tro oppfordrer Rovdata folk på tur til å samle inn jerveskit i påska. Prøver kan plukkes opp i plastposer og leveres til Statens naturoppsyn (SNO) i området ditt.

Personvern og datalagring

Lagring og logging av data

Ved å besøke dette nettstedet lagres noen tekniske data om din internettforbindelse og nettleser. Disse data kan kategoriseres som følger:

Informasjonskapsler

Dette nettstedet bruker cookies/"informasjonskapsler" for å forbedre funksjonalitet og brukeropplevelse.

Vis mer

Teknisk info

Når du besøker et nettsted vil webserveren logge noe teknisk info som din IP-adresse, hvilken nettleser du bruker og tidspunktet for hver gang du forespør data fra serveren, altså når du klikker på en intern lenke og laster en ny nettside eller tilhørende data som skrifttyper, bilder, ulike script som kreves for at nettsiden skal fungere.

Disse dataene spares bare en viss tidsperiode for å kunne utføre feilsøking og feilretting i systemene, og deles aldri med avisens ansatte eller tredjepart.

Brukerinformasjon

Vi lagrer noe informasjon om deg som bruker. På dette nettstedet lagres ingen sensitiv informasjon, men enkel kontaktinformasjon som du gir fra deg når du oppretter en brukeronto eller kjøper tjenester i nettavisen vil lagres i våre databaser. Dette er nødvendig for å kunne levere tjenestene til deg. Disse dataene slettes når du sletter din brukerkonto.

Hvem lagrer vi data om?

Vanlige besøkende/lesere:

Hvis du besøker dette nettstedet uten å ha registrert en brukerkonto eller abonnement, lagres følgende data om deg:

Vis mer

Innloggede brukere og abonnenter:

Hvis du velger å opprette en brukerkonto og/eller abonnement på nettavisen, vil også følgende informasjon lagres om deg:

Vis mer

NB: Etter at data er slettet vil de likevel kunne spares i inntil 180 dager i backuper. Backuper lagres med høy sikkerhet og begrenset tilgang, og er nødvendig for å kunne drive feilsøking og ivareta brukerenes og datasystemenet sikkerhet.

Dine rettigheter:

Som bruker av dette nettstedet kan du kontakte avisen for å få dine data utlevert og/eller slettet.

Har du en brukerkonto/abonnement, kan du logge inn i din brukerprofil og laste ned dine lagrede data, samt slette din brukerkonto og tilhørende data når som helst.

Vis mer


Hvis du trykker AVVIS vil ingen informasjonskapsler lagres i din nettleser og ingen data om deg logges i våre databaser. Det betyr også at vi ikke kan vite om du har godkjent eller ikke, slik at du vil se denne advarselen på hver side du besøker. Teknisk informasjon (webserverlogger) vil likevel lagre din IP-adresse og nettleserinformasjon, men dise slettes fortløpende som beskrevet ovenfor.

Vi tar ditt personvern på alvor

Ved å besøke dette nettstedet vil noen data bli lagret. Dette er informasjon som er nødvendig for å kunne tilby tjenesten til deg.

Vi lagrer så lite data vi kan, så kort tid som mulig.

Noe gikk galt! Vennligst forsøk på nytt.

Mer informasjon

Siden lastes nå på nytt...