ANNONSE
Annonse
Nea Radio

Øverst igjen:

Røros på kulturtoppen nok en gang

Øverst: Røros ruver nok en gang på toppen av kulturindeksen. Foto: Marit Langseth

Røros kommune rangeres nok en gang øverst på Telemarksforsknings kulturindeks

Nea Radio
Nea Radio

Publisert:

ANNONSE
Annonse

Norsk kulturindeks er en årlig oversikt over kulturtilbud og kulturaktivitet i norske kommuner, regioner og fylker. Indeksen er basert på registerdata fra en rekke offentlige etater, interesseorganisasjoner og foreninger. Målsetningen med Norsk kulturindeks er å beskrive det faktiske kulturtilbudet og den faktiske kulturbruken innenfor kommunen som geografisk område. Indeksen er utviklet av Telemarksforsking i samarbeid med norske kommuner og fylkeskommuner.

Bibliotek, frivillighet, museum, kunstnere og scenekunst opp
Tallene varierer fra år til år – men Røros kommune skiller seg ut ved å ha en generell høy skår innen de fleste kategoriene. Både bibliotek, frivillighet, museum, kunstnere og scenekunst har en høyere skår enn fjorårets indeks. Vi syns det er ekstra hyggelig at biblioteket har rykket opp fra en 54. plass til en 19. plass fra 2017 til 2018. Tallene viser utlån, besøk, deltakere på arrangement og aktive voksne lånere.
Frivillighet skårer også høyere enn forrige måling, tallene fra 2018 plasserer Røros kommune på en 16. plass totalt, mot 39. plass i 2017. Tallene i denne kategorien er basert på mva.-refusjonsordningen for frivillige organisasjoner, samt medlemstall for tre kulturaktiviteter med et stort samlet medlemstall i svært mange kommuner: Kor, korps og husflidslag. Historielag, kunstforeninger og deltakere på voksenopplæringskurs relatert til kultur er også inkludert her.
Trøndelag er sterk region – og naboen vår rykker også oppover!
Trøndelag er i år som tidligere år det fylket som rangeres øverst på indeksen.
Til slutt vil vi også få si at vi syns det er veldig gledelig å se at Tynset ligger som nummer 4 på den totale rangeringen!

Nøkkelord

ANNONSE