ANNONSE
Annonse
Nea Radio

Korona:

Røros stenger alt av kommunale virksomheter

Røros fra lufta. Flyfoto. Foto: Nils Kåre Nesvold

Skoler, SFO og barnehager stenges.

Nea Radio
Nea Radio

Publisert:

ANNONSE
Annonse

Røros kommune har besluttet å stenge det meste av virksomheter på ubestemt tid.
Betyr i klartekst stengte skoler, barnehager og SFO. Alle barn kan hentes til vanlig tid i dag og videre undervisning vil foregå via nett.

I tilleggerl en rekke andre virksomheter også stengt med umiddelbar virkning. Dette gjelder bibliotek, Storstuggu inklusive kino, Kulturskole, Frivilligsentralen, Ungdommens Hus og Verket.

Servicetorget, Rådhuset, sykehjemmene, omsorgsboliger og intermediær avdeling er stengt for besøkende.

Voksenopplæring, flyktningetjeneste og PPT er stengt som følge av at videregående skole er stengt

Vurderingen er gjort i henhold til smittevernloven § 4-1, og i samråd med kommuneoverlege, kommunedirektør og ordfører.

Nøkkelord

ANNONSE