Annonse
Nea Radio

RørosBanken støtter lokale prosjekter

RørosBankens hjemmeside.

Sju prosjekt og virksomheter har fått nesten 900.000 kr til sammen i støtte av RørosBankens næringsfond i sommer.

Nea Radio
Nea Radio

Publisert:

Annonse

I en pressemelding opplyser styret i RørosBankens Næringsfond at banken i juni har innvilget tilskudd på til sammen 861.000 kr til sju ulike prosjekter.

Utvikling av opplevelsesprodukter med Femundløpet som profilknagg - 250.000 kr fordelt på 2 år.

Etablering av digitalt markedsføringsbyrå, DigiKo AS på Røros - 36.000 kr.

Fire jubilanter, RørosMat, Femundløpet, Vinterfestspill og Elden om støtte til et felles arrangement for de frivillige og lokalbefolkning - 25.000.

Oppstart av «Nyheter på sørsamisk» fra Rørosnytt - 100.000 kr.

Forprosjekt for å utvikle handling/bakketjenester for el-fly, autonome fly og droner av Røros Flyservice - 150.000 kr.

Prosjekt for å bedre avfallshåndtering og toalettkapasitet under store arrangement på Røros, ved RørosMartnan og Julemarked - 250.000 kr.

Utvikling av visuell identitet, emballasje og markedsmateriell for Rørosfisk AS - 50.000 kr.

Tidligere i 2019 er det innvilget 585.000 kr til fire forskjellige prosjekter.

Vil støtte etableringer i gata

RørosBankens Næringsfond etablerer nå sammen med bankens næringsavdeling en helt ny tilskuddsordning. Denne går ut på å støtte etablering i gatene på Røros for å få mer aktivitet og virksomhet innenfor den verneverdige bebyggelsen i Røros sentrum.

Kan omgjøres til tilskudd

Tilskuddet gis som et rente- og avdragsfritt lån over tre år. Hvis bedriften fortsatt er i drift med en forsvarlig økonomi etter tre år vil lånet kunne bli gjort om til tilskudd. Det stilles en del krav under veis og tilskuddet er på inntil 300.000 kr.

Nøkkelord