Annonse
Nea Radio

Drøyer den litt til:

Røros utsetter barnehageåpning

Ysterhagaen Barnehage på Røros Foto: Per Magne Moan

Velger å holde barnehagene stengt fram til den 27. april, samme dag som småtrinnet og skolefritidsordningen også åpnes. Kulturskola åpnes også gradvis fra samme dato.

Nea Radio
Nea Radio

Publisert:

Annonse

Røros kommune har besluttet å åpne de kommunale barnehagene fra og med 27. april 2020. Da åpner også 1.–4. trinn på skolene og skolefritidsordningen. Tiden fram til åpningen skal brukes til å jobbe med tiltak i tråd med de nasjonale reglene for smittevern.

– Vi vet at noen er bekymret for gjenåpningen. Røros kommune stiller seg bak den faglige vurderingen som myndighetene har gjort, ved at det er trygt barn og unge å starte i barnehager og skoler. Røros kommune vil gjøre en grundig jobb i forkant av åpningen, slik at smittevernet er ivaretatt, heter det i en pressemelding fra kommunalsjef Marit Agnete Trollerud og kommuneoverlege Anne Lajla Westerfjell Kalstad, som mener det er viktig at barn, foreldre og ansatte oppleve trygghet for at smittevernet er ivaretatt når vi åpner.

Nasjonal veileder og opplæring

De skriver videre at tiltakene som gjøres på Røros vil skje i tråd den nasjonale veilederen som er utarbeidet av faggrupper i samarbeid med Folkehelseinstituttet, Utdanningsdirektoratet og organisasjonene i barnehage og skole. De som jobber i barnehagene og skolene vil
også få grundig opplæring i hvordan smittevernet skal ivaretas før åpning.

Kultur

Samtidig med skole og barnehage, åpner også kulturskolen gradvis fra samme dato

Kulturskolen samarbeider med kommuneoverlegen for å finne løsninger for den enkelte elev.

– Vi kommer til å ta kontakt med de elevene og foreldrene som kan starte opp igjen, heter det i pressemeldingen.

Annonse